Energiatehokkuus ja luotettavuus ratkaisevat jättilaitoksella

Syvällä maan alla Espoon Blominmäessä rakennetaan kovaa vauhtia Suomen toiseksi suurinta jätevedenpuhdistuslaitosta. Valmistuessaan laitos korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon, ja se on mitoitettu käsittelemään lähes puolen miljoonan ihmisen jätevedet. Yhteiskunnallisesti merkittävän laitoksen toiminnassa on tärkeää luotettavuus ja vastuullisuus.

Artikkelia varten haastattelimme HSY:n Kari Reinikaista ja ARE:n Mikko Niskasta.

HSY ja projektin LVI- ja SIA-töistä vastaava urakoitsija ARE kertovat, että taajuusmuuttajien valinnassa ABB:n laitteiden luotettavuus, taloudellisuus ja energiatehokkuus painoivat vaa’assa. ARE on asentanut Blominmäen puhdistamoon satoja ABB:n taajuusmuuttajia jo ennen kuin laitos pyörii täydellä kapasiteetilla vuoden 2022 loppupuolella. Hanke onkin monella tavalla merkittävä kaikille osapuolille.

HSY: Vastuullista vedenkäsittelyä Blominmäen laitoksella

Blominmäen laitoksella HSY varmistaa kapasiteettia pääkaupunkiseudun sekä lähialueiden jätevedenpuhdistukselle ainakin vuoteen 2040 asti. Viikinmäen laitos Helsingissä, joka on Suomen suurin, ja Blominmäen uusi laitos Espoossa, josta tulee Suomen toiseksi suurin, tulevat käsittelemään yli 1,2 miljoonan suomalaisen jätevedet. Vastuullisen puhdistuksen ja käsittelyn jälkeen vedet voidaan laskea takaisin vesistöihin. Suurten mittasuhteidenkin johdosta ympäristövastuu sekä energiatehokkuus ovat erittäin tärkeässä roolissa. Sekä HSY että ABB painottavat ympäristövastuuta ja energiatehokkuutta kaikessa tekemisessään. Energiatehokkuus, energiaomavaraisuusaste ja energian talteenotto ovat tärkeitä teemoja Blominmäen laitoksella.

ARE: Urakka uudessa mittakaavassa

Myös ARE:lle projektilla on suuri merkitys. Se on yrityksen historian suurin yksittäinen urakka –kokonaisarvoltaan noin 60 miljoonaa euroa, ja jatkoa ARE:n pitkälle kokemukselle niin teollisuusprojekteista kuin kiinteistöjen talotekniikkaurakoitsijana. ARE vastaa Blominmäen projektissa kaikista LVI- ja sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotöistä. Kokeneet ja luotettavat laitetoimittajat, kuten ABB, tuovat huomattavaa lisäarvoa yhteistyöhön projektin aikana. ARE pitää tärkeinä säästöpotentiaalin todennettavuuden lisäksi laitteiden huoltoa, varaosien saatavuutta sekä käytönaikaisia positiivisia kokemuksia.

ABB: Älyä ja ymmärrystä

Taajuusmuuttajien energiansäästöpotentiaali liittyy suoraan portaattomaan säädettävyyteen ja prosessin energiankulutuksen optimointiin. Moderneissa laitoksissa integraatio ja automaatio tuovat seuraavan tason tähän yhtälöön – enemmän älyä ja ennakoitavuutta. Jotta kunkin yksittäisen taajuusmuuttajan täysi potentiaali saadaan hyödynnettyä koko elinkaaren aikana, tulee niiden integroitua saumattomasti laitoksen DCS-järjestelmään. ABB:n tuotteet saavat kiitosta tässä suhteessa sekä ARE:lta että HSY:ltä.

ABB:n ratkaisujen taattu ja todennettu laatu yhdistettynä uusimpiin teknologioihin ja toiminnallisuuksiin mahdollistaa pumppujen ja moottorien paremman energiatehokkuuden Blominmäen kaltaisessa laitoksessa.

Vesiosaamisen suunnannäyttäjä

Energiatehokkuusennusteet näyttävät lupaavilta, ja todellisia lukuja päästään tutkimaan, kun laitos pyörii täysillä ja prosessit on hienosäädetty. HSY:n mukaan yksi suunnittelun kulmakivistä on alusta asti ollut energiatehokkuus. Asennus- ja käyttöönottotyöt ovat laitoksella täydessä vauhdissa ja jätevesivirtoja tullaan siirtämään vanhalta laitokselta uudelle vaiheittain, alkaen loppukesästä 2022. Täydellä kuormituksella laitos tulee pyörimään näillä näkymin loppuvuodesta 2022, jolloin myös HSY virallisesti vastaanottaa urakan toimittajilta. Blominmäki vahvistaa entisestään HSY:n roolia suomalaisena suunnannäyttäjänä vastuullisessa ja modernissa vedenkäsittelyssä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp