ABB Eesti muutis ärimudelit ning kasvatas puhaskasumit 39%

ABB Eesti muutis ärimudelit ning kasvatas puhaskasumit 39%

Ärimudelit muutnud ABB Eesti müügitulu jäi möödunud majandusaastal 128 miljonit euro juurde, mida on 3 protsenti vähem kui 2022. aastal. Samas viis ettevõte puhaskasumi 4,6 miljoni euroni, mis tähendas 39 protsendist puhaskasumi kasvu.

ABB Eesti investeeris möödunud aastal ligi 3,1 miljonit eurot, millest suurem osa olid seotud kahe tehase: mootorite ja generaatorite tehase ning ajamite tehase tootmisvajaduste suurenemisega, samuti moodustas suure osa investeeringutest ajamite ärivaldkonna hoolduskeskuse laiendamine ja kaasajastamine. “Nende investeeringute toel on ABB-l võimalik laiendada oma võimekust ja tugevdada oma kohalolekut Eestis,” nentis ABB AS juhatuse liige Jukka Patrikainen.

ABB Eesti tellimuste kogumaht oli 2023. aastal 72,8 miljonit eurot, mis oli 32 protsenti vähem kui eelneval aastal. ABB AS juhatuse esimehe finantsjuhi Signe Nurmsi sõnul tulenes tellimuste vähenemine mootorite ja generaatorite tehase ärimudeli muutusest tootepõhisest mudelist teenusepõhiseks tootmiseks ja oli prognoositud muutus. “Sellest muudatusest tulenevalt oli ettevõtte müügitulu 128 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 3 protsendi võrra,” rääkis Nurms.

“Olenemata väiksemast tellimuste mahust oli ABB Eesti ärikasum 2023. aastal ligi 3 miljonit eurot ja ettevõtte puhaskasum 4,6 miljonit eurot, mis on 39 protsenti enam kui 2022. aastal,” ütles Nurms ning selgitas, et hoolimata turgudel valitsevast ebakindlusest annab kasumi tõus põhjust optimismiks. Ärimudeli muutusest tingitud varude müügil Soome ABB OY mootorite ja generaatorite üksusele oli ettevõtte rahavoole tugev ühekordne positiivne mõju.

ABB investeerib järjepidevalt jätkusuutlikkusse. “Möödunud aasta juunis avasime mootorite ja generaatorite tehase katusel tootmisüksuse teise päikesepargi, mis aitab kohapeal toodetud rohelise energia osakaalu veelgi enam tõsta. Koos tehase esimese, 2022. aastal valminud päikesepargiga kaetakse aastas peaaegu üheksa protsenti mootorite ja generaatorite tehase elektrienergiavajadusest,” rääkis Nurms ning lisas, et lisaks mootorite ja generaatorite tehase kahele päiksepargile on ABB Jüri tehnoloogialinnakus päikesepaneelid ka sagedusmuundurite tehase katusel, mis paigaldati sinna 2011. aastal. Seega on ABB tehnoloogialinnakus Jüris kokku kolm päikeseparki.

ABB globaalse jätkusuutlikkuse strateegia olulisimaks eesmärgiks on 2050. aastaks nullheideteni jõuda, sealjuures 2030. aastaks on eesmärk tegevusest tulenevaid CO2 heiteid 80% vähendada.

ABB grupi jaoks tervikuna oli 2023. aasta rekordiline. Globaalne nõudlus ABB toodete ja teenuste järele püsis tugev, tellimuste maht ABB grupis kasvas või püsis stabiilsena kolmes ärivaldkonnas neljast, langedes vaid robootika ja automaatika valdkonnas. Tugev tulemus on tõestus sellest, et ABB on aina tõhusam ja paindlikum ettevõte, aga ka sellest, et liidripositsioon neil turgudel tagab jätkuva nõudluse tellimuste järele, mis toetavad kiiremat üleminekut elektrifitseerimisele ning automatiseerimise ja digitaliseerimise kasvu.

Jüri One Campus
Jüri One Campus
center

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda: müük (tooted, seadmed, süsteemid), tootmine (mootorid, generaatorid, sagedusmuundurid), korrashoiuteenused (seadmed, süsteemid) ning äriteenused (personali-, klienditeeninduse jt teenused ABB Grupi ettevõtetele). Üle 30 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp