ABB Grupi tellimused kasvasid 2019 nii aasta kui neljanda kvartali lõikes

ABB Grupi tellimused kasvasid 2019. aastal 1 protsendi võrra 28,6 miljardi dollarini, müügitulu samuti 1 protsendi võrra 28 miljardi dollarini.

Tellimuste osas oli mõõdukas kasv ajamite ja elektrifitseerimise valdkonnas. Tööstusautomaatika valdkonna tulemused jäid stabiilseks, kuid robootika ja diskreetse automaatika osas toimus langus, mis oli seotud keeruliste aegadega auto- ja masinatööstuses. Korrashoiutellimused tõusid 2 protsenti ja moodustasid kogutellimustest 20 protsenti.

Ettevõtte müügitulu tõusu andsid suurima panuse ajamite ja elektrifitseerimise ärivaldkonnad. Tööstusautomaatika hoidis stabiilset joont, robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkond aga andis võrreldes aastatagusega pisut järele. Korrashoiuvaldkonna müügitulu kasvas 3 protsendi võrra ja moodustas 19 protsenti kõigist tellimustest. Book-to-bill suhe (tootjatele edasi antud uute tellimuste ja juba varem valmis tehtud toodete vaheline suhe) oli 1,02x, jäädes praktiliselt samale tasemele aastatagusega.

Ajamite ärivaldkond andis nii müügitulu kui tellimuste tõusu suurima panuse.
Ajamite ärivaldkond andis nii müügitulu kui tellimuste tõusu suurima panuse.

Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit (EBITA) kasvas 7 protsenti 3,1 miljardi dollarini. EBITA marginaal tõusis 0,2 punkti võrra, 11,1 protsendini.

Ettevõtte kasum ulatus 1,1 miljardi, puhaskasum 1,4 miljardi dollarini. Rahavood olid 2,3 miljardit dollarit.

„ABB tegi 2019. aastal väljakutseid täis turutingimuste ja märkimisväärsete muutuste taustal hea tulemuse,“ märkis ettevõtte nõukogu esimees ja tegevjuht Peter Voser. „Paranesid nii tulud kui ärimarginaal. Uue tegevusmudeli ja ettevõttekultuuri rakendamise positiivsed mõjud on selgelt näha. Oleme pühendunud aktsionäridele atraktiivse tulu pakkumisele, mida veelgi suurendab aktsiate tagasiostu alustamine.“

„Tegime eelmisel aastal suuri edusamme – vähendasime põhitegevusega mitteseotud kulusid ja hoidsime kokku ettevõtte ümberstruktureerimisega,“ lisas ABB finantsjuht Timo Ihamuotila. „Loodame säilitada kasumliku kasvu ka keerulises turuolukorras ning töötame samal ajal selle nimel, et parandada tegevusmarginaale.“

2019. aasta neljandas kvartalis toimus samuti 1-protsendiline tellimuste kasv, kuid müügitulu langes 2 protsenti.

Tellimuste osas toimus soliidne kasv tööstusautomaatika ja ajamite valdkonnas ning mõõdukas kasv elektrifitseerimises. Samas oli tõsine langus robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkonnas. Korrashoiutellimused tõusid 2 protsenti ja moodustasid 21 protsenti tellimuste kogumahust.

Robootika ja diskreetse automaatika valdkonda tabas tagasilöök seoses tõmbetuultega auto- ja masinatööstuses.
Robootika ja diskreetse automaatika valdkonda tabas tagasilöök seoses tõmbetuultega auto- ja masinatööstuses.

Müügitulu osas jäid elektrifitseerimise ja ajamite valdkond samale tasemele aastatagusega, tööstusautomaatika tegi üheprotsendilise languse. Robootika ja diskreetse automaatika tagasiminek oli 10 protsenti. Korrashoiu valdkonna müügitulu oli 1 protsent madalam kui aasta tagasi ja moodustas 21 protsenti kogu müügitulust. Book-to-bill suhe oli 0,97x.

Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit (EBITA) kasvas 24 protsenti 710 miljoni dollarini. EBITA marginaal tõusis 2,2 punkti võrra 10,1 protsendini.

Ettevõtte kvartalikasum ulatus 307 miljoni, puhaskasum 325 miljoni dollarini. Rahavood olid 1,9 miljardit dollarit.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on tehnoloogialiider, kes suunab tööstuse digitaliseerimist. Enam kui 130-aastase ajalooga innovaatorina tegutseb ABB neljas kliendikeskses ja globaalselt juhitud ärivaldkonnas: elektrifitseerimine, tööstusautomaatika, ajamid ning robootika ja diskreetne automaatika, mida toetab digitaalne platvorm ABB Ability™. ABB elektrivõrguäri müüakse Hitachile 2020. aastal. ABB tegutseb enam kui sajas riigis ja annab tööd ligikaudu 147 000 inimesele. www.abb.com

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). Rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp