ABB käynnistää Green Electrification 2035 -ohjelman hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi

ABB käynnistää yhteistyössä Business Finlandin kanssa maailmanluokan T&K-ohjelman hiilineutraalin yhteiskunnan optimaalisen sähköntuotannon ja -käytön alustojen kehittämiseksi. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa.

ABB:n viisivuotisen Green Electrification 2035 -ohjelman päämääränä on kehittää uudet integroitavat teknologia-alustat optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön. Alustat yhdistävät nykyaikaisen 5G-viestintäteknologian, datanhallinnan, uudet sähkötekniset ratkaisut ja sähköverkkoteknologian. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa fyysisistä laitteista korvataan digitaalisilla ratkaisuilla, jotka keskustelevat keskenään kyberturvallisesti. Näin syntyvä järjestelmä pystyy reagoimaan nopeasti muuttuneisiin olosuhteisiin minimoiden samalla energiahävikin ja toimintahäiriöt.

center

”ABB:llä tehtävämme on vauhdittaa yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Suomen vuoden 2035 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi yhteiskunnassamme täytyy lisätä merkittävästi hiilineutraalia sähköistystä ja parantaa energiatehokkuutta. Lisäksi sähköllä tulee korvata muita energiamuotoja. Sähköjärjestelmistä tulee yhä kriittisempiä yhteiskunnan toiminnalle, mikä nostaa järjestelmien luotettavuusvaatimuksia”, sanoo ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Ohjelma tukee tavoitetta Suomen tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvattamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, ja arvion mukaan osallistuminen veturiohjelmaan edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista. ABB:llä on vahva jalansija Suomessa ja Green Electrification 2035 -ohjelma on luontevaa jatkoa ABB:n jo yli 130 vuotta jatkuneelle tutkimus- ja kehitystyölle ja liiketoiminnalle Suomessa.

Innovaatioekosysteemillä kestäviä ja kilpailukykyisiä kokonaisratkaisuja

Green Electrification 2035 -ohjelma käynnistää uuden innovaatioekosysteemin, jonka veturina ABB haluaa rohkaista mukana olevia yrityksiä kehittämään ratkaisujaan ohjelman teknologia-alustoihin tukeutuen. Ohjelmassa tiivistetään yhteistyötä suomalaisten yritysten, tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Green Electrification 2035 -ohjelman jäsenet voivat myös yhdessä hakea rahoitusta Business Finlandilta tai EU:lta.

”Olemme iloisia Green Electrification 2035 -ohjelman myötä syntyneestä kumppanuudesta Business Finlandin kanssa. Odotamme myös innolla yhteistyötä innovaatioekosysteemin kanssa uusien teknologioiden ja alustakonseptien luomisessa”, sanoo ABB Oy:n ohjelmaa koordinoiva johtaja Simo Säynevirta.

Projektin lopputuloksena syntyy yhteistyössä ekosysteemikumppaneiden kanssa ohjattavia ja turvallisia kokonaisratkaisuja, jotka optimoivat järjestelmätason energiatehokkuuden ja kokonaisluotettavuuden. Nämä ratkaisut ovat skaalattavia, vastaavat energiatehokkuuden kasvavaan kysyntään ja kannustavat alustaekosysteemin osallistujia kilpailukyvyn kehittämiseen ja kansainväliseen kasvuun.

ABB-konsernin kestävän kehityksen strategia on suunniteltu luomaan menestystä kaikille sen sidosryhmille tasapainottaen yhteiskunnan, ympäristön ja talouden tarpeita. ABB keskittyy alueisiin, joihin sillä voi globaalina teknologiajohtajana olla suurin vaikutus: vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistaminen, luonnonvarojen varjeleminen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen ympäri maailmaa. ABB:n ratkaisut ja vastuulliset liiketoimintatavat edistävät koko arvoketjun kestävyyttä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Business Finland järjesti vuoden 2020 alussa kilpailun, jossa se haastoi veturiyrityksiä ratkaisemaan merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvattamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -investointejaan Suomeen. Haastekilpailun voittajaprojekteja Business Finland sitoutui rahoittamaan yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Kilpailun ensimmäisiksi voittajiksi valittiin kesällä 2020 neljän yrityksen kolme hanketta. ABB:n ohjelma on yksi kolmesta uudesta veturihankkeesta, joita Business Finland päätti rahoittaa saatuaan lisätalousarviossa 60 miljoonaa euroa lisävaltuutta veturikilpailun jatkamista varten.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 110 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp