93 % Suomen teollisuusyrityksistä kärsii resurssien niukkuudesta, joten kiertotaloutta tarvitaan

93 % Suomen teollisuusyrityksistä kärsii resurssien niukkuudesta, joten kiertotaloutta tarvitaan

  • Uusi raportti osoittaa, että resurssien niukkuus aiheuttaa kustannuksia, toimitusketjuhäiriöitä ja hidastaa tuotantoa.
  • Suurin osa yrityksistä tukee kiertotalouteen liittyvää sääntelyä ja aikoo lisätä investointeja seuraavien kolmen vuoden aikana, vaikka standardointia puuttuu ja avainkäytäntöjä omaksutaan hitaasti.
  • Kiertotalouden kehittäminen liittyy tiiviisti energiatehokkuuteen, sillä energiaa hukataan paljon.

ABB Motionin uusi raportti, ”Circularity: No Time to Waste”, paljastaa, että 93 % Suomen teollisuusyrityksistä kärsii resurssien niukkuudesta ja 69 % aikoo lisätä investointejaan kiertotalouden hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Resursseista eniten pulaa on työvoimasta (34 %), ja sen perässä tulevat energia (33 %), metallit (31 %) ja sähkökomponentit ja vesi (31 %). 27 % yrityksistä kertoo, että resurssien niukkuus on lisännyt kustannuksia, 22 % on kokenut toimitusketjuhäiriöitä ja 27 % tuotantokapasiteetin hidastumista. Vaikka energiaa on jatkuvasti yhä niukemmin, 33 % yrityksistä ilmoitti, että energiaa hukkaantuu eniten. Tämä korostaa sitä, että koko toimialan energiatehokkuutta pitää kiireesti parantaa. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) pitää energiatehokkuutta kriittisenä tekijänä nettonollatavoitteiden saavuttamisessa.

Sapio Research toteutti lokakuussa 2023 kansainvälisen kyselyn, johon vastasi 3 304 teollisuuden päätöksentekijää 12 eri maasta. Mukana oli myös 200 vastaajaa Suomesta. Vastaajia oli energia- ja metalliteollisuudesta, kemikaali-, öljy- ja kaasuteollisuudesta, meri- ja kaivosteollisuudesta sekä julkisesta infrastruktuurista ja muilta teollisuudenaloilta.

Kyselyn mukaan kiertotalouteen halutaan investoida, mutta välittömän edistyksen tiellä tiedettiin myös olevan haasteita. Suurin osa vastaajista ei esimerkiksi allekirjoittanut mitään yksittäistä ”kiertotalouden” määritelmää. Vain 8 % vastaajista pitää kiertotaloutta koko yrityksen vastuuna, mutta tässä ryhmässä oli myös eniten kehitytty kiertotalouden avainmittareissa kuten energiankulutuksessa, kierrätysmateriaalin käytössä ja hiilipäästöissä.

Kysely myös paljastaa, että Suomessa on omaksuttu vain rajallisesti useita tärkeitä kiertotalouskäytäntöjä. Näitä ovat muun muassa kumppanuudet jätehuoltoyritysten kanssa (33 %), energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto (34 %) ja kiertotalouden periaatteiden edistäminen tuotantoketjussa (29 %). Rohkaisevaa on, että 67 % käyttää ainakin jonkin verran kierrätysmateriaaleja tuotteissaan.

Kiertotalouteen sijoittamisella on jo saavutettu mitattavia hyötyjä, mukaan lukien jätteen väheneminen (34 %) ja parannukset energiatehokkuudessa (37 %). Vaikka osassa yrityksistä ollaan huolissaan vaadituista ennakkoinvestoinneista, useat uskovat, että ennen pitkää prosessit tehostuvat ja kustannustenhallinta paranee.

Suurin osa vastaajista (75 %) on sitä mieltä, että kiertotalous kannustaa innovoimaan ja vauhdittaa kilpailukykyä. Vastaajat myös tukevat lisääntynyttä säätelyä ja raportointivaatimuksia (71 %) ja toivovat valtiolta lisää tukea kiertotalouteen perustuvien liiketoimintakäytäntöjen omaksumiseen (79 %).

ABB:n Motion-liiketoiminnan johtaja Tarak Mehta kertoo: ”Kiertotalouteen pitää siirtyä, se on selvempää ja kiireellisempää kuin koskaan. Nykyinen elämäntapamme kuluttaa resursseja kestämättömällä tahdilla, mikä aiheuttaa päästöjä ja ilmastonmuutosta. On välttämätöntä siirtyä kiertotalouteen, koska se turvaa ympäristömme tulevaisuuden mutta myös liiketoiminnan riskinsietokyvyn.”

”Tämä kysely korostaa, kuinka tärkeää on kokonaisvaltaisesti juurruttaa vastuuta kaikille organisaation tasoille, omaksua uusia teknologioita ja yhteistyömuotoja. Ratkaistavia haasteitakin on, mutta kiertotalouteen täysin siirtyvät yritykset näkevät siinä merkittäviä etuja, kustannusten hallinnasta mainehyötyihin. Meidän on toimittava heti ja tehtävä kiertotaloudesta globaalin teollisuuden uusi normaali. Aikaa ei ole hukattavana.”

Tutustu raporttiin: "Circularity: No Time to Waste"

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp