ABB mukana kehittämässä vedyn arvoketjuja HYGCEL-hankkeessa

ABB on mukana yrityskonsortion jäsenenä HYGCEL-hankkeessa, jossa kehitetään hiilen ja vedyn arvoketjuja osana vihreää sähköistystä. ABB:llä HYGCEL-co-innovation-hanke tukee ABB:n Green Electrification 2035 -veturiohjelmaa ja on osa sen Power-to-X-ekosysteemiä.

ABB on yritysjäsenenä mukana korkeakouluvetoisessa HYGCEL-hankkeessa, jossa kehitetään  vihreässä sähköistyksessä tarvittavia hiilen ja vedyn arvoketjuja. Hankkeen tavoitteena on vastata fossiilivapaiden tuotteiden maailmanlaajuiseen kysyntään, jonka taustalla on ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet ja teknologian nopea kehitys.

Marraskuussa 2021 käynnistynyt LUT-yliopiston luotsaama HYGCEL-hanke on saanut Business Finlandilta 10 miljoonan euron rahoituksen. Projekti kestää kolme vuotta.

ABB on mukana HYGCELissä omalla yrityshankkeellaan, joka keskittyy vihreän vedyn ympärillä olevaan teknologiaan. Se tukee ABB:n Green Electrification 2035 -veturihanketta, jossa Power-to-X on yksi fokusalueista.

”Tutkimme, minkälaiset ratkaisut olisivat optimaaliset vedyn tuotantoon elektrolyysillä ja kehitämme niistä kilpailukykyisiä tuotteita”, luonnehtii teknologiajohtaja Matti Kauhanen ABB:ltä.

  • ABB on mukana yrityskonsortion jäsenenä kehittämässä hiilen ja vedyn arvoketjuja osana vihreää sähköistystä. Hankkeen taustalla on ilmastonmuutoksen hillitsemistoimet.
  • ”Tutkimme, minkälaiset ratkaisut olisivat optimaaliset vedyn tuotantoon elektrolyysillä ja kehitämme niistä kilpailukykyisiä tuotteita”, teknologiajohtaja Matti Kauhanen ABB:ltä kertoo.

Haussa optimaaliset ratkaisut

Sähköistäminen, automaatio ja energiatehokkuus ovat ABB:n ydinosaamista – näiden alueiden lujaa asiantuntemusta on tarkoitus hyödyntää tässä tulevaisuuteen tähtäävässä hankkeessa. ABB:llä on alustat ja teknologiat, joiden pohjalle ekosysteemipartnerit voivat rakentaa Power-to-X-ratkaisuja.

”Kehitämme optimaalisia teholähteitä eri elektrolyysikennotyypeille, missä voimme hyödyntää ABB:n aktiivisia tasasuuntaajia teholähteinä. Tutkimme yhdessä LUT-yliopiston kanssa minkälaiset teknologiset rajat eri kennovaihtoehdoilla on, vertaamme niitä ja etsimme optimaalisimmat ratkaisut eri kennotyypeille”, Kauhanen kuvaa.

”Lisäksi haluamme selvittää, minkälaiset liiketoimintamallit ja ekosysteemit näiden ympärille kannattaa synnyttää. Tarkoitus on myös pilotoida näitä erityyppisiä ratkaisuja erilaisilla teollisuuden toimijoilla”, hän summaa.

Koulutusnäkökulma oleellinen

Yhtenä tärkeänä tavoitteena on osaamisen kehittämisen lisäksi sen levittäminen: ABB haluaa, että hankkeen hedelmiä hyödynnetään myös koulutuspuolella.

”Haluamme luoda korkeakoulumaailmaan kyvykkyyttä opettaa näitä asioita. Rakennamme yhteistyössä tutkimuslaitteistot, infrastruktuurin ja tarvittavat ekosysteemit, joiden avulla ja tuella pystytään varmistamaan korkeatasoinen insinööriosaaminen, jota vihreässä sähköistyksessä tarvitaan”, Kauhanen kuvaa.

”Jotta vihreästä sähköistyksestä tulee totta ja laajamittaista liiketoimintaa, yritystenkin täytyy huolehtia siitä, että tulevaisuudessa Suomessa on osaajia tällä alueella”, Kauhanen painottaa.

  

Teksti: Laura Koskenrouta

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp