ABB Grupi 2022. aasta 4. kvartali majandustulemused – müügitulu ja operatiivse tegevuskasumi kasv

ABB Grupi 2022. aasta 4. kvartali majandustulemused – müügitulu ja operatiivse tegevuskasumi kasv

ABB Grupp saavutas 2022. aasta neljandas kvartalis head tulemused. Müügitulu kasvas 3 protsenti 7,8 miljardi dollarini ning seda kõigis ärivaldkondades. Aasta lõikes kasvasid nii tellimused, müügitulu kui tegevuskasum.

Ettevõtte tellimuste maht vähenes samal ajal 8 protsenti, ulatudes 7,6 miljardi dollarini. Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITA) kasvas 11 protsenti 1,1 miljardi dollarini. EBITA marginaal tõusis 1,7 punkti võrra 14,8 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 1,1 miljardit dollarit, rahavood 687 miljonit dollarit.

Ettevõtte tellimused kasvasid enamikus protsessidega seotud kliendisegmentidest, kuid vähenesid lühikese tsükliga kliendisegmentides. Tellimused kasvasid või püsisid stabiilsetena kolmes ABB neljast ärivaldkonnast. Regionaalselt kasvasid tellimused Ameerikas, kuid vähenesid nii Euroopas kui Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas.

aastal tervikuna saadi tellimusi 34 miljardi dollari väärtuses, mida on 7 protsenti enam võrreldes 2021. aastaga. Ettevõtte müügitulu kasvas 2 protsenti, ulatudes 29,5 miljardi dollarini. Operatiivne tegevuskasum enne intresse, makse ja kulumit (EBITA) kasvas 9 protsendi võrra, ulatudes 4,5 miljardi dollarini. EBITA marginaal kasvas 1,1 punkti võrra, ulatudes 15,3 protsendini. Ettevõtte tegevuskasum oli 2,5 miljardit dollarit, rahavood 1,3 miljardit dollarit.

aasta esimeses kvartalis ootab ABB müügitulu kahekohalist võrreldavat kasvu. Kogu 2023. aastalt oodatakse vaatamata turu ebakindlusele müügitulu võrreldavaks kasvuks üle 5% ja ärikasumi marginaaliks 15%.

ABB Grupi tegevjuht Björn Rosengren.
ABB Grupi tegevjuht Björn Rosengren.

„Tänavusele aastale vaadates ei prognoosi me suurt nõudluse langust, kuigi praegune inflatsioonikeskkond lisab ebakindlust,“ märkis ABB Grupi tegevjuht Björn Rosengren. „Võrreldavat tellimuste kasvu vähemalt aasta esimesel poolel peaks mõnevõrra pärssima eelmise aasta väga kõrge tellimuste tase. Pean 2023. aastat ABB jaoks heaks võimaluseks tõestada, et suudame pidevalt pakkuda vähemalt 15-protsendilist aastase tegevuskasumi marginaali.“

ABB direktorite nõukogu nimetas ka uue liikme, kelleks sai kontserni Caterpillar Inc president Denise C. Johnson.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on elektrifitseerimise ja automatiseerimise valdkonna tehnoloogialiider, kes võimaldab luua säästvamat ning ressursitõhusamat tulevikku. Ettevõtte pakutavad lahendused ühendavad insenerioskusteabe, et optimeerida seadmete tootmist, elektrifitseerimist ja opereerimist. Tuginedes enam kui 130-aastasele ajaloole, on ABB 105 000 töötajat pühendunud innovaatiliste lahenduste leidmisele tööstuse ümberkujundamiseks. www.abb.com

ABB tegutseb Eestis alates 1992. aastast. Ettevõtte tegevus jaotub nelja valdkonda: müük (tooted, seadmed, süsteemid), tootmine (mootorid, generaatorid, sagedusmuundurid), korrashoiuteenused (seadmed, süsteemid) ning äriteenused (personali-, klienditeeninduse jt teenused ABB Grupi ettevõtetele). Ligi 30 tegevusaasta jooksul Eestis on ABB pälvinud viis korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välja antava „Aasta Välisinvestori“ auhinna ning korra Eesti parimale ettevõttele määratava „Ettevõtluse Auhinna“. www.abb.ee

Lingid

Võtke meiega ühendust

Downloads / Allalaadimised

Jagage seda artiklit

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp