ABB ja Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet esisopimuksen toimituskokonaisuudesta Kemiin suunniteltuun uuteen biotuotetehtaaseen

ABB ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat solmineet esisopimuksen, jonka mukaan Suomen ABB toimittaa sähköistys- ja käyttötekniikkaratkaisut Metsä Fibren suunnitteilla olevaan Kemin biotuotetehtaaseen. Nyt sovitun toimituskokonaisuuden arvo olisi toteutuessaan noin 40 miljoonaa euroa.

Sopimus edellyttää Metsä Fibren investointipäätöstä. Metsä Fibre on arvioinut, että päätösvalmius Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta saavutetaan aikaisintaan syksyllä 2020. Näin ollen uuden tehtaan tuotanto voisi käynnistyä vuonna 2023. Toteutuessaan uusi biotuotetehdas tuottaisi vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja lukuisia muita biotuotteita.

ABB:n ja Metsä Fibren sopima toimituskokonaisuus sisältäisi toteutuessaan merkittävän määrän Suomessa kehitettyä ja valmistettua sähköistys- ja käyttötekniikkaa ABB:ltä Vaasasta ja Helsingistä. Sähköistysprojektin johdosta ja suunnittelusta vastaa ABB:n prosessiteollisuuden sähköistysyksikkö Vaasassa. Toimituksen kotimaisuusaste on yli 60 prosenttia.

”ABB edustaa arvoja, joita vaadimme kumppaneiltamme: sitoutumista turvallisuuteen, aikatauluun ja laadukkaaseen toimitukseen. Korkea kotimaisuusaste on myös oleellista. Etenemme kohti yhteistä tavoitetta rakentaa Kemiin alansa kirkkainta kärkeä edustava fossiiliton biotuotetehdas. Meillä on kaikki edellytykset toteuttaa onnistunut suurprojekti yhdessä osaavan kumppanin kanssa”, sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme osaamisellamme ja tuotteillamme olla osana tätä aiottua metsäteollisuuden suurinta investointia Suomeen kautta aikojen. Toimituksemme olisi omalta osaltaan varmistamassa tehtaan korkeaa käytettävyyttä, luotettavaa ja tehokasta tuotantoa sekä energian tehokasta käyttöä. Esisopimuksen mukaiset toimitettavat ratkaisut ovat syntyneet tiiviissä yhteistyössä Metsä Fibren teknisten asiantuntijoiden kanssa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota ratkaisujen käytettävyyteen ja luotettavuuteen sekä korkeaan energiatehokkuuteen, sanoo ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Esisopimuksen mukaan suunnitellun Kemin biotuotetehtaan kaikki yli 1000 sähkömoottoria valmistettaisiin Suomessa ABB:n Vaasan ja Helsingin tehtaissa. Tehtaan suojareleistys ja turvakytkimet tulisivat ABB:n tehtailta Vaasasta ja kaikki yli 600 taajuusmuuttajaa maailman suurimmalta taajuusmuuttajatehtaalta Helsingin Pitäjänmäeltä. Esisopimuksessa Kemin hankkeen muuntajien toimituksista vastaa ABB Power Grids Finland Oy. Tehtaan päämuuntajat valmistettaisiin ABB Power Gridsin Vaasan muuntajatehtaalla.

ABB:n toimituskokonaisuuteen sisältyisi merkittävä määrä vaativia projektipalveluja. Projektinjohto, tehtaan sähköverkkoliitynnän ja koko sähkönjakelujärjestelmän suunnittelu, asennus, koestus ja käyttöönotto sekä sähköiset suojaus ja verkostolaskennat on suunniteltu toteutettavan ABB:llä Vaasassa.

Projektissa on suunniteltu käytettävän kattavasti ABB:n uusinta luotettavaa energiatehokasta sähköistys- ja käyttöteknologiaa. Tehtaan sähkömoottoreita ohjattaisiin ABB:n uusimmalla älykkäällä moottorinohjausjärjestelmällä. ABB:n uusi taajuusmuuttajasarja ohjaisi puolta tehtaan sähkömoottoritehosta energian säästämiseksi. Tehtaassa suunnitellaan käytettävän vakiona ABB:n uuden sukupolven korkean hyötysuhteen moottoreita. Tehtaan sähköjärjestelmä ja käyttötekniikka on tarkoitus liittää ABB:n Ability™ kunnonvalvonta -ja etätukijärjestelmän piiriin.

Suomen ABB:llä on yli 30 vuoden kokemus vaativista sellu- ja paperiteollisuuden sähköistys- ja kokonaistoimitusprojekteista niin Suomessa kuin globaalistikin. Suomen ABB toimitti vuonna 2015 vastaavan sähköistys- ja käyttöjärjestelmätoimituksen Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle, joka käynnistyi syksyllä 2017. Kemin biotuotetehtaan esisopimuksessa on hyödynnetty Äänekoskelta saatuja hyviä käyttökokemuksia ja ratkaisuja. Suomen ABB on toteuttanut useita Kemin ja Äänekosken tehdastoimituksia vastaavia projekteja viimeisen 10 vuoden aikana myös Aasiassa, Etelä-Afrikassa sekä Etelä- Amerikassa. Globaaleista tehdastoimituksista saatu osaaminen on pitänyt yllä korkeaa ammattitaitoa Suomen ABB:n organisaatiossa asiakkaidemme hyödyksi.

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2019 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on teknologiajohtaja, joka edistää teollisuuden digitalisaatiota. Innovointimme on jatkunut yli 130 vuoden ajan. ABB:llä on neljä asiakaskeskeistä globaalisti johtavaa liiketoimintaa: Electrification, Industrial Automation, Motion ja Robotics & Discrete Automation, joita tukee yhteinen, digitaalinen ABB Ability™ -alusta. ABB:n Power Grids -liiketoiminta divestoidaan Hitachille vuonna 2020. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 147 000 henkilöä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp