ABB varautuu sähköautojen latausratkaisuissa saksalaisen Eichrecht-standardin vaatimuksiin

  • ABB ottaa käyttöön sähköautolatauksen energian mittaamisen avoimuutta ja tietoturvaa koskevat standardit
  • Täyttää ensimmäisten suurten latausasemien toimittajien joukossa Terra 53/54- ja DC-suurteholatausasemillaan saksalaisen Eichrecht-standardin vaatimukset
  • Kun vaatimusten noudattamista koskevien standardien noudattaminen yleistyy, myös muissa maissa asiakkaat saavat selkeät tiedot energiaostoistaan sähköautolleen
  • ABB on kehittänyt jälkiasennusratkaisun, jolla kaikki jo käytössä olevat latauspisteet, joissa on CCS-, CHAdeMO- ja AC Type 2 -latauspistooleja, voidaan muuttaa noudattamaan näitä vaatimuksia
  • Eichrecht täyttää myös Suomen mittalaitelain vaatimukset

ABB on hyvää vauhtia täyttämässä sitoumuksiaan energian mittaamisesta, koska se varmisti DC-suurteholatauslaitteidensa arvostetun Eichrecht-standardin vaatimustenmukaisuuden Saksassa. Eichrecht on kehitetty silmällä pitäen energian mittaamisen ja laskutuksen läpinäkyvyyttä parantaen kuluttajasuojaa ja ylipäätään mahdollistaen kWh-perustaisen latausenergian myynnin. 

Tämän maailmalla yleistyvän standardiin perustuvan kalibroidun mittaustavan ansiosta kuluttajat voivat luottaa siihen, että he maksavat juuri oikeasta määrästä ladattua energiaa.  Aiemmin latausasemien valmistajat eivät ole voineet täyttää tällaisten asetusten vaatimuksia, koska DC-mittareita ei ole ollut saatavilla tähän sovellukseen. Nyt vaatimukset voidaan täyttää, kun markkinoille on tullut tarkoitukseen soveltuvia latausratkaisuja, kuten ABB:n Terra 53-, 54- ja DC-suurteholatauslaitteet. Sekä ABB:n AC- että DC-energianmittaus täyttää saksalaisten mittauslakien ja -asetusten tiukat vaatimukset, myös vaatimukset, jotka koskevat lataustietojen loppukäyttäjälle siirtämisen tietoturvaa.

ABB on kehittänyt myös jälkiasennusratkaisun ja Field Validation Tester (FVT) -testilaitteen, joilla kaikissa jo käytössä olevissa latauslaitteissa, joissa on CCS-, CHAdeMO- ja AC Type 2 -latauspistooleja , voidaan varmistaa tämä tärkeä vaatimustenmukaisuus. FVT kalibroi ja testaa jokaisen käytössä olevan, päivitetyn latausaseman mittausjärjestelmän. FVT soveltuu yleiskalibrointijärjestelmäksi myös muiden valmistajien DC-latausasemiin, joissa on CCS-, CHAdeMO- ja AC Type 2 -latauspistooleja. 

ABB:n E-mobility-divisioonan pääjohtaja Frank Muehlon sanoo: ”Eichrechtin kaltaisten standardien ansiosta kuluttajat saavat tietää tarkalleen, mistä määrästä energiaa he maksavat. Sillä voi yhdenmukaisesti vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja vaatimustenmukaista latausenergianjakelua kaikkialla maailmassa. Eichrecht näyttää tietä Saksassa, ja odotamme muiden maiden – muun muassa Itävallan ja Ranskan – seuraavan perässä omilla standardeillaan. ABB on ollut keihäänkärkenä vauhdittamassa vaatimustenmukaisuutta, jotta sähköautoilijat saisivat mielenrauhaa tarkkojen tietojen ja tietoturvan ansiosta.”

Standardeja on odotettavissa laajemmin ympäri maailman. Siksi ABB:n huoltotiimi valmistelee tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden sekä valikoitujen asennus- ja huoltokumppaneiden kanssa suurta DC-latausasemien päivityskampanjaa, joka aloitetaan yli 2 000 latauslaitteesta Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Näin taataan, että kaikki ABB:n latausinfrastruktuurioperaattorit, joihin uudet energian mittaamista koskevat kansalliset säännökset vaikuttavat, saavat tarjouksen latausasemiensa päivityksestä ja että päivitys voidaan toteuttaa realistisessa aikataulussa.

Sertifioidun energian mittaamisen lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön vaatimusten täyttäminen edellyttää turvallista lataustietojen siirtoa latauspisteoperaattorin ja sähköisen liikenteen palveluntarjoajan kautta sähköautoilijalle. ABB testasi tämän toiminnon Saksassa ensimmäisen suuren saksalaisen latauspisteoperaattorin/sähköisen liikenteen palveluntarjoajan kanssa. Testauksen vahvisti sertifiointielin VDE.

Ensimmäiseksi Eichrecht-standardin vaatimusten mukainen päivitys toteutettiin Kasselin Audi-keskuksessa Pohjois-Saksassa. Laajemman Eichrecht-kampanjan aluksi keskuksessa oleviin ABB:n suurteholatausasemiin asennettiin uusi ratkaisu, jolla asiakkaat saavat tarkat tiedot siitä, kuinka paljon energiaa he ostavat.

Kasselin Audi-keskuksen toimitusjohtaja Uwe Jarms kertoo: ”Tavoitteemme on olla autoalan sähköisen liikenteen edelläkävijä. Siksi annoimme erittäin mielellämme ABB-latausasemamme VDE:n tarkastettavaksi, mikä varmisti, että jälkiasennettu mittari täyttää kalibrointisäännösten vaatimukset."

Audi suunnittelee asentavansa jälkiasennusratkaisun 50 muuhun latausasemaansa ympäri Saksan. Siitä voi tulla suunnitelma pohjaksi tulevalle globaalille laajennukselle.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp