ABB podcast: Eesti tööstus on tarka võrku investeerimisel õigel teel

ABB podcast: Eesti tööstus on tarka võrku investeerimisel õigel teel

ABB taskuhäälingu „Energiamajanduse telgitagustes“ uus episood räägib targast energiavõrgust nii tööstuse kui ka eratarbija vaatenurgast, samuti elektrienergia kvaliteedist ja investeeringutest uusimatesse tehnoloogiatesse.

Miks tuleb juba täna investeerida tarka võrku?  

ABB taskuhäälingu „Energiamajanduse telgitagustes“ uus episood räägib targast energiavõrgust nii tööstuse kui ka eratarbija vaatenurgast, samuti elektrienergia kvaliteedist ja investeeringutest uusimatesse tehnoloogiatesse.  

„Energiaturud on muutunud, nagu on arenenud ka tehnoloogia. Roheenergia turule tulek, elektrienergia kvaliteet ja selle kõikumisi maandavad tehnoloogiad, akusüsteemide alanenud hinnad teevad tarka võrku investeerimise võimalikuks ja isegi vajalikuks. Tööstuse automatiseerimine ning robotiseerimine tähendab samuti seda, et tootmisfunktsioonide juhtimiseks tekivad andmekeskused ja inimesed, kes õigel hetkel õigeid otsuseid teevad. Andmekeskused vajavad stabiilset energia kvaliteeti ning varutoiteallikaid, võimaldamaks tööstustel opereerida ootamatult lisanduvate muutuvkuludeta,“ rääkis Jukka Patrikainen, ABB Mootorite ja Ajamite Ärivaldkonna Balti riikide ärijuht.   

„Energiasüsteem muutub, taastuvenergiat voolab energiavõrkudesse. Uued tehnoloogiad võimaldavad tänapäeval tööstusel oma konkurentsivõimesse investeerida,“ rääkis Danel Türk, ABB globaalne ärisuuna juht ja uute tehnoloogiate ekspert nentides, et Eesti tööstus on õigel teel.  

„Targa võrgu mõiste on muutunud. Kasvav robotiseerimine ja automatiseerimine tööstuses teatud funktsioonide puhul eeldab andmesidekeskuste olemasolu, viimane – olles targa võrgu osa – eeldab tarka juhtimist. Tänapäeva nutikas võrk suudab juba paremini opereeruda, ennustada vastavaid tulevasi koormusi ning automaatselt vajadusel ümber lülituda. 10 aastaga on paremuse suunas arenenud kõigi kõrgtehnoloogiliste võrgukomponentide valik. Näitena võib tuua varutoiteallikate efektiivsust, mis on tõusnud. Elmo autolaadijate võrgu loomisega samal ajal leidis aset iPhone’i turule tulek. Algvõimsuseks oli siis 22 kWh, täna räägitakse juba megavattvõimsustest, ka iPhone on tänaseks tunduvalt nutikam töövahend,“ räägib Türk taskuringhäälingus. „Energeetikas tasub vaadata tulevikku, mitte selle suunas, mis toimus 10 aastat tagasi. Samuti tasub mõelda, mis saab siis, kui elekter ära läheb,“ selgitab Türk.   

„Kaabel ise ei ole tark. Mis aga on need targad komponendid, mille vahel see kaabel asub – see ongi tark süsteem,“ selgitab Ivo Palu, Taltech’i õppejõud  ning Elektroenergeetika ja Mehatroonika Instituudi direktor. „Meil peab olema tarkust juhtida seda, millal me energiat tarbimine,“ debateeris Ivo Palu, lisades, et järjest rohkem on ka elektrist sõltuvaid tarbijaid. „Kõige suurem probleem on inseneride puudus,“ lisas Palu.  

„On oluline olla kursis tehnoloogiaalaste uudistega ja uuendustega tagamaks, et langetatavad investeerimisotsused annaksid ettevõtetele parima võimaliku tulemuse. Parima investeeringu tasuvuse või siis konkurentsieelise näol, samuti tehnoloogilise eelise vormis enda tegevusvaldkonnas,“ kommenteeris ABB elektrifitseerimise ärivaldkonna juht Balti riikides Dainius Bružas.  

Saatekülalised Ivo Palu ja Danel Türk, arutlevad selle üle, miks on tööstuste jaoks tähtis hakata juba täna investeerima tarka võrku? Tõstatatakse ka inseneride puuduse teema ja millised oleksid lahendused. Saatejuht Enn Karin, insener ja ABB elektriseadmete ärivaldkonna müügijuht ning saatekülalised leiavad, et Eestis on varutoiteallikatesse investeerimine näitab kasvavat tendentsi ja tööstus on tarka võrku investeerimisel õigel teel.

Taskuhääling „Energiamajanduse telgitagustes“ uus episood on plaanitud eetrisse regulaarselt korra kvartalis kuu viimasel neljapäeval ja seda saab kuulata erinevatel taskuhäälinguplatvormidel:

Fotol alates vasakult Ivo Palu (Taltech’i õppejõud  ning Elektroenergeetika ja Mehatroonika Instituudi direktor), saatejuht Enn Karin (insener ja ABB elektriseadmete ärivaldkonna müügijuht), Danel Türk (ABB globaalne ärisuuna juht ja uute tehnoloogiate ekspert).
Fotol alates vasakult Ivo Palu (Taltech’i õppejõud ning Elektroenergeetika ja Mehatroonika Instituudi direktor), saatejuht Enn Karin (insener ja ABB elektriseadmete ärivaldkonna müügijuht), Danel Türk (ABB globaalne ärisuuna juht ja uute tehnoloogiate ekspert).
center

ABB taskuhääling „Energiamajanduse telgitagustes“ käsitleb energiavaldkonna hetkeolukorda ja tulevikuperspektiive. Saate eesmärk on anda põhjalik ja kõigile arusaadav ülevaade valdkonnas toimuvast ning panustada valdkonna edasiviimisesse. Taskuhäälingu käsitletavad teemad hõlmavad energiamajanduse koordineerimist, valdkonna hetkeolukorda ja tulevikuvisiooni, energiaallikate arendamist ja kasutamist, energiatõhususe parandamist, energiavarustuskindluse tagamist, õiglase konkurentsi edendamist ning energiainfrastruktuuri arendamist.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on elektrifitseerimise ja automatiseerimise valdkonna tehnoloogialiider, kes võimaldab luua säästvamat ning ressursitõhusamat tulevikku. Ettevõtte pakutavad lahendused ühendavad insenerioskusteabe, et optimeerida seadmete tootmist, elektrifitseerimist ja opereerimist. Tuginedes enam kui 140-aastasele ajaloole, on ABB enam kui 105 000 töötajat pühendunud innovaatiliste lahenduste leidmisele tööstuse ümberkujundamiseks.  

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda: müük (tooted, seadmed, süsteemid), tootmine (mootorid, generaatorid, sagedusmuundurid), korrashoiuteenused (seadmed, süsteemid) ning äriteenused (personali-, klienditeeninduse jt teenused ABB Grupi ettevõtetele). Üle 30 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp