Turvallinen työpaikka on myös tehokas

Turvallinen työpaikka on myös tehokas

Priorisoimalla järjestelmien, työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus vähennetään paitsi tapaturmia, myös alennetaan ylläpitokustannuksia ja optimoidaan tuottavuus.

Teknologinen kehitys ja maailmanlaajuisen pandemian aiheuttama yleinen epävarmuus ovat saaneet meidät sopeutumaan uusiin toimintatapoihin ja uudistamaan prioriteettejamme sekä liiketoimintastrategioitamme niin, että turvallisuus on kaiken toimintamme keskipisteessä. Nykyään useimmilla työssään turvallisuusriskejä kohtaavilla suurilla teollisuusyrityksillä on oma terveyden, turvallisuuden ja ympäristön (HSE) johtamisjärjestelmä, joka varmistaa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuden.

HSE-käytäntöjen vaaliminen ja niiden ulottaminen läpi organisaation mahdollistaa ketterän turvallisuuspolitiikan. Tämä puolestaan näkyy yhteiskuntaan ja ympäristöön myönteisesti vaikuttavina, kestävinä ja vastuullisina liiketoimintapäätöksinä.

Turvallinen työpaikka rakennetaan keskittymällä asiakkaisiin ja henkilöstöön

Organisaation turvallisuuden ja terveyden kehittämisen taustalla on vankka HSE-johtamisjärjestelmä. Pyrimme ABB:llä sisällyttämään turvallisuuden parametrinä kaikkiin järjestelmiimme ja ratkaisuihimme, joita toteutamme eri toimialoille maailmanlaajuisesti. Miten HSE-johtamisjärjestelmä sitten tukee turvallisuutta ja tekee siitä toiminnan ydinarvon?

Työturvallisuuden kehittämiseksi on äärimmäisen tärkeää, että työntekijät ja asiakkaat ovat tietoisia nykyisistä toimintaperiaatteista. Tässä auttavat turvallisuutta ja ympäristöarvoja korostavat koulutusohjelmat, jotka antavat työntekijöille eväitä turvallisuuteen ja auttavat heitä omaksumaan sen osaksi päivittäistä työtään.

Koulutusohjelmat voivat sisältää esimerkiksi jatkuvan parantamisen ohjelmia, sähköturvallisuuskoulutuksia, johdon turvallisuustoimenpiteisiin keskittyviä koulutuksia sekä turvallisuuden Masterclass-koulutuksia. Tällaisten avulla olemme ABB:llä onnistuneet kehittämään pitkäaikaisia asiakassuhteita ja saamaan jalansijaa eri toimialoilta ympäri maailman. Asiakkaat vuorostaan hyötyvät markkina-aseman vahvistumisesta, voittomarginaaleista ja ennen kaikkea tuesta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Katse eteenpäin

Turvallisuus ja kestävä kehitys ovat saman kolikon kaksi puolta. Sen lisäksi, että turvallisuus on keskeinen osa liiketoimintapäätöksiämme ABB:llä, keskitymme vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseen. Kehitämme jatkuvasti toimintamme hiilineutraaliutta ja tuemme asiakkaitamme heidän vuosittaisten CO2-päästöjen vähentämisessä. ABB:n tavoitteena on auttaa asiakkaitaan vähentämään vuosittaisia CO2-ekvivalenttipäästöjään yli 100 megatonnia vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi 80 prosenttia ABB:n tuotteista ja ratkaisuista kuuluu kiertotalouden piiriin, mikä osaltaan auttaa asiakkaitamme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Seikkaperäiset turvallisuuskoulutusohjelmat yhdistettynä pyrkimykseen rakentaa vahva turvallisuuskulttuuri auttavat työntekijöitä ja asiakkaita vähentämään merkittävästi vaaratilanteita, optimoimaan tuottavuutta ja parantamaan laitoksen suorituskykyä. Pidetään siis turvallisuus päivittäisen työmme painopisteenä vuonna 2022. Se auttaa meitä rakentamaan turvallisempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Tietoja kirjoittajasta: Jukka Huhta

right

Jukka Huhta on ABB:n Process Industries -divisioonan Health, Safety and Environment (HSE) Manager Suomessa ja Pohjois-Euroopan Hubissa. Hän aloitti ABB:llä vuonna 2006 ja on toiminut uransa aikana useissa HSE ja Supply Chain Management (SCM) johtotehtävissä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp