Suomen ABB siirtyi 100-prosenttisesti uusiutuvan sähköenergian käyttöön

Suomen ABB on siirtynyt käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköenergiaa vuoden 2021 alussa. Työ ympäristövaikutusten pienentämiseksi on ABB:n liiketoiminnan ja kestävän kehityksen strategian ytimessä.

Suomen ABB:llä energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty määrätietoista työtä vuodesta 2008 lähtien. Nyt ABB Oy on hankkinut vuodelle 2021 European Energy Certificate System (EECS) -järjestelmän alaisia Renewable Energy Sources Guarantee of Origin (RES GO) sähkön alkuperätakuita. Alkuperätakuut kattavat sähkön kokonaiskulutuksen ABB:llä Suomessa ja varmistavat, että ABB:n käyttämä sähköenergia on tuotettu pohjoismaisella vesi- ja tuulivoimalla.

"Olemme tehneet pitkäjänteistä kehitystyötä kestävän kehityksen eteen mm. tehostamalla energiankäyttöämme. Kaikilla tuotantolaitoksillamme ja yksiköillämme on käytössä energiatehokkuusjohtamisjärjestelmä ETJ+, jonka tavoitteena on löytää energiansäästökohteita jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Siirtyminen uusiutuvan ja päästöttömän sähkön käyttöön on tapahtunut asteittain ja on osa ABB:n määrätietoista työtä energiatehokkuuden lisäämisessä ja kasvihuonepäästöjen vähentämisessä", sanoo Jussi Aarnivuo ABB Oy:n Country HSE and Security Manager.

Suomen vuoden 2035 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi yhteiskunnassamme täytyy lisätä merkittävästi hiilineutraalia sähköistystä ja parantaa energiatehokkuutta. ABB:n johtavat teknologiat ja niihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö ovat keskiössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä maailmanlaajuisissa toimissa. ABB:n ratkaisut ja innovaatiot tähtäävät energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja luonnonvarojen varjelemiseen.

"Siirtyminen uusiutuvan ja päästöttömän sähkön käyttöön vähentää hiilidioksidipäästöjämme merkittävästi ja tukee samalla uusiutuvien energialähteiden teknologioiden kehittämistä", sanoo Jussi Aarnivuo ABB Oy:n Country HSE and Security Manager.
center

ABB:n tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Marraskuussa 2020 julkaistun, vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen strategian mukaisesti ABB on sitoutunut edistämään vähähiilistä yhteiskuntaa ja toimii yhteistyössä asiakkaidensa ja toimittajiensa kanssa kestävien periaatteiden noudattamiseksi koko arvoketjussa. 

"Johtavat teknologiamme antavat myös asiakkaillemme mahdollisuuden säästää resursseja ja vähentää globaalisti vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä yli 100 megatonnia, mikä vastaa 30 miljoonan polttomoottoriauton vuosittaisia päästöjä", Aarnivuo toteaa.

ABB-yhtymä hyödyntää uusiutuvaa energiaa globaalisti ja on määrätietoisesti vähentänyt päästöjään globaalisti yli 40 prosenttia vuoden 2013 perustasosta. ABB:n tavoitteena on olla hiilineutraali omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. 

Lisää tietoa ABB:n hiilineutraaliutta edistävistä hankkeista:

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp