Täna tähistatakse Maa päeva: ABB eksperdid räägivad bioplastist jakeskkonnateadlikest valikutest

Täna tähistatakse Maa päeva: ABB eksperdid räägivad bioplastist jakeskkonnateadlikest valikutest

Täna tähistab ABB koos ülejäänud maailmaga Maa päeva. Üheskoos saame kaitsta keskkonda ja panustada jätkusuutlikumasse tulevikutootmisse keskkonnahoiu kontekstis, samuti eratarbijana vastavaid valikuid tehes. Küsime selle päeva kontekstis ABB inimestelt, miks on oluline mõelda plastile? Toome teieni nende mõtted. 

Maa päeva (ingl k Earth Day) tähistamine sai alguse 1970. aastal USA-s, mil kohalike aktivistide eestvõttel kogunesid inimesed üle USA protestimaks looduse kahjustamise vastu tööstuse poolt. Praeguseks on Maa päeva tähistamine levinud üle maailma. Läbi ajaloo on Maa päevaga olnud seotud erinevad fookusteemad: puhas vesi, puhas õhk, mereimetajate kaitsmine ja globaalse kliimamuutuse pidurdamine. Käesoleval aastal on peateemaks "Plast vs planeet" (ingl k Plastic vs Planet). 

Dainius Bruzas, ABB elektriseadmete ärivaldkonna juht Baltikumis: "Täna me räägime mitte ainult plastist, vaid selle mõjust keskkonnale ja elukvaliteedile. Plasti on kõikjal, isegi kõige pöörasemates kohtades ja kahjuks ebavajalikul kujul. Peaksime mõtlema plasti liigse kasutamise piiramisele. Me ei saa plasti täielikult kaotada oma igapäevaelust ja tootmisest. Mida me saame aga teha, on vähendada selle kasutamist drastiliselt. 

Sellest muutusest võidavad kõige rohkem veekogud ja ookeanid, sest nood on plastiga tõesti reostunud. Inimkonna tekitatud saaste mõjutab keskkonda, kus me elame.

ABB on juba praegu selles valdkonnas edasi liikumas. Näiteks vähendame me igas oma tootmis- ja muus protsessis oluliselt pakendite kasutust. Samuti kaardistatakse ja rakendatakse ABBs jooksvalt kõiki võimalikke viise, kuidas vähendada plasti. ABBs töötakse välja uusi materjale ja disainitakse tooteid, mis on valmistatud alternatiivsetest materjalidest, näiteks bioplastist või ringlussevõetud materjalist. Meie tootmisprotsessides on juba hakatud kasutama korduvkasutatavat plasti. Me uurime ja katsetame järjepidevalt täiendavaid võimalusi bioplasti kasutamiseks.

Väga hea näide on nullheitega ABB Porvoo (ingl k Net-zero™) tehas Soomes, kus on tuldud välja ainulaadsete uuenduste kombinatsiooniga, saavutades tootmise ja protsesside süsinikuneutraalsuse. Provoo totomiskompleks on Põhjamaades ja Balti regioonis tööstuse suunanäitajaks. SAGA™ bioplastist valmistatud lülitid ja pistikupesad on näide sellest, et tootmine süsinikuneutraalses tehases on võimalik. Ka muud tooted, näiteks ABB taaskasutatud plastist valmistatud harukarbid on näited reaalsetest ja praktilistest sammudest, mida saab tõepoolest rakendada. Plasti probleemile peaks iga tootja mõtlema mitte ainult täna, vaid iga päev."

Foto: ABB bioplastist toodetud SAGA™ pistikupesad ja lülitid
Foto: ABB bioplastist toodetud SAGA™ pistikupesad ja lülitid
center

Jukka Patrikainen, ABB Balti riikide ärijuht: "Plast on muidu väga hea tooraine ja seda on maailmas palju. Soomes sorteeritakse plastprügi kodudes vägagi edukalt ja efektiivselt. Erinevad plastikud moodustavad riigiti umbes poole kogu prügihulgast.

Siin Eestis sorteerimine veel ei toimi ja meie prioriteet peaks olema see süsteem luua ja tööle panna. Plasti saab taaskasutada ning sorteerimine on harjumuste ja hoolimise küsimus. Ideaalses olukorras liiguksid kõik maailma riigid prügi sorteerimise suunas. See on inimesele väike pingutus, samas loodusele suur võit. Inimkonnale endale aga suur rahaline võit."

Meelis Paas, ABB elektriseadmete ärivaldkonna müügispetsialist: "On selge, et ühiskonnana poleks me praegusel arengutasemel, kui me ei kasutaks plastmaterjale. Plastid on kasutusel kõikjal. Raske oleks ette kujutada energia tootmist ja energiavarustust (isolatsioonimaterjalid), infotehnoloogiat (isolatsioon, seadmete korpused jne), transporti (kas või autorehvid), kui me ei kasutaks tootmises plastmaterjale. Seega - plastikut kasutame me väga suures mahus ja nende asendamine muude materjalidega on väga keeruline, kui mitte võimatu. Laialdase plastmaterjali kasutamisega kaasnevad samuti probleemid. Ja need on tänaseks sama ulatuslikud, kui plasti kasutamise vajadus. Plasti tootmisega fossiilsest toorainest eraldub hulgaliselt süsinikdioksiidi ja muid heitmeid. Kui plasti kasutada ühekordselt saab ka muidu väärtuslikust materjalist saaste, mis ei lagune looduses.

Inimkond saab saastamist kindlasti vähendada. Esiteks saame me piirata plasti kasutamist eelkõige pakkematerjalina - eratarbijana eelistades tooteid, mille pakendamiseks on kasutatud võimalikult vähe plastikust pakkematerjali, vältides ühekordselt kasutatavaid kilekotte ja plastnõusid. Teiseks on plastmaterjal taaskasutatav - ka kodumajapidamises saame prügi sorteerides kaasa aidata materjalide taaskasutusse võtmisele. Kolmas võimalus saaste vähendamiseks on kasutada plasti tootmiseks bio-tooraineid. ABB Soomes asuv tehas toodab juba mõnda aega teise ringi plastist harukarpe ja nende lisatarvikuid. Sama tehase veelgi uuenduslikum tootesari on valmistatud bioplastist - SAGA ™ lülitid ja pistikupesad. Oluline on ka märkida, et selle „bio-materjali“ tootmiseks kasutatakse Soome puidutööstuse jääke, samuti kokku kogutud toiduõli jääke, andes jäätmetele sel viisil turuväärtuse. Nii taaskasutatud plastist harukarbid kui bioplastist lülitid ja pesad vastavad samadele kvaliteedinõuetele, millele peavad vastama ka "värskest" fossiilsest plastist analoogsed tooted."

Kaspar Kreek, ABB töötervishoiu, tööohutuse ja töökeskkonna juht Baltikumis: "Plastikpakenditest räägitakse igal pool. Tähtis on mõelda, kuidas vältida plastiku sattumist keskkonda ja seeläbi mikroplastikuks lagunemist. Loodusest jõuab see näiteks kala süües inimese organismi. Mikroplastik on nagu tiksuv ajapomm – kahjuks ei ole veel piisavalt uuringuid, mis saaksid meid informeerida sellest, mida mikroplastik inimese organismiga teeb. Suitsetamise kahjulikkusest teadlikuks saamine võttis samuti mitukümmend aastat aega. Me ei tea ju täpselt, kuidas plastikuosad mõjuvad elusorganismile. Küll aga saame me vähendada plastikute kasutamist. Riided saab valida looduslikest kiududest, sest ka need mõjutavad meie elu ja tervist. Tuleb leida võimalusi, kuidas plastikud ei satuks loodusesse.

center

ABB on vähendanud pakkeplasti kasutamist oma toodete pakendamisel, mida on kaubanduses rõõm näha. Seda täheldasin isegi hiljuti ehituskaupu müüvas poes viibides. Päeva lõpuks on plastist oluline mõelda just seetõttu, et me ju ei tea tegelikult, mida see meie tervisele põhjustada võib."

Sven Parras, ABB Service müügijuht: "Plasti kasutamise vähendamine on väga oluline päeva lõpuks seetõttu, et see aitab vähendada kasvuhoone gaaside paiskamist atmosfääri. Viimane põhjustab teatavasti kliimamuutusi, mida keegi meist aga ei soovi."

Agris Veliks, ABB elektriseadmete ärivaldkonna juht Lätis: "Me peame hakkama rohkem mõtlema selle peale, kuidas suunata plastiktooted ringlusesse, olgu selleks siis veepudelid, pakendid või muu. Rääkida tuleb edulugudest, nagu pandipakendisüsteem, mis Lätis toimib suurepäraselt. Selle tulemusel tühje pudeleid me ümber enam ei vedele ja see on edusamm. Samas tuleb leida lisaviise, et taaskasutada kogu plastikust pakkematerjal, mida me inimkonnana kasutame ja toodame.

Me peaksime kasutusele võtma rohkem looduses lagunevat plasti. Väga lihtne lahendus plasti hulga vähendamisel on selle asendamine paberpakenditega. See on prioriteetide ja valikute küsimus. Ettevõttete vastutusala on leida võimalusi vähendada plasti hulka oma toodete pakendamises ning ABB on selles väga edukas olnud. Ettevõtted, eriti tööstused, peaksid olema eeskujuks ja looma valdkonnas trende, mida järgida. Olgu selleks siis taaskasutatud plastist tooted, nagu ABB Future Linear™ pistikupesad ja lülitid meie Saksamaa tehasest, või taaskasutatud plastikust pinnapealsed harukarbid ja SAGA ™ bioplastist pistikupesade ning lülitite seeria."    

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp