Virtuaalikoulutukset innostavat oppimaan tekemisen kautta

Virtuaalikoulutukset innostavat oppimaan tekemisen kautta

Ensimmäisenä luokkahuoneesta verkkoon siirtyneet ABB-free@home -koulutukset ovat osoittautuneet menestykseksi, minkä myötä koulutusformaattia on laajennettu myös muihin ABB Smart Buildings -tuoteryhmiin. Virtuaalikoulutukset tempaavat asiakkaat mukaansa harjoittelemaan ABB-järjestelmien käyttöä sekä auttavat kouluttajaa tukemaan asiakkaiden harjoittelua entistä tehokkaammin.

Vuoden 2020 poikkeusolot nopeuttivat virtuaalikoulutuksien käyttöönottoa asiakkaille pidettävien järjestelmäkoulutuksien osalta. Etänä järjestettävillä koulutuksilla on pyritty tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman luokkahuonemainen oppimiskokemus ja järjestelmän sujuva harjoitteleminen. Positiivisesta palautteesta ja asiakkaiden innostuksesta päätellen virtuaalikoulutukset voidaan todeta toimivaksi vaihtoehdoksi myös poikkeusolojen jälkeen.

Sakari Hannikka, Technical Sales Support Specialist
Sakari Hannikka, Technical Sales Support Specialist
center

Koulutukset järjestetään virtuaalikokousratkaisulla, jonka kautta asiakkaille jaetaan pääsy kouluttajan luona sijaitseviin koulutuslaitteistoihin. Opetuksen apuna käytetään monikameratekniikkaa sekä videostream-lähetyksenä asiakkaille lähetettävää näytönjakoa. Koulutuksen esityksen sujuvaan seuraamiseen asiakkaalla olisi hyvä olla myös erillinen näyttö tai tabletti.

Koulutukset on suunnattu yrityksille ja sähköalan ammattilaisille, ja niiden sisältö on suunniteltu heidän tarpeisiinsa. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi asiakkaalta koulutettavan ohjelmiston asentamista, vaan osallistuminen tapahtuu helposti ilmoittautumisen jälkeen lähetetyn vahvistussähköpostin mukana tulleiden ohjeiden ja linkin kautta. Koulutettavat ohjelmistot ovat valmiina asennettuina koulutuslaitteistoihin.

Virtuaaliympäristö tarjoaa sekä uusia haasteita että helpotuksia kouluttajan tehtäviin. Koulutuksen pitäminen vaatii useiden laitteiden ja ohjelmien yhtäaikaista hallintaa kouluttamisen lisäksi. Toisaalta taas, kouluttajan on helpompi valvoa asiakkaiden harjoittelun edistymistä, kun asiakkaiden etäyhteydellä käyttämä koulutuslaitteisto sijaistee kouluttajan tiloissa. Näin kouluttaja pystyy pitämään huolen, että koulutus etenee jokaisen asiakkaan osalta sujuvasti ja että asiakkaat saavat apua heti ongelman kohdatessaan myös ilman erillistä pyyntöä. Tällä tavoin varmistetaan sekä koulutukselle asetettujen oppimistavoitteiden täyttyminen että asiakkaiden onnistumisen kokemukset.

Asiakkaiden näkökulmasta virtuaalikoulutus tarjoaa pelinomaisen tavan oppia ABB-järjestelmien ohjelmointia helposti omalta tietokoneelta käsin. Koulutuksessa asiakkaat pääsevät itse käyttämään ABB:n järjestelmää ja tutustumaan sen käyttöönottoon ja mahdollisuuksiin. Lisäksi asiakkailla on videoyhteys kouluttajan luona sijaitseviin koulutuslaitteistoihin, mitä kautta he näkevät ohjelmoimiensa laitteiden konkreettiset toiminnot kuten esimerkiksi valaisimien päälle ja pois -kytkennät. Ohjelmoinnin harjoitteet innostavat asiakkaita kokeilemaan järjestelmän käyttöä ja madaltavat kynnystä järjestelmien käyttöönottoon.

ABB Smart Buildings -virtuaalikoulutukset ovat hyvä esimerkki poikkeusolojen mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista ja toimintatavoista, jotka tuottavat arvoa asiakkaan liiketoiminnalle myös poikkeusolojen jälkeen. Hyväksi havaitut virtuaalikoulutukset ovat kustannustehokas tapa laajentaa tulevaisuuden koulutusvalikoimaa myös muilla liiketoiminta-alueilla.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp