Simo Säynevirta ABB:ltä vuoden 2022 teknologiajohtajaksi Suomessa

CTO Forum on valinnut Simo Säynevirran vuoden 2022 teknologiajohtajaksi suuryritysten sarjassa.

Säynevirta vastaanotti vuoden teknologiajohtajan tunnustuspalkinnon 2. maaliskuuta CTO Forumin palkintoseremoniassa. Palkinnon jakoivat yhteistyössä Business Finland, Teknologiateollisuus ry ja Spinverse.

Vuodesta 2011 lähtien Vuoden teknologiajohtaja -palkinto on ollut vuosittainen tunnustus teknologiajohtajien merkityksestä suomalaisen teollisuuden tulevaisuuden kilpailukyvylle. 

"On kunnia vastaanottaa tämä palkinto ja tulla valituksi yhteiskunnallisesti vaikuttavien yritysten ja ansioituneiden teknologiavaikuttajien keskuudesta. ABB:llä innovaatiotoimintamme lähtökohta on yhdessä kehittäminen ja asiakkaan yksilöllisiä tarpeita palvelevien ratkaisujen löytäminen. Laajassa tehtäväkentässäni antoisinta onkin juuri yhteistyö osaavien ja innostuneiden ammattilaisten kanssa, verkostoissa innovoiminen ja uusien ratkaisujen toteuttaminen käytännössä", Simo toteaa.

Simo on toiminut koko työuransa teknologiayritys ABB:n lukuisissa johto- ja projektitehtävissä digitaalisuuden, tuotehallinnan ja tuotekehityksen parissa niin globaaleissa kuin Suomen liiketoiminnan rooleissa.

Tällä hetkellä hän johtaa Suomen ABB:n Green Electrification 2035- veturihankkeen ekosysteemiyhteistyötä ja vastaa sen rakentamisesta sekä ekosysteemien kehittämisestä ja innovaatiohankkeiden edistämisestä. Esimerkiksi kaupunkien hiilineutraaliustavoitteisiin vastaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä kaupunkien, energian tuottajien, verkkoyhtiöiden ja teknologiatoimittajien välillä. Business Finlandin rahoittaman ohjelman ensimmäisenä vuotena käynnistettiin aktiivisesti kumppanuuksia, ja tänä vuonna ohjelman vauhti kiihtyy.

”Green Electrification 2035 -ohjelmassa kehitetään huipputeknologiaa, jolla on laaja vaikutus tulevaisuuden älykkäisiin järjestelmiin ja elinympäristöömme” Simo kertoo. ”Uuden, sektori-integraatioon pohjautuvan energiajärjestelmän kokonaisuuden hallinta tulee olemaan keskeinen tekijä vihreään sähköön perustuvassa hiilineutraalissa yhteiskunnassa."

Osana hankkeen Power-to-X fokusaluetta Simo on toiminut Suomen vetyklusterin ohjausryhmän jäsenenä ja vetänyt alatyöryhmää, jossa visioitiin vetytaloudesta Suomen uusi viennin ja kansantalouden tukijalka. Näkemyksellisestä ja idearikkaasta lähestymistavastaan tunnettu Simo on myös Teknologiateollisuuden Digitalisaatiotyöryhmän jäsen ja on aiemmin toiminut Elinkeinoelämän Keskusliiton Digital Game Changers -hankkeessa työryhmän varapuheenjohtajana.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp