ABB ja Skanska toteuttavat yhteistyössä Metropolian kanssa SmartLab-alustan älykotien kehittämiseen

Skanskan ja ABB:n yhteisessä hankkeessa Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloihin rakennetaan älykotien kehitysalusta SmartLab, joka on asumista palvelevan teknologian kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu asunto.

ABB ja Skanska ovat SmartLabin kehittäjiä ja ylläpitäjiä. SmartLab toimii samalla alustana ja koekenttänä Metropolian Ammattikorkeakoulun innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. Rakennustyöt valmistuvat kevään 2020 aikana Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan ja talotekniikan opiskelijatyönä. SmartLab otetaan käyttöön keväällä 2020.  

SmartLab-tilaa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoin sekä teknisten ratkaisujen että käyttöliittymien kehittämiseen. SmartLabissa testataan ja kehitetään teknologioita, rajapintoja ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan kehittää asumista palvelevia käyttäjäystävällisiä ratkaisuja. Ratkaisujen on tarkoitus soveltua elämänkaaren eri vaiheisiin. Laajemmin tavoitteena on tulosten hyödyntäminen uuden sukupolven järjestelmien ja asuntojen suunnittelussa sekä ratkaisujen skaalaus asuntosuunnitteluun.  

”Kehittäminen on entistä nopeatahtisempaa. Meillä pitää olla valmius ketterään kokeilukulttuuriin ja verkottumiseen. SmartLab kytkee Skanskan ja ABB:n vahvan kehitystoiminnan ja resurssit yhteen Metropolian kanssa, jolloin opetus ja yritysten käytännön työ limittyvät tiiviisti keskenään. Opiskelijoille tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua yritysten kehitystoimintaan käytännössä”, sanoo johtaja Jan Elfving Skanskalta.  

Toistaiseksi asuinkiinteistöjen tekniset laitteet ja järjestelmät ovat toisistaan irrallisia ja kommunikaatio niiden välillä on hyvin rajallista. SmartLab-hanke mahdollistaa eri toimijoiden laitteiden ja järjestelmien liittämisen yhteen ja samaan ekosysteemiin.  

”Haluamme tuoda asiakkaidemme saataville uusimpia asumisen mukavuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja. Testaamme näitä monipuolisesti SmartLab-asunnossa, jotta ne saadaan nopeasti käyttöön”, sanoo toimialajohtaja Jukka Hörkkö Skanskalta.  

”Hanke palvelee ABB:n tavoitetta rakentaa eri toimijoista koostuva kotiautomaatioon liittyvä ekosysteemi. Haluamme tarjota käyttäjille yksinkertaisen ja helppokäyttöisen skaalattavissa olevan ratkaisun. Tämä tukee asukkaiden ekologisen jalanjäljen pienentämistä, asumismukavuuden ja -turvallisuuden lisääntymistä sekä voi mahdollistaa palveluja myös ikääntyvälle väestölle”, sanoo ABB Suomen Electrification-liiketoiminnan johtaja Mikko Mäkäräinen.  

”SmartLab-alusta älykotien kehittämiseen tuo innostavan lisän Metropolian uusiin oppimisympäristöihin. Hanke tukee vahvasti ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymiemme toimintaa, joissa näkökulmina ovat ihmiskeskeisyys, hyvinvointi ja uudet teknologiat. Yhteistyön kautta sekä opiskelijoilla että henkilökunnalla on mahdollisuus oppia siitä, miten uusinta teknologiaa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskunnan hyväksi”, kertoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.  

”Stadin ammatti- ja aikuisopiston uusi rakennusalan kampus hyödyntää omassa toiminnassaan ja uudessa teknologiassa SmartLab-kehitysalustaa. SmartLab mahdollistaa opiskelijoille uuden tavan omaksua teknologista kehitystä ja sen käytännön ylläpitämistä yhteistyössä Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa”, kertoo Stadin ammatti- ja aikuisopiston projektiasiantuntija Jari Salminen.  

Lisätietoja:  

Skanska Oy, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, puh. 040 5728 955 jukka.horkko@skanska.fi

Skanska Oy, johtaja, toiminnan tehokkuus, Jan Elfving, puh. 040 7386100, jan.elfving@skanska.fi  

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela@skanska.fi  

ABB Oy, ABB Suomen Electrification-liiketoiminnan johtaja Mikko Mäkäräinen,
puh. 010 22 43234, mikko.makarainen@fi.abb.com  

ABB Oy, viestintäjohtaja Satu Perälampi, puh. 050 33 23850, satu.peralampi@fi.abb.com  

Metropolia Ammattikorkeakoulu, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola, puh. 050 548 6069, riitta.konkola@metropolia.fi  

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, projektiasiantuntija Jari Salminen, puh. 040 6416424, jari.salminen@hel.fi    

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teknologiajohtaja, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation, joita tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp