Päästötön litiumhanke etenee Euroopassa – ABB on allekirjoittanut sopimuksen Savannah Resourcesin kanssa

  • Savannah Resources plc:n ja ABB:n allekirjoittaman aiesopimuksen mukaisesti yritykset aikovat tutkia yhdessä sähköistys-, automaatio- ja digitaalisia ratkaisuja portugalilaiselle Barroso Lithium Project -hankkeelle.
  • ABB tuo mukanaan teknistä asiantuntemusta litiumin tuotannon ohjaus- ja prosessiratkaisujen suunnitteluun. Lähtökohtana ovat Savannahin hiilestä irtautumisen strategia ja vuodelle 2030 asetettu tavoite toimintojen päästöttömyydestä.
  • Kyseessä on Euroopan suurin tiedossa oleva kovan kiven spodumeenilitiumin esiintymä. Se voisi toimia myös merkittävänä hiilineutraalin litiumrikasteen lähteenä ja auttaa vastaamaan kasvavaan sähköautojen akkujen kysyntään.

ABB ja Savannah Resources plc (Savannah) tutkivat allekirjoittamansa Memorandum of Understanding -sopimuksen puitteissa teollisuusautomaatiota ja älykkäitä sähköistysratkaisuja kehittääkseen Savannahin Barroso Lithium Project -hanketta Pohjois-Portugalissa.

Alustavan sopimuksen mukaan ABB suunnittelee teknisen asiantuntemuksensa pohjalta tuotannon ohjaus- ja prosessiratkaisut litiumrikasteen tuotantoa ja integroitua spodumeenin louhintaa varten. Suunnittelun lähtökohtana on Savannahin tavoite saavuttaa toimintojen päästöttömyys vuoteen 2030 mennessä.

Havainnekuva Savannah Resources plc:n Barroso Lithium Project -hankkeen prosessilaitoksen toiminnoista.
Havainnekuva Savannah Resources plc:n Barroso Lithium Project -hankkeen prosessilaitoksen toiminnoista.

Barroso Lithium Project sijaitsee 143 kilometriä Portosta koilliseen. Kyseessä on Euroopan suurin tiedossa oleva kovan kiven spodumeenin eli litiummalmin esiintymä. Savannahin tavoitteena on kehittää tuotantolaitos, jossa tuotetaan ensilaatuista, hiilineutraalia litiumrikastetta Euroopan sähköautojen akkujen toimitusketjun strategiseksi raaka-aineeksi. Hankkeessa käytettäisiin pääasiassa paikallisesti vesi-, aurinko- tai tuulivoimalla tuotettua hiilidioksidipäästötöntä sähköä. ABB:n kaivosteollisuuden teknologiaratkaisut soveltuvat hankkeeseen erinomaisesti. Niillä voitaisiin maksimoida uusiutuvan energian käyttö ja sähköistäminen, mikä auttaisi viemään hanketta kohti hiilineutraalia tuotantoa.

Euroopan litiumakkuteollisuudella on hyvät edellytykset kasvaa nopeasti. Samalla myös litiumkemikaalien tuotannon kysyntä kiihtyy. Kysyntää vauhdittavat Euroopan komission tavoitteet tehdä EU:sta hiilineutraali ja vähentää liikenteen päästöjä EU:n alueella 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Savannah keskittyy hankkeen vastuulliseen kehittämiseen 238 yksittäisen toimenpiteen avulla poistaakseen tai lieventääksen ympäristövaikutuksia. Toimenpiteet sisällytetään hankkeen lopulliseen kannattavuusselvitykseen, jota Savannah viimeistelee parhaillaan. Selvitykseen sisällytetään myös hankkeen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevassa selvityksessä käsitellyt toimet. Tämä tukee yhtiön tavoitetta saavuttaa toimintojen päästöttömyys vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin. Savannah korostaa vahvasti myös yhteiskuntavastuutaan, minkä vuoksi on laadittu kattava joukko ohjelmia, joiden avulla hyötyjä ja mahdollisuuksia jaetaan paikallisten yhteisöjen kanssa.

”ABB on hiilestä irtautumisessa tarvitsemamme automaation ja sähköistyksen edelläkävijä”, sanoi David Archer, CEO, Savannah. ”Heidän asiantuntemuksestaan on meille suuri apu, kun jatkamme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan strategiamme toteutusta. Tavoitteenamme on rakentaa Euroopan ensimmäinen litiumspodumeenin tuotantolaitos, jossa tuotetaan vastuullisemmille akuille kriittisen tärkeitä vähähiilisiä raaka-aineita.”

”Savannahin Barroso Lithium Project -hanke antaa meille mahdollisuuden esitellä ABB:n johtoasemaa Euroopassa teollisuusautomaation ja älykkään sähköistyksen alalla hyödyntämällä ratkaisujamme kehittyvän eurooppalaisen akkutoimitusketjun keskeisissä toiminnoissa”, sanoi Frederik Esterhuizen, Hub Manager Central and South Europe & Australia, Process Industries, ABB. ”Tämä on jälleen yksi askel ponnisteluissamme kestävämmän ja fossiilivapaan kaivostoiminnan mahdollistamiseksi.”

ABB tavoittelee myös sitovia sopimuksia Savannahin kanssa sähköistys-, automaatio- ja digitaalisten ratkaisujen suhteen.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp