ABB:n hajautettujen ohjausjärjestelmien globaali markkinajohtajuus vahvistettu 22. peräkkäisenä vuonna

  • ABB:n hajautetut ohjausjärjestelmät (DCS) säilyttivät vuonna 2020 johtavan, noin 20 prosentin osuuden yli 14 miljardin dollarin arvoisesta markkinasta.
  • ABB:n liikevaihto kasvoi keskeisillä alueilla vuonna 2020 huolimatta pandemian vaikutuksista hajautettujen ohjausjärjestelmien markkinoihin.
  • Energiamurros, kestävä kehitys sekä DCS-segmenttien nousu lääke- ja bioteknologiamarkkinoilla olivat ABB:n keskeisiä kasvutekijöitä.

Hajautettu ohjausjärjestelmä (DCS) on ollut prosessi- ja energiateollisuuden ytimessä siitä lähtien, kun se otettiin käyttöön yli neljä vuosikymmentä sitten. Teollisuuden digitaalisen murroksen kiihtyessä DCS on yhä keskeinen tekijä turvallisen, tehokkaan ja luotettavan toiminnan varmistamisessa, sillä sen avulla voidaan kerätä ja analysoida dataa reaaliaikaisesti.

Yhtenä alan arvovaltaisimpina lähteinä pidetyn ARC Advisory Groupin DCS-markkinoiden analyysi- ja ennusteraporttia on julkaistu vuosittain jo 40 vuoden ajan, ja ABB on ollut listan kärjessä yli puolessa niistä. Raportissa listataan parhaat DCS-järjestelmien toimittajat ja luodaan katsaus alan keskeisiin trendeihin, DCS-markkinoiden kuluneen vuoden kehitykseen alueellisesti ja teollisuudessa, mahdollisiin markkinavaikutuksiin sekä seuraavien viiden vuoden odotuksiin.

”ABB on johtoasemassa DCS-kentällä, koska sillä on asiantuntemusta useilta teollisuuden aloilta, laaja palveluverkosto ja uskollisia asiakkaita. ABB:llä on myös digitaalisia ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Myös teknologian kehittämiseen investoidaan jatkuvasti”, sanoi Bernhard Eschermann, Chief Technology Officer, ABB Process Automation. ”Suuressa osassa kehitystyötämme keskitytään parantamaan teknologiaa. Kehitämme muun muassa modulaarista automaatiota, Select I/O -ratkaisuja sekä integroituja pilvipalveluita, joilla vastataan uusien prosessien ja liiketoiminnan haasteisiin ja suojellaan samalla investointeja. Uskomme tämäntyyppisten ratkaisujen olevan olennaisessa asemassa teollisuuden esineiden internetin käyttöönotossa sekä teollisuus 4.0. ketterässä toiminnassa.”

”Alan johtava teknologiamme yhdistää kaksi perinteisesti erillistä aluetta: sähköistyksen ja prosessipuolen automaation”, sanoi Peter Terwiesch, President, ABB Process Automation. ”Palvelemamme teollisuudenalat tarvitsevat luotettavaa sähköistystä pyrkiessään parantamaan toimintojensa kestävyyttä. Integroimalla sähköistys ja prosessiautomaatio voidaan nostaa luontaisesti epävarmempien uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiapaletissa – luotettavuudesta tinkimättä.”

Vastikään lanseeratun ABB Ability™ System 800xA:n uusin versio on jälleen yksi kehitysaskel automatisoidun ohjauksen saralla. Samalla se edustaa tulevaisuuden tehdastoimintoja. Se on prosessinohjausjärjestelmä, sähkönjakelun ohjausjärjestelmä ja turvajärjestelmä sekä yhteistoiminnan mahdollistaja, jonka avulla teknistä tehokkuutta, prosessinhoitajien suorituskykyä ja resurssien käyttöä voidaan parantaa entisestään.  Lisäksi ABB:llä on sähkö-, vesi- ja jätevesimarkkinoille suunnattu alan johtava DCS-järjestelmä, ABB Ability™ Symphony Plus, ja hybridimarkkinoille räätälöity Freelance-valikoima.

ARC:n raportissa korostetaan myös ABB:n yhtenäistä, eri toimialoille soveltuvaa digitaalisten ratkaisujen ABB Ability™ -portfoliota, joka kattaa yli 170 teollisuuden internetin ratkaisua sekä teollisen internetin alustan ja pilvi-infrastruktuurin. Taustalla on vahva tietämys yli 20 teollisuudenalalta ja yli 40 vuoden kokemus digitaalisesta teknologiasta.

ABB Ability auttaa asiakkaita kehittämään ja uudistamaan prosessejaan tarjoamalla reaaliaikaista tietoa suunnittelun ja ohjauksen optimoimiseksi. Kun saadut tiedot syötetään ohjausjärjestelmiin, esimerkiksi ABB Ability System 800xA- tai ABB Ability Symphony Plus -järjestelmiin, voidaan tehtaiden ja resurssien keskeisiä suorituskykymittareita kehittää. ABB on teollisuusasiakkaiden luotettu johtava digitaalisten ratkaisujen toimittaja, jonka hajautettuja ohjausjärjestelmiä on asennettu jo yli sadassa maassa. Kokonaisuudessaan asennettua laitekantaa on 35 000.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp