Energiatehokkuutta parantavia hankkeita voi rahoittaa Suomessa monella tapaa

Suomessa on tarjolla runsaasti tukirahaa yrityksille, jotka tahtovat aktiivisesti parantaa energiatehokkuuttaan. Säästöpotentiaalin tunnistamisessa pääset vauhtiin ABB:n tarjoamalla tarkalla energiakartoituksella – ja lisäksi autamme energiatukihakemusten täyttämisessä.

On selvää, että prosessisi energiatehokkuutta parantavat investoinnit maksavat. Mutta kun valitset teknologiat, laitteet ja kumppanit huolella, takaisinmaksuaika lyhenee huomattavasti. Silti alkuinvestointi voi olla huomattava panostus yritykselle, tulosyksikölle tai tuotantolaitokselle. Silloin on hyvä tiedostaa, että Suomessa on tarjolla runsaasti tukirahaa yrityksille, jotka tahtovat aktiivisesti parantaa energiatehokkuuttaan. On myös hyvä tietää, että on olemassa partnereita, kuten ABB, joilla on kokemusta, osaamista ja halua auttaa energiatukihakemusten täyttämisessä.

Ensimmäinen askel on tunnistaa potentiaali

Lähes jokaisessa teollisessa prosesissa piilee potentiaalia parantaa energiatehokkuutta ja pienentää kulutusta. Joskus mahdollisuudet ovat selkeät ja helposti havaittavissa, kun taas toisinaan kyse voi olla pienemmistä oivalluksista ja teknisistä toteutuksista, joilla kaikki hyöty on puristettavissa prosessista. Haasteen tunnistaminen on ensimmäinen askel, johon ABB tarjoaa tarkkaa energiakartoitusta. Siinä mitataan prosessin nykytila sekä kartoitetaan ja määritellään parannusmahdollisuudet tarkasti. 

Kartoitus on mahdollista toteuttaa arviona, joka pohjautuu asiakkaan toimittamiin taustatietoihin, tai mittaamalla ABB:n asentamilla antureilla nykyprosessin todellinen kulutus lähtötilanteessa. Nämä tieteellisesti todistettavat mittaustulokset voivat toimia myös vahvana pohjana silloin, kun yrityksesi lähtee tutkimaan mahdollisuuksia saada taloudellista tukea teknologiainvestoinnille. Oikein toteutettuna jopa itse energiakatselmukselle on mahdollista saada tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. 

Katso ABB:n asiantuntijoiden vinkit energiatehokkuuden parantamiseksi.

Suomi tukee laajalti energiatehokkuutta

Toimialasta ja prosessista riippuen, Suomessa on useita eri tahoja, joiden kautta on mahdollista hakea tukirahoitusta energiatehokkaamman toiminnan saavuttamiseksi teknologian keinoin. Työ- ja elinkeinoministeriön tukia haetaan ja jaetaan ensikädessä Business Finlandin kautta, kun taas esimerkiksi kiinteistörakentamisen ja -saneerauksen saralla ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on taho, joka tukee rahallisesti energiatehokkaampien kiinteistöjen toteuttamista. 

ABB:ltä löytyy sekä kokemusta että tarvittavat työkalut ja resurssit auttaa sinua kartoittamaan tarjolla olevat tuet ja rahoitus energiatehokkuusprojektillesi. Suuri osa ABB:n asiakkailleen tekemästä työstä ja toimittamista laitteista keskittyy nimenomaan teollisten prosessien tehokkuuden parantamiseen. Taajuusmuuttajat ja moottorit ovat keskeisessä roolissa, mutta parempaan energiatehokkuuteen vaikuttaa vahvasti myös teollisissa prosesseissa lisääntynyt tekoäly ja automaatio.  

Tukea hakemukseen vaadittavaan raportointiin

Rahoituksen saamiseksi vaadittavat kartoitus-, mittaus- ja raportointitoimet vievät aikaa ja resursseja. Toimet ovat kuitenkin välttämättömiä, sillä ne varmistavat tuen käytön oikeiden ja mitattavien hyötyjen saavuttamiseen, ja osoittavat hakevan tahon sitoutumisen ja tahtotilan. Oikea teknologiapartneri voi auttaa keventämään tätä taakkaa. 

ABB:llä on käytössään vakiintuneet toimintamallit esimerkiksi säästöpotentiaalin mittaamiseen ja todentamiseen. Saat työn ohessa tarvitsemasi dokumentaation hakemusprosessia varten. Olemme mielellämme alusta asti mukana määrittelemässä projektia, jotta voimme varmistaa teille parhaan mahdollisen lopputuloksen. Saumaton yhteistyö asiakkaan ja eri laitetoimittajien kesken on äärimmäisen tärkeä tekijä onnistuneessa hankkeessa. 

Kotimaisuusaste on tärkeä tekijä

Kotimaisuus on yksi tärkeä osa-alue esimerkiksi Business Finlandin myöntämissä energiatuissa. Tuet on suunniteltu samanaikaisesti parantamaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä paremman energiatehokkuuden kautta, mutta myös tukemaan suoraan suomalaista innovaatiota ja työtä energiatehokkuuden edelläkävijänä. 

Toimimalla yhteistyössä ABB:n kanssa varmistat, että saat kaikki suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen liittyvät kriteerit täytettyä, ja toimitamme mielellämme tarvitsemasi dokumentaation. Investoimalla esimerkiksi ABB:n taajuusmuuttajiin, ostat tuotteita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja kasattu lähes kokonaan Suomessa. Myös projektiisi liittyvä myynti- ja palvelutoiminta on täysin kotimaista. 

Esteetön pääsy käsiksi konkreettisiin hyötyihin

Mittava kartoitustyö sekä huomattava alkuinvestointi ovat lähestulkoon ainoita syitä, miksi teollinen yritys Suomessa saattaa harkita pidempään lähtemistään paremman energiatehokkuuden tielle. Energiatuki voi hyvinkin olla se tapa, jolla viimeinenkin este poistuu taloudellisesti ja ympäristövastuullisesti tehokkaamman toiminnan tieltä. Investoinneista puhuttaessa pitää muistaa, että ABB:n taajuusmuuttajilla ja korkeamaan hyötysuhteen sähkömoottoreilla on mahdollista saavuttaa parhaimmillaan yli 50 %:n säästöt energiankulutuksessa. Takaisinmaksuaika investoinnille voi olla jopa alle puoli vuotta. 

Tukikriteerit täyttävillä teknologioillamme on nyt entistäkin helpompaa ja nopeampaa päästä kiinni konkreettisiin rahallisiin hyötyihin, samalla kun yrityksesi vastuullisuusaste nousee. Ota meihin ennakkoluulottomasti yhteyttä, kun mietit seuraavaa investointia energiatehokkuuteen. Autamme mielellämme kartoittamaan ja kirjaamaan lähtötilanteen, säästöpotentiaalin ja teille toimivimman suomalaiseen osaamiseen pohjautuvan ratkaisun. 

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp