Sairaalan energiankulutus samaan raporttiin

ABB:n toimittama energianmittausjärjestelmä EQmatic tuo koko sairaalan energiankulutukset samaan raporttiin.

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen on kovaa vauhtia nousemassa uusi Keski-Suomen Sairaala Nova. Sairaalasta tulee pinta-alaltaan noin 120 000 neliön kompleksi, jonka sähköjärjestelmän toimivuudesta, ja näin osaltaan myös potilasturvallisuudesta, huolehtii ABB. ”Vaatimukset sähköjärjestelmän toimintavarmuudelle ovat sairaalaympäristössä tietysti aivan omaa luokkaansa, koska meidän täytyy varmistaa potilasturvallisuus kaikissa tilanteissa”, vahvistaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) käyttöpäällikkö Kyösti Koskela.

ABB toimittaa uuteen sairaalaan älykkään sähköautomaatiojärjestelmäkokonaisuuden, joka koostuu sähköverkon MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmästä sekä energianmittaus- ja raportointijärjestelmästä.

Energiamittausjärjestelmässä mitataan koko sähköverkon tilanne niin keskijännite- kuin pienjänniteverkon osalta valvomoon. Myös 400 V:n jakelussa energiatiedot haetaan ilmakatkaisijoilta ja sen lisäksi erillisiltä energiamittareilta jakelukeskuksista valvomoon. Sähkönmittauksen lisäksi mitataan myös sairaalan LVI-kulutus, kuten veden- ja lämmönkulutukset sekä sairaalakaasujen päämittaukset. ABB:n toimittama energianmittausjärjestelmä tuo koko sairaalan energiankulutukset samaan raporttiin. Näin kulutuksen läpinäkyvyys koko järjestelmästä parantuu ja ymmärrys mihin kulutus kohdistuu.

Laaja energian alamittausjärjestelmä (sähkö, vesi, lämpöenergia) on toteutettu ABB:n EQ-sähkömittareilla sekä EQmatic-mittaustenkeruuyksiköillä. Mittausväylänä käytetään yleistä M-bus-väylää, johon löytyy helposti yhteensopivia sähkö-, vesi- ja lämpöenergiamittareita. Jokaista keruuyksikköä kohden on enintään 64-mittaria. EQmatic-keruuyksiköt toimivat yhdyskäytävänä ylemmän MicroSCADA Pro-järjestelmän ja mittausjärjestelmän välillä. EQmatic-keruuyksiköiden integrointi MicroSCADA Pro-järjestelmään tapahtuu nykyaikaisen API-rajapinnan avulla, joka mahdollistaa skaalautuvan ja helpomman tiedonsiirron raportointijärjestelmään.

Monipuolista tiedon keräämistä EQmatic-yksiköillä

EQmatic-keruuyksiköitä käytetään sähköenergian ja muun mittausdatan loggaukseen, visualisointiin ja analysointiin. Sisäänrakennettuilla analysointi- ja raportointityökaluilla voidaan seurata ja kohdentaa energiankulutusta ja tunnistaa energiansäästökohteet. EQmatic-keruuyksiköt ovat saatavilla M-bus- ja Modbus-mittausjärjestelmiin. EQmatic-yksiköt toimivat itsenäisesti ilman erillistä PC-ohjelmistoa tarjoten internet-pohjaisen käyttöliittymän. Käyttöliittymä rakentuu valmiista malleista ja loppukäyttäjä voi itse määrittää mitä tietoja näkyy mm. aloitussivulla.

Hyötyjä mm.

 • Tukee kaikkien energiamuotojen tarkastelemista: sähkö, vesi, lämpö ja kaasu
 • Tukee ISO 50001 Energiahallintajärjestelmän vaatimuksia
 • Datahistoria tallentuu paikallisesti omaan muistiin, eikä vaadi yhteyksiä muihin järjestelmiin
 • Internet-osoitteellinen visualisointi suoraan kulutuspisteisiin
 • Monta tapaa analysoida kulutusta:
 • Kulutushistoria
 • Aikavälivertaus esim. nykyinen ja edellinen kuukausi
 • Useamman mittauspisteen vertaus
 • Ryhmien luonti ja niiden kulutus esim. valaistus, LVI-sähkö jne.

Keski-Suomen Sairaala Novan älykäs sähköautomaatiojärjestelmä

ABB toimittaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille Jyväskylän uuteen keskussairaalaan laajan älykkään sähköautomaatiojärjestelmän. Se koostuu sähköverkon MicroSCADA Pro -ohjaus- ja valvontajärjestelmästä sekä energianmittaus- ja raportointijärjestelmästä. Järjestelmän piiriin tulee mittava määrä laitteita:

 • Yli 600 sähkömittaria
 • Yli 40 mittausjärjestelmän EQmatic-keruuyksiköitä
 • Noin 400 sähkönlaadun seurantalaitetta
 • Noin 50 ilmakatkaisijaa ja 400 kompaktikatkaisijaa
 • 30 keskijänniteverkon suojarelettä
 • Lisäksi UPS-laitteita, varavoimakoneita, muuntajien ja vikavirran valvontalaitteita sekä muita sähköverkon älykkäitä laitteita

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp