Talotehtaat uuden haasteen edessä - kotiautomaatio halutaan osaksi talopaketteja

Monissa talotehtaissa kotien sähköt suunnitellaan vielä perinteisellä tavalla, mutta rakentajat haluavat kuitenkin tänä päivänä yhä useammin uuteen kotiinsa modernin kodinohjauksen. He näkevät sen mahdollisuudet asumismukavuuden, turvallisuuden ja kodin jälleenmyyntiarvon lisääntymisessä. Mammuttikoti on lähtenyt mukaan muutokseen ja rakentanut pilottikohteita ABB-free@home-kodinohjausjärjestelmän avulla.

Kotiautomaatio ABB-free@home ohjaa Mammuttikotia
Kotiautomaatio ABB-free@home ohjaa Mammuttikotia

Kotiautomaatio antaa asukkaalle mahdollisuuden investointiin, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Automaatio lisää kodin käyttömukavuutta ja sillä voidaan ohjata esimerkiksi valaistusta, lämmitystä, ilmastointia ja turvalaitteita, kertoo ABB:n myyntipäällikkö Keijo Savolainen.

- Ihmiset haluavat tänä päivänä yhä useammin nykyaikaisen kodinohjauksen. Tähän asti sitä ei ole osattu vaatia, mutta älypuhelimien ja tablettien yleistyttyä toiveet ovat muuttuneet. Ihmiset tietävät mahdollisuuksista yhä enemmän ja heillä on osaamista ja laitteita ottaa kodinohjaus hallintaan, Savolainen toteaa.

Myös ovipuhelin on liitetty kodinohjausjärjestelmään, ja sitä voi ohjata mobiililaitteilta.
Myös ovipuhelin on liitetty kodinohjausjärjestelmään, ja sitä voi ohjata mobiililaitteilta.

IOT:n (Internet of Things) kehityksen myötä älyn lisääminen erilaisiin laitteisiin on tullut mahdolliseksi. Laitteet voidaan valjastaa tuottamaan tietoa ympäristöstään ja viestimään sitä eteenpäin tai toimimaan itsenäisesti saamansa tiedon perusteella. - Juuri tästä on kysymys kotiautomaatiossa, ja ne talotehtaat ja rakentajat, jotka lähtevät tähän kehitykseen mukaan, keräävät myös hedelmät siitä.

Kodin automaatiosta lisäarvoa talotehtaalle ja tämän urakoitsijoille
- Kotiautomaatio on kuluttajan kannalta houkutteleva asia ja se auttaa kuluttajaa tekemään ostopäätöksensä. Tärkeää on, että talotehtaan myyjä osaa esitellä ja hinnoitella automaatioratkaisun osana koko talopakettia. Näin kodin ostajalle syntyy mielikuva kokonaisuudesta.

Monissa talotehtaissa kotien sähköt suunnitellaan vielä perinteisellä tavalla eivätkä talotehtaiden käyttämät sähköurakoitsijatkaan ole vielä olleet valmiita lähtemään mukaan muutokseen. - Uskon kuitenkin, että kotien automaatiotason lisäämisestä syntyy selvää lisäarvoa myös urakoitsijoille. Väyläkaapelin vetämisessä ei ole mitään uutta ja säästöä voi syntyä työkustannuksissa. Suunnittelussa tarvitaan uusi näkökulma, mutta sekin on helppo omaksua. Ja kun asian on kerran opetellut, sen osaa, Savolainen toteaa.

Mammuttikoti lähtenyt pioneerina mukaan kehitykseen
Mammuttikoti on talotehtaana huomannut, että aika tämän tyyppiselle muutokselle on nyt ilmassa. Yritys on tarttunut tähän konkreettisesti ja ottanut ABB-free@home -järjestelmän osaksi talopakettejaan. Kuluttajille näitä ratkaisuja on esitelty yhdessä esimerkiksi rakentajailloissa ja kiinnostusta on ollut.

- Me Mammuttikodissa uskomme siihen, että kodinohjaus on tullut jäädäkseen ja sen kehityksessä kannattaa olla mukana heti alusta lähtien. Tavoitteemme on, että meidän sähköasentajamme tuntee järjestelmän ja uskoo sen etuihin. Hän antaa rakentamamme kodin uusille asukkaille käyttökoulutuksen samalla muiden teknisten asioiden yhteydessä, Mammuttikodin edustaja Jaakko Koponen toteaa.

Roppola valitsi talotoimittajakseen Mammuttikodin, sillä heillä oli valmius toimittaa myös kotiautomaatio.
Roppola valitsi talotoimittajakseen Mammuttikodin, sillä heillä oli valmius toimittaa myös kotiautomaatio.

- Yksi asia uuden järjestelmän käyttöönotossa on tahtotila, toinen on tekninen valmius. Ensin pitää päättää, että haluaa olla mukana teknisessä kehityksessä ja olla valmis muuttamaan sähköistyksen suunnittelua kotiautomaation edellyttämällä tavalla. Tämä kynnys on suhteellisen helppo ylittää. Toinen asia on sitten tekninen valmius tuotannossa. Kaikki tekniset laitteet, kuten vaikkapa ilmastointikone, pitää olla yhteensopiva kodin ohjausjärjestelmän kanssa. Lisäksi esimerkiksi ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmä tarvitsee sähkövarustellun oven. Meidän pitää siis integroida valikoimaamme ihan konseptitasolla lisää tuotteita ja opetella tuntemaan ja hallinnoimaan ne meidän järjestelmissämme. Kaikkien prosessimme eri osa-alueiden henkilöiden pitää olla valmiita perinteisen ratkaisun rinnalle tulevaan uuteen järjestelmään. Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii myös sisäistä koulutusta. Se on tunnettava sekä prosessin sisällä että asiakasyhteistyössä, Koponen tiivistää.

Selkeä hinnoittelu auttaa päätöksenteossa
- Hinnoittelu on tärkeä asia. Meidän pitää osata kertoa asiakkaillemme, mitä tämä järjestelmä maksaa ja vieläpä niin, että voimme tarjota sitä eritasoisina kokonaisuuksina. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä halua tai tarvitse kaikkia hienouksia, sen sijaan monet voivat olla kiinnostuneita perusasioista, joilla voidaan helposti lisätä kodin asumismukavuutta ja turvallisuutta. Voimme jo tarjouspyyntövaiheessa kartoittaa asiakkaan tarpeita ja mielenkiintoa kotiautomaatioon. Perheitä vartenhan me näitä koteja rakennamme.

Kiinnostus on olemassa
- Olemme tehneet pilottikohteita, joita esitellessämme olemme huomanneet, että noin 70 % kohteeseen tutustuneista tulevista rakentajista on aidosti erittäin kiinnostuneita taloautomaation tuomista mahdollisuuksista. Ja tulevaisuudessa kiinnostus varmasti vielä kasvaa. Energiaomavaraisuus ja energian säästö tulevat asumismukavuuden lisäksi kannustamaan kodin automatisointiin.

Sähkökeskuksessa on reilusti automaatiota.
Sähkökeskuksessa on reilusti automaatiota.

ABB-free@home-järjestelmä mahdollistaa myös laitteiden lisäämisen järjestelmään jälkikäteen. Koponen näkee tässä mahdollisuuden myös jälkimarkkinointiin. - Kun asukkaat ovat päässeet muuttamaan uuteen kotiin ja saaneet tuntuman kotiautomaation käytöstä, heille voi hyvinkin syntyä lisätoiveita järjestelmän täydentämiseksi. Tässä on mielestäni mahdollisuus lisämyyntiin ihan samalla tavalla kuin vaikka autojen huollon yhteydessä, Koponen toteaa.

Pilottikohde Porvoossa
Porvoolaiset Josi Roppola ja Tuoi Nguyen muuttivat viime kesänä uuteen Mammuttikotiinsa, jonka talotekniikkaa ohjaa ABB:n free@home. - Tämä on toinen rakentamani talo. Tiesin, jo alusta lähtien, että tähän kotiin halutaan elämää helpottavaa automaatiota. Se on tärkeä osa arjen sujumista lapsiperheessä. Järkevillä kustannuksilla voi lisätä tuntuvasti asumismukavuutta. Lisäksi kotiautomaatio on ehdottomasti investointi, joka nostaa kodin jälleenmyyntiarvoa, Josi Roppola kiteyttää.

- Valitsimme yhteistyökumppaniksemme Mammuttikodin, koska he tarjosivat meille kokonaisuutena kilpailukykyisen ratkaisun. Meille oli tärkeää saada korkea ja avoin olohuonetila ja siihen vielä pisteenä i:n päälle olohuoneeseen aukeava ranskalainen parveke. Lisäksi toivoimme keittiön ja olohuoneen väliin porrastusta. Ja yhtenä merkittävänä tekijänä oli myös kyky tarttua toiveeseemme kotiautomaation toteuttamisesta, Roppola perustelee valintaa.

Kotiautomaatio säästää energiaa tilanneohjauksilla
Kodin toimintoja voidaan ohjata erilaisilla tilanneohjauksilla. Josi Roppola on valinnut kotinsa tilanteiksi esimerkiksi "kotona", "kaikki pois" ja "juhlat" -ohjaukset. - Kun olemme kotona, meille syttyvät tietyt valot automaattisesti ja ilmastointi pyörii normaalisti. Kun lähdemme pois kotoa, voimme yhdestä napista kytkeä päälle "kaikki pois"-ohjauksen. Tällöin kaikki valot sammuvat, lattiatermostaatin lämpötila laskee ja ilmanvaihdosta putoaa noin 30 % pois, Roppola kuvailee.

ABB-free@home-kosketusnäytöltä voi ohjata kodin toimintoja
ABB-free@home-kosketusnäytöltä voi ohjata kodin toimintoja

- Me olemme saaneet näiden ohjausten avulla aikaan selviä energiasäästöjä. Sähkölaskumme on 11 % pienempi kuin aikaisemmin. Se on paljon kaukolämmityskohteessa, Roppola toteaa. Hän voi seurata talon sähkönkulutusta sähkölaitoksen tarjoamalla sähkönkäyttösovelluksella vaikka tuntitasolla. - Jos normaalikulutuksemme on noin 400 W tunnissa, putoaa kulutus poissa ollessamme alle puoleen eli 180 W:iin tunnissa. Energiansäästöön on Roppolan kodissa panostettu myös energiatehokkailla kodinkoneilla ja LED-valaisimilla.

ABB-free@home kattaa omakotitalon tarpeet
Josi Roppola tunnustautuu "supernörtiksi", joten hänen on ollut helppo ottaa kodin ohjaukset hallintaansa. ABB-free@home -järjestelmään voi kytkeä 64 laitetta, mikä riittää normaalin omakotitalon tarpeisiin erinomaisesti. Roppolalla on kytkettynä noin 50 laitetta.

Roppola tekee itse muutoksia ja lisäyksiä kodin ohjauksiin.
Roppola tekee itse muutoksia ja lisäyksiä kodin ohjauksiin.

- Meillä laitteita on järjestelmässä todella paljon normaaliin verrattuna. Se johtuu omasta mielenkiinnostani aiheeseen, Roppola toteaa.

Järjestelmä ohjaa valoja, vesikiertoisen lattialämmityksen termostaatteja ja ilmastointia. Siihen on kytketty myös ovipuhelinjärjestelmä. Astronominen kello ohjaa talon numerovaloa ja olohuoneen pistorasiat ovat ohjattavia, jotta niihin asennettavia jouluvaloja voidaan tarvittaessa ohjata. Autotallin pistorasioita voidaan käyttää ajastetusti autojen lohkolämmitykseen. Viimeisimpänä hienoutena Roppola esittelee haastattelun aikana Philips Ambilight TV:n joka on kytketty yhteen free@home-ohjauksen kanssa. TV:stä saa olohuoneeseen musiikin tahtiin toimivat valotehosteet.

- Jatkossa kytkemme järjestelmään mahdollisesti vielä kaikki pihavalot sekä olohuoneiden korkeiden yläikkunoiden verho-ohjauksen. Verhojen avaaminen ja sulkeminen helpottuisi tuntuvasti, kun se toimisi automaattisesti auringon liikkeen mukaan. Lisäksi harkitsen ohjattavan magneettiventtiilin kytkemistä pääventtiiliimme, jolloin saisimme kerralla pyykin- ja astianpesukoneeseen kosteusvahdin ja tarvittaessa veden sulkemisen. Myös palohälyttimet olisi mahdollista liittää mukaan tähän järjestelmään, Roppola pohtii.

Ohjauksilla mukavuutta ja turvallisuutta
Kun Ropposen kodissa sytyttää aamulla valot vaatehuoneeseen, saavat makuuhuoneen ja alakerran keittiön pistorasiat virran. Toinen käynnistää radion ja toinen kahvinkeittimen. - Onhan se arjen ylellisyyttä, että sytyttämällä valot saa myös musat soimaan ja kahvit tippumaan, Roppola naurahtaa.

ABB-free@home ohjaa keittiössä mm. valaistusta ja pistorasioita
ABB-free@home ohjaa keittiössä mm. valaistusta ja pistorasioita

Järjestelmään voi muutenkin ohjelmoida vastaavia ehdollisia toimintoja. Jos esimerkiksi valot syttyvät outoon aikaan, järjestelmä voi lähettää sähköpostin Roppolalle.

Erityisen tyytyväinen Roppola on pienten lasten vanhempana ovipuhelinjärjestelmään. Lapset näkevät eteisen monitoriruudulta, kuka oven takana seisoo. Heidän ei tarvitse näyttäytyä tuntemattomille tulijoille eikä myöskään avata ovea. Ja kun yhdeksänvuotias Leevi unohti avaimet kotiin, hän ei joutunut odottelemaan perheenjäsenten paluuta, vaan soitti isälleen, joka avasi kodin sähkölukon etäohjauksella.

- Tämän automaation hienous on todellakin myös sen etäohjausmahdollisuus, mitä ei ole mahdollista toteuttaa periteisellä sähköasennuksella. Keskus on yhdistetty IP-gatewayn kautta pilveen jonka kautta kotia ja ovipuhelinta voi ohjata useammallakin mobiililaitteella, Roppola kuvailee.

Joustava järjestelmä sallii muutokset
Josi Roppola on vakuuttunut siitä, että jos ihmiset tietäisivät kaikista kotiautomaation eduista ja sen tuomista pienistä arjen mukavuuksista, ihmiset haluaisivat niitä ihan ehdottomasti. - Tärkeää on tehdä suunnittelu huolellisesti. Kun kerran miettii, mitä järjestelmältä haluaa, se on helppo toteuttaa. Sitten kun ollaan rakentamisvaiheessa, pitää joka päivä tehdä valtava määrä päätöksiä liukuhihnalta eikä siinä vaiheessa enää osaa niin helposti hahmottaa kokonaisuutta. Hienoa on tosin myös se, että tähän järjestelmään on erittäin helppo tehdä muutoksia jälkikäteen. Mitään peruuttamatonta ei siis pääse tapahtumaan, vaikka ei ihan kaikkea olisi osannut ottaakaan huomioon, Roppola toteaa.

Roppolan koti Porvoossa
pinta-ala 171 m², kerrosala 140 m²
Taloratkaisu: Mammuttikoti, pre cut
Sähkösuunnittelu: Zan Pujol, ABB Oy
Sähköurakointi: Apeko Oy
Kotiautomaatio: ABB- free@home
Ovipuhelinjärjestelmä: ABB- Welcome

ABB (abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB työllistää 100 maassa noin 150 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 500.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp