Matkalla kohti kestävää sähkönjakelua ja -tuotantoa

Matkalla kohti kestävää sähkönjakelua ja -tuotantoa

Pitkälle sähköistetty yhteiskunta tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, mutta vain jos sähköenergia on tuotettu kestävästi ja ilmastoystävällisesti. Rat-kaisut tähän ovat jo saatavilla.

Joulukuussa 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen päätavoitteena oli pyrkiä toimiin, joilla ilmaston lämpeneminen pidetään alle 1,5 asteessa. Pariisin ilmastosopimus antoikin lisävauhtia teollisuuden, liikenteen sekä kaupunkien sähköistymiseen. Suurilla sähkökattiloilla tuotetaan jatkossa lämpöä kaukolämpöverkon tarpeisiin, liikenteessä autot muuttuvat sähköautoiksi sekä teollisuudessa käytetään entistä energiatehokkaampia, sähköisesti ohjattuja prosesseja. Pitkälle sähköistetty yhteiskunta tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita, mutta vain jos sähköenergia on tuotettu kestävällä, ilmastoystävällisellä tavalla.

Pienistä päästöistä suuri vaikutus

Kansainvälisen yhteisön jatkuvasti etsiessä uusia keinoja ilmastopäästöjen hillitsemiseksi, on tarkasteltava laajempaa päästöjen kirjoa kuin ainoastaan hiilidioksidia (CO2).

Sähkönjakelussa yleisesti käytetty rikkiheksafluoridi (SF6) on eristeaineena erinomainen. Kaikista SF6-kaasun eduista ja myönteisistä ominaisuuksista huolimatta se on maailman voimakkain kasvihuonekaasu, jonka ilmastonlämpenemispotentiaali (GWP, Global Warming Potential) on 23 500 kertaa suurempi kuin CO2:n. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden kilon SF6-päästö ilmakehään vastaa ilmastonlämmitysvaikutukseltaan 23,5 tonnin CO2-päästöä. Vaikka SF6:n vuoto on normaaliolosuhteissa vähäistä (noin 0,1–0,2 % uusissa laitteissa), sen elinikä maapallon ilmakehässä on 3200 vuotta, joten ilmakehään joutuvat päästöt kumuloituvat ajan myötä.

EU kieltämässä SF6-kaasun käytön

Osana ilmastopolitiikkaansa EU on tehnyt SF6-kaasua käsittävän lakiesityksen, jossa SF6-kaasun käyttö kielletään asteittain uusissa asennuksissa. Lakiesityksen on määrä tulla voimaan siten, että SF6-kaasun käyttö kielletään alle 24 kV:n järjestelmissä 1.1.2026 alkaen sekä alle 52 kV:n järjestelmissä 1.1.2030 alkaen. Tämä on syytä huomioida uusia kohteita suunniteltaessa niin käytettävissä olevan teknologian, tilankäytön kuin myös sähkönjakeluratkaisujen elinkaarenaikaisen huollettavuuden kannalta.

Ilmastoystävälliset sähkönjakeluratkaisut ovat jo saatavilla

Kaikki mekaaniset komponentit, kuten katkaisijat, kuluvat käytössä ja tarvitsevat huoltoa elinkaaren aikana. Huollon tarve määräytyy pitkälti kojeistotyypin ja käytön mukaan.

Elinkaarenaikainen huollettavuus on ilmaeristeisten kojeistoratkaisujen vahvuus. Helpolla huollettavuudella maksimoidaan tuulipuistojen tuotanto myös vikatilanteiden yllättäessä ja vikaantuneet komponentit ovat helposti vaihdettavissa uusiin, jolloin pitkiltä huoltokatkoilta voidaan välttyä. Tämän lisäksi ilmaeristeiset, tyhjiökatkaisijoilla varustetut kojeistot ovat SF6-vapaita eivätkä näin kuormita ilmastoa.

Kaasueristeinen kojeisto on erinomainen valinta, jos kojeistotila on rajallinen tai ilman suhteellinen kosteus on hetkellisesti korkea. Tällaisia kohteita voivat olla muun muassa puistomuuntamot tai erilaiset kytkinlaitokset, joissa ei ole erillistä lämmitystä. Näihin kohteisiin ABB on kehittänyt AirPlus-kaasuun pohjautuvan kojeistoratkaisun, jolla on kaasukojeistolle ominainen kompakti koko, mutta GWP-indeksi on alle 1 ja elinikä ilmakehässä alle 16 päivää.

Kojeistovalinnan lisäksi muillakin ratkaisuilla voidaan edistää tuulipuistojen energiatehokkuutta ja tätä kautta pienentää ilmastopäästöjä. Esimerkiksi korvaamalla 14-kennoisen keskijännitekojeiston perinteiset mittamuuntajat sensoriteknologialla, voidaan 30 vuoden aikana säästää arviolta 250 MWh energiaa. Lisäksi ennakoivat kunnonvalvontaratkaisut auttavat estämään odottamattomia tuotantokatkoksia, jolloin tuulipuiston energiantuotanto saadaan maksimoitua.

Pienillä valinnoilla on ilmaston kannalta suuri merkitys. Näillä valinnoilla vauhditamme matkaa kohti kestävää sähkönjakelua ja -tuotantoa.

Tietoja kirjoittajasta: Heikki Autio

left

Vastaan Sähköverkko- ja Uusiutuva energia -segmenttien myynnistä Suomessa. Pyrin etsimään asiakkaillemme kokonaisvaltaisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joissa otetaan huomioon koko elinkaaren aikaiset tarpeet.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp