ABB:n kysely paljasti ennakoimattomien seisokkien 154 000 euron tuntikustannukset

  • ABB:n teettämä maailmanlaajuinen kysely tuo esiin käyttöasteen ja luotettavuuden välisen tiiviin yhteyden
  • Siinä korostuu tehokkaiden kunnossapitostrategioiden ja huoltokumppanuuksien merkitys
  • 78 prosenttia vastaajista kiinnostaa, miten tulospohjaiset kunnossapitosopimukset voivat tehostaa liiketoimintaa

ABB:n teettämän uuden Value of Reliability -kyselyn mukaan teollisuusyrityksistä 74 prosentilla oli ennakoimattomia seisokkeja vähintään kerran kuukaudessa, kun maailmanlaajuisesti niitä oli 69 prosentilla. Tämä maksaa suomalaiselle keskivertoyritykselle* lähes 154 000 euroa tunnissa verrattuna 116 000 euroon maailmanlaajuisesti. Tästä huolimatta 23 prosenttia kyselyyn osallistuneista suomalaisyrityksistä turvautuu edelleen RTF (Run-To-Failure) -kunnossapitoon.

center

Sapio Researchin heinäkuussa 2023 toteuttamaan kyselyyn tuli vastauksia 3 215:ltä laitosten kunnossapidosta päättävältä henkilöltä ympäri maailman. Vastauksia saatiin energiantuotannon, muovin ja kumin, öljyn ja kaasun, tuulivoiman, kemikaalien, rautateiden, julkisten palvelujen, meriteollisuuden, elintarvikkeiden ja juomien, veden ja jäteveden käsittelyn sekä metalliteollisuuden toimialoilta. Tutkimustulokset ovat luettavissa uudesta raportista, joka antaa ajantasaista tietoa yritysten kunnossapidosta ja siitä, miten ne voivat vähentää ennakoimattomia seisokkeja.

Löydösten mukaan laitteiston luotettavuus ja kunnossapito ovat tärkeitä. Maailmanlaajuisesti 92 prosenttia vastaajista ilmoitti kunnossapidon lisänneen käyttöastetta viimeisen vuoden aikana, ja 38 prosenttia mainitsi vähintään 25 prosentin parannuksen. Lisäksi kolme neljästä vastaajasta kertoi luotettavuuden vaikuttavan myönteisesti yrityksen maineeseen ja taloudelliseen suoriutumiseen. Se myös auttoi yrityksiä täyttämään sopimusvelvoitteensa, vähentämään jätettä ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Vastaajat arvioivat luotettavuuden kaikkein tärkeimmäksi asiaksi hankittaessa uutta laitteistoa.

Vastaajista 60 prosenttia aikoo panostaa luotettavuuteen ja kunnossapitoon seuraavien kolmen vuoden aikana, ja yksi kolmasosa aikoo lisätä hankintoja yli 10 prosenttia. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta ilmaisi kiinnostuksensa tulospohjaisiin kunnossapitosopimuksiin. Niissä toimijat maksavat huoltokumppaneille saavutettujen tulosten perusteella, esimerkiksi kohentuneen käyttöasteen tai energiatehokkuuden perusteella. Tällöin palvelut voidaan tuottaa tehokkaasti ja kassavirtaa pystytään ennustamaan hyvin.

”Kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia meidän omien kokemustemme kanssa suomalaisten asiakkaiden palautteesta. Suomi on raskaan prosessiteollisuuden keskittymä korkeine seisokkikustannuksineen ja täällä pitkäjänteisellä huollon yhteistyöllä on jo vankat perinteet. Tämän perusteella muidenkin teollisuusyritysten tulisi pyrkiä siirtymään suuren riskin RTF-kunnossapidosta pitkäaikaiseen, tulospohjaiseen strategiaan. Se parantaa luotettavuutta, yrityksen mainetta ja kilpailukykyä, vähentää kustannuksia sekä antaa mielenrauhaa – jolloin yritykset voivat keskittyä ydinosaamiseensa”, sanoo Motion Servicen paikallisdivisioonan johtaja Ari Lässämäki.

Tällainen uusi, tulospohjainen kunnossapitomalli auttaa teollisuusyrityksiä saavuttamaan edessä olevat päästötavoitteet ja täyttämään regulaation asettamat vaatimukset, kun ympäri maapallon tehdään toimia ilmastonmuutosta vastaan. Lisäksi se auttaa teollisuutta paikkaamaan osaamisvajetta, kun kokeneet teknikot saavuttavat eläkeiän.

Tutustu tutkimusraporttiin.

*Tutkimus perustuu kolmansien osapuolten kyselylomakkeella antamiin tietoihin varsinaisten kirjanpitoaineistojen tarkastelun sijaan. 

ABB on sähköistämisen ja automaation teknologiajohtaja, joka luo edellytykset kestävämmälle ja resurssitehokkaammalle tulevaisuudelle. Ratkaisumme yhdistävät suunnitteluosaamisen ja ohjelmistot, ja ne optimoivat tuotteiden valmistuksen, liikkumisen, käytön ja operoinnin. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n noin 105 000 ammattilaista ovat sitoutuneita kehittämään teollista muutosta vauhdittavia innovaatioita. www.abb.com 

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp