ABB Grupi majandustulemused – keeruline 2020 ja tugev neljas kvartal

ABB 2020. aasta neljanda kvartali tulemus oli kindel. Elektrifitseerimise ja ajamite ärivaldkonna kasumimarginaalid kasvasid aastaga, mida toetasid üldiselt stabiilsed mahud ja hea kulude kokkuhoid. Tööstusautomaatika ning robootika ja diskreetse automaatika ärivaldkonna tulemust pidurdasid negatiivsed segamõjud.

ABB pikaajalise kasumlikkuse parandamiseks, finantssuutlikkuse tugevdamiseks ja bilansiriskide vähendamiseks ette võetud meetmed kajastuvad ka neljanda kvartali tulemustes.

ABB Grupi tellimused kasvasid 2020. aasta neljandas kvartalis 2 protsenti, ulatudes 7 miljardi dollarini. Tellimuste arengut vedas lühikese tsükliga tootevaldkondade hea kasv. Märkimisväärsed suured tellimused saadi tööstusautomaatika ärivaldkonnas. Tellimused langesid nii Euroopas kui Ameerikas, ent kasvasid oluliselt Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis.

Ka ettevõtte müügitulu kasvas 2 protsenti, ulatudes 7,2 miljardi dollarini. Book-to-bill suhe oli 0,98x. Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit (EBITA) kasvas 16 protsenti 825 miljoni dollarini. EBITA marginaal tõusis 1,4 punkti võrra 11,5 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 578 miljoni dollarit, tegevuskasumi marginaal 8 protsenti. Rahavood olid 1,2 miljardit dollarit.

2020. aasta tervikuna oli ettevõtte jaoks keeruline. Tellimusi saadi 26,5 miljardi dollari väärtuses, mida on 7 protsenti vähem võrreldes 2019. aastaga. Kõik ettevõtte ärivaldkonnad said tunda COVID-19-ga seotud kahanemiste mõju. Robootika ja diskreetse automaatika valdkonnas langesid tellimused 12 protsenti, teistel ärivaldkondadel läks paremini, eriti märgatav oli kasv digitaalsete lahenduste valdkonnas. Võrreldes 2019. aastaga jäid tellimused madalamaks kõikides regioonides, kõige vähem Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika regioonis, millele aitasid kaasa Hiina turu jõulised arengud.

Ka ettevõtte müügitulu langes 7 protsenti, ulatudes 26,1 miljardi dollarini. Samuti langes 7 protsendi võrra operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja immateriaalse põhivara kulumit (EBITA), ulatudes 2,9 miljardi dollarini. EBITA marginaal jäi samaks, ulatudes 11,1 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 1,6 miljardit dollarit, tegevuskasumi marginaal 6,1 protsenti. Rahavood olid 1,7 miljardit dollarit.

„Neljandas kvartalis turutingimused paranesid võrreldes kolmanda kvartaliga,“ märkis ABB Grupi tegevjuht Björn Rosengren. „Sellest hoolimata olid mõned peamised lõppturud endiselt väljakutsuvad, sisendkulud kasvasid ja kvartali edenedes suurenes ebakindlus COVID-19-ga seotud piirangute tõttu. Tellimused olid võrreldes eelmise aastaga üldiselt stabiilsed, mida toetasid tööstusautomaatika ärivaldkonna merenduse äriüksusest saadud suured tellimused. Kasumimarginaalid olid head tänu eelkõige elektrifitseerimise ning ajamite ärivaldkondade tegevusele.“

„2020 oli erakordne aasta, mil turuarengutes domineerisid pandeemiast tulenevad väljakutsed,“ lisas Rosengren. „Olen ​​tänulik kiiruse ja pühendumuse eest, millega ABB meeskond tegutses, seades alati esikohale meie töötajate ja klientide tervise ning ohutuse. Astusime 2020. aastal olulisi samme, käivitades detsentraliseeritud tegevusmudeli „ABB Way“, pikaajalise jätkusuutlikkuse strateegia ja protsessi kolme divisjoni tegevusest väljumiseks. Meie selge strateegia, suurepärane tehnoloogiline baas ja tugev finantsseisund on hea positsioon astumaks vastu nii 2021. aastale kui kaugemalegi.“

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on juhtiv ülemaailmne tehnikavaldkonna ettevõte, mis edendab ühiskonna ja tööstuse ümberkujundamist, et saavutada tootlikum ja kestlikum tulevik. Ühendades tarkvara oma elektrifitseerimise, robootika, automatiseerimise ja ajamite portfelliga, nihutab ABB tehnoloogia piire, et viia oma jõudlus uuele tasemele. Tipptasemel saavutuste ajalugu on kestnud enam kui 130 aastat ning ABB edu taga on ettevõtte 110 000 andekat töötajat enam kui 100 riigis. www.abb.com 

Eestis tegutseb ABB alates 1992. aastast, ettevõtte tegevus jaotub kolme valdkonda: müük (seadmed, süsteemid, korrashoiuteenused, projektid), tootmine (mootorid, generaatorid, ajamid, komplektalajaamad) ja äriteenused (raamatupidamis-, tarneahela juhtimis- ja personaliteenused ABB Grupi ettevõtetele). Rohkem kui 25 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp