ABB ja SSAB kehittävät yhdessä työturvallisuutta jatkuvan parantamisen puolesta

ABB ja SSAB kehittävät yhdessä työturvallisuutta jatkuvan parantamisen puolesta

Työturvallisuus on asia, josta asiakas ja toimittaja voivat oppia toisiltaan toimialoistaan riippumatta. Tähän tulokseen tulivat globaali teknologiayritys ABB sekä maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö SSAB.

Kun ABB toimittaa SSAB:lle esimerkiksi sähkömoottorin ohjausjärjestelmineen, ABB:n asentajat hoitavat tavallisesti laitteiden asennuksen, käyttöönoton sekä testauksen. He toimivat työhön varatulla alueella ja noudattavat molempien yhtiöiden vaatimuksia työturvallisuuden suhteen.

”Osa ABB:n turvallisuuskäytännöistä eroaa meidän omista käytännöistämme, joten pääsemme oppimaan niistä”, toteaa SSAB Raahen turvallisuudesta vastaava johtaja Tuomas Meriläinen. Viitisen vuotta sitten yritysten välillä syntyi ajatus, että työturvallisuutta voisi kehittää myös aivan määrätietoisesti yhteisvoimin, ja kesällä 2018 ABB:n asiantuntijat lähtivät turvallisuusvierailulle SSAB:n tehtaalle Raaheen.

”Esittelimme turvallisuusjohtamista ja jaoimme parhaita käytäntöjä puolin ja toisin, ja kiersimme myös tehtaalla turvallisuuskävelyllä. Seuraavana vuonna tapasimme samassa benchmarking-hengessä ABB:n moottoritehtaalla Helsingissä. On tärkeää, että pystymme sanomaan asioita suoraan, jotta voimme oppia ja opettaa toista”, sanoo ABB:n toimialajohtaja Petri Vuolukka.

Pandemian ajaksi vierailuihin tuli tauko, mutta työ jatkui turvallisuuswebinaarissa, johon SSAB kutsui Raahen tehdasalueella toimivat kumppaninsa. Sisällön se tarjosi yhdessä ABB:n kanssa. Lisäksi ABB tarjosi verkossa kaikille avoimen viisiosaisen webinaarisarjan, jossa keskityttiin teollisen ympäristön työturvallisuuteen ja tehtaan turvalliseen sähköistämiseen.

Turvallisuus alkaa aina yksilöstä ja on kaikkien asia, minkä vuoksi jokaisen on oltava mukana turvallisuustyössä. Vaatimustaso ei myöskään voi koskaan olla liian korkea; sen luonnollinen tavoite on aina nolla tapaturmaa. Kuvassa Petri Vuolukka ABB:ltä sekä Tuomas Meriläinen ja Santtu Pennanen SSAB:ltä.
Turvallisuus alkaa aina yksilöstä ja on kaikkien asia, minkä vuoksi jokaisen on oltava mukana turvallisuustyössä. Vaatimustaso ei myöskään voi koskaan olla liian korkea; sen luonnollinen tavoite on aina nolla tapaturmaa. Kuvassa Petri Vuolukka ABB:ltä sekä Tuomas Meriläinen ja Santtu Pennanen SSAB:ltä.
center

Turvallisuudessa ei ole ammattisalaisuuksia

”Työturvallisuuden alalla ei ole ammattisalaisuuksia. Jaamme mielellämme tietoa”, sanoo ABB:n turvallisuuspäällikkö Jukka Huhta. Hänen mukaansa ABB:n väelle oli selvää yhteistyön alusta asti, että työturvallisuus oli SSAB:llä hyvällä tasolla ja tehtaan turvallisuusorganisaatio toimi hienosti. Kumppanukset löysivät kuitenkin selkeän kehityskohteen, johon Meriläinen tarttui saman tien.

”ABB oli saanut vahinkoja vähenemään siten, että henkilöstö teki aktiivisesti turvallisuushavaintoja ja ne käsiteltiin huolella. Heidän esimerkkinsä pohjalta lähdimme kasvattamaan havaintojen määrää Raahessa. Se onnistui, ja saimme vahinkojen määrän vähenemään”, Meriläinen kertoo.

Huhta pitää tärkeänä, että jokainen työntekijä oivaltaa aiheen ydinasiat ja uskaltaa puuttua jopa oman kollegansa käyttäytymiseen tai asiakkaan tiloissa ilmenneisiin puutteisiin. Meriläinen ja Huhta ovat myös yhtä mieltä siitä, että aina riittää kehitettävää. Esimerkiksi sen jälkeen, kun turvahavaintojen määrä oli saatu korkealle, ABB:llä alettiin kiinnittää huomiota määrän sijaan havaintojen laatuun. Meriläisen mukaan suunta on nyt sama SSAB:llä.

Asennusprojektien riskienarviointi yhä tarkemmaksi

ABB:n asentajien työskennellessä projekteissaan SSAB:n tehtaalla, riskit arvioidaan aina hyvissä ajoin ja tilanne tarkistetaan vielä uudelleen töiden alkaessa. Huhdan mukaan riskienarvionnin painopistettä on siirretty määrätietoisesti yleisistä töihin liittyvistä riskeistä tehtäväkohtaisiin riskeihin.

”Parhaimmillaan asiakas osallistuu aktiivisesti riskien arviointiin joka vaiheessa. SSAB:llä varmistamme aina yhdessä, että töistä ei koidu vaaraa meille eikä heille”, Huhta sanoo.

Meriläinen pitää kattavaa tehtäväkohtaista riskienarviointia yhtenä tärkeimmistä toimintatavoista, joita ABB esitteli SSAB Raahen toimittajille webinaarissa.

”Yhteistyömme tällä saralla jatkuu varmasti. Sitä toimii niin helposti omassa kuplassaan, jollei tietoisesti hae inspiraatiota muiden toiminnasta”, Meriläinen sanoo.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp