Kansainvälinen teknologiayhtiö Wärtsilä liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Kansainvälinen teknologiayhtiö Wärtsilä liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Wärtsilä, kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla, liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin. Wärtsilä on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, mikä tukee Energy Efficiency Movementin tavoitteita.

ABB:n käynnistämä Energy Efficiency Movement kokoaa yhteen ekosysteemin, jonka tavoitteena on nopeuttaa energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan energiatehokkuudella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 prosenttia seuraavien 20 vuoden aikana. Puolet tästä vähennyksestä tulee teollisuudesta.

Wärtsilä johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Yhtiö on oman toimintansa osalta sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä "Set for 30" -aloitteensa avulla, mukaan lukien tutkimus-, kehitys- ja moottoreiden testaustoiminnan Vaasassa sijaitsevan Sustainable Tecnology Hubin yhteydessä sekä ostetun energian.

Lisäksi Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen vuoteen 2030 mennessä tuotevalikoiman, jossa on mahdollista hyödyntää hiilettömiä polttoaineita. Tällä edistetään energia- ja merenkulkusektoreiden asteittaista luopumista fossiilisista polttoaineista.

”Energiasiirtymä on moniulotteinen kysymys, ja sen toteutumisen edellytyksenä on, että asiantuntijat yhteiskunnan ja liike-elämän eri aloilta puhaltavat yhteen hiileen. Energy Efficiency Movement on erinomainen esimerkki sitoutumisesta yhteistyöhön toimialallamme. Teknologia, jolla mahdollistetaan hiilettömien polttoaineiden käyttö, on jo olemassa. Me Wärtsilässä etenemme päämäärätietoisesti suunnitelmissamme tarjota täysin päästöttömiä ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden tarpeisiin”, sanoo Wärtsilä Energyn Euroopan ja Afrikan toiminnoista vastaava johtaja Kenneth Engblom.

Päästöttömiä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin

Jo nykyisellä portfoliolla Wärtsilä tukee asiakkaidensa siirtymistä hiilineutraaleihin vaihtoehtoihin, kuten biopolttoaineisiin ja synteettiseen metaaniin. Wärtsilän moottorit pystyvät käyttämään polttoaineena myös vety-maakaasuseoksia, joissa on jopa 25 % vetyä. Puhtaan vedyn hyödyntämiseen soveltuvan moottori- ja voimalaitoskonseptin odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Wärtsilän kanssa merenkulku- ja energiatoimialojen kestävien ratkaisujen parissa jo vuosikymmenien ajan. Wärtsilällä on kunnianhimoiset vuoteen 2030 ulottuvat hiilineutraaliustavoitteet aivan kuten ABB:lläkin, ja yhdessä pystymme edistämään kestävämpää tulevaisuutta. On kunnia saada toivottaa Wärtsilä tervetulleeksi Energy Efficiency Movementiin”, Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo.

ABB:n maaliskuussa 2021 käynnistämän Energy Efficiency Movementin tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen tietoisuutta lisäämällä ja kannustamalla toimiin energiankulutuksen ja hiilipäästöjen vähentämiseksi. Yrityksiä ympäri maailman pyydetään liittymään liikkeeseen ja antamaan julkinen lupaus keinona innostaa muita toimimaan.

Wärtsilä auttaa asiakkaitaan irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp