Uuden tutkimuksen mukaan teollisuuden investoinnit energiatehokkuuteen kasvavat kaikkialla maailmassa

Uuden tutkimuksen mukaan teollisuuden investoinnit energiatehokkuuteen kasvavat kaikkialla maailmassa

  • ABB:n teettämä maailmanlaajuinen tutkimus tuo esiin yritysten nykyisiä ja tulevaisuuden suunnitelmia siitä, miten ne aikovat edetä kohti hiilineutraaliutta investoimalla energiatehokkuuteen
  • Yrityksistä 90 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan seuraavien viiden vuoden aikana ja 52 prosenttia suunnittelee saavuttavansa hiilineutraaliuden samassa ajassa
  • Koska energiakustannusten kasvu vaikuttaa yhä enemmän kannattavuuteen, se nostaa energiatehokkuuden merkitystä, mutta kustannukset ja seisokit ovat merkittäviä esteitä investoinneille

Uuden tutkimuksen mukaan teollisuus vauhdittaa panostuksia energiatehokkuuteen seuraavien viiden vuoden aikana kaikkialla maailmassa, kun tärkeät pyrkimykset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kiihtyvät. Energiatehokkuuteen investoimista selvittänyt The Energy Efficiency Investment Survey 2022 -tutkimus tehtiin pian sen jälkeen, kun YK kehotti raportissaan maailman maita ryhtymään yhteisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi nopeammin.

Sapio Research -tutkimuslaitoksen tekemässä maailmanlaajuisessa tutkimuksessa oli mukana 2 294 yritystä 13 maasta. Ne olivat kooltaan 500 - 5 000 työntekijän yrityksiä tai sitä suurempia. Raportti antaa tuoreimman tilannekuvan siitä, miten yritykset ympäri maailman suunnittelevat saavuttavansa hiilineutraaliuden investoimalla energiatehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että yli puolet (54 %) yrityksistä jo investoi energiatehokkuuteen ja 40 % yrityksistä suunnittelee parantavansa energiatehokkuutta tänä vuonna.

”Huomattava väestön ja talouden kasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta kriittiseen pisteeseen, elleivät maiden hallitukset ja teollisuus tehosta toimiaan. Energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen merkitys kasvaa entisestään myös lisääntyvän kaupungistumisen ja geopoliittisten jännitteiden kiristymisen myötä”, sanoo ABB Motion -liiketoiminta-alueen johtaja Tarak Mehta. ”Energiatehokkuuden parantaminen on olennainen strategia, jolla näihin uhkaaviin kriiseihin voidaan tarttua. Siksi tämän tutkimuksen osoittama investointien nopeutuminen on hyvä uutinen.” 

center

Erityisesti teollisuuden moottorikäyttöisissä järjestelmissä on valtava mahdollisuus energiatehokkuustoimille. Lähes kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista yrityksistä uusii laitteistoaan parhaaseen tehokkuusluokkaan. Tämä onnistuu esimerkiksi korvaamalla vanhoja laitteistoja tehokkailla sähkömoottoreilla, joita ohjataan taajuusmuuttajilla.  

Raportti tuo esiin myös huolestuttavia seikkoja. Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kustannukset ovat suurin este energiatehokkuuden parantamiselle, ja 37 %:n mielestä seisokit olivat este. Huolestuttavaa on myös se, että vain 41 % vastaajista oli sitä mieltä, että heillä oli käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot energiatehokkuustoimista.

”On ratkaisevan tärkeää auttaa sidosryhmiä kaikilla teollisuudenaloilla ymmärtämään, ettei hiilineutraalius välttämättä tarkoita nettokustannuksia. Sekä toimitusketjujen osapuolten että maiden hallitusten on tärkeää levittää viestiä, että energiatehokkuutta parantavan teknologian käyttöönotolla saadaan nopeasti tuottoa sijoitetulle pääomalle ja samalla vähennettyä hiilidioksidipäästöjä. Loppujen lopuksi energiatehokkuus on taloudellisesti kannattavaa ja hyväksi ympäristölle”, Mehta sanoo.

Muita päähavaintoja tutkimuksesta:

  • Vastaajat kertoivat, että keskimäärin 23 % yrityksen vuotuisista liiketoimintakuluista liittyy energiankäyttöön
  • Yhdeksän kymmenestä vastaajasta mainitsi, että nousevat energiakustannukset uhkaavat ainakin vähän kannattavuutta, ja yli puolet (53 %) katsoi uhkan olevan kohtalainen tai merkittävä
  • Vaikka kustannukset ovat merkittävä este panostaa energiatehokkuuden parantamiseen, kustannussäästöt olivat tärkein syy investoinneille (59 %)

Energy Efficiency Movement

Tutkimus tehtiin osana ABB:n vuonna 2021 käynnistämää #energyefficiencymovement-aloitetta, johon ovat tervetulleita mukaan monenlaiset sidosryhmät. Aloite nivoutuu konsernin vuoteen 2030 ulottuvaan kestävän kehityksen strategiaan, jossa ABB on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan hiilijalanjäljen pienentämisessä yhteensä 100 megatonnilla vuosittain vuoteen 2030 saakka, mikä vastaa 30 miljoonan polttomoottoriauton poistamista liikenteestä joka vuosi. Energy Efficiency Movementin tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja käynnistää toimia, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta vähentämällä energiankulutusta ja hiilipäästöjä. Yrityksiä kutsutaan mukaan ja kannustetaan antamaan julkinen lupaus, jolla innostetaan muita ryhtymään toimeen. Lisätietoja: https://www.energyefficiencymovement.com/en/

The Energy Efficiency Investment Survey 2022 on luettavissa täällä.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 105 000 ammattilaista yli 100 maassa. www.abb.com

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp