Sahatavaran tuotantolinjoja valmistava Veisto Oy liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin

Suomalaisen Veisto Oy:n saharatkaisuilla tehokkaasti tuotettu sahatavara auttaa sitomaan hiilidioksidia jo 35 valtiossa ympäri maailman. Veisto liittyy ABB:n Energy Efficiency Movementiin edistääkseen kestävämpää tulevaisuutta.

Veiston sahakoneet, sahalaitteet, varaosat ja palvelut on suunniteltu talousmetsien tuottaman raaka-aineen tehokkaaseen käyttöön. Asiakkaille räätälöitävien sahalinjojen tärkeimpiin suunnittelukriteereihin kuuluu puuraaka-aineen hyödyntämisen maksimointi. Näin mahdollisimman suuri määrä puutukeista konvertoidaan hiiltä sitoviksi sahatavarakappaleiksi.

”Sahatuotteet edistävät kestävää kehitystä, sillä sahatavara varastoi hiiltä pitkäaikaisesti”, Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio sanoo. ”Lisäksi talousmetsä sitoo hiiltä tehokkaammin hoitamattomaan metsään verrattuna, koska se pysyy terveenä ja kasvavana.”  

Yhtiön tuotteilla merkittävä vaikutus hiilidioksidipäästöihin

”Noin 80 % saharatkaisujemme tuotannosta menee vientiin. Maailmalla HewSaw®-konekantaa on jo 35 valtiossa, ja niiden tuottama sahatavara sitoo vuosittain hiilidioksidia (Mt CO2) noin miljoonaa tonnia per kohdemaa”, Rautio toteaa.   

”Haluamme toimia alallamme suunnannäyttäjänä, niin tuotteidemme kuin toimintamme osalta, joten ABB:n Energy Efficiency Movementiin mukaan lähteminen oli helppo päätös”, Rautio perustelee. 

  • Veiston HewSaw®-tuotemerkin sahakoneet, sahalaitteet, varaosat ja palvelut on suunniteltu talousmetsien tuottaman raaka-aineen tehokkaaseen käyttöön. Kuvassa Mäntyharjun-konepajalla valmistettu sahalinjan yksikkö, pelkkahakkuri.
  • ”Haluamme toimia alallamme suunnannäyttäjänä niin tuotteidemme kuin toimintamme osalta, joten ABB:n Energy Efficiency Movementiin mukaan lähteminen oli helppo päätös”, Veiston toimitusjohtaja Markku Rautio perustelee.

Energiatehokkuus tärkeää

Yhtiön tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Mäntyharjulla. Sahakonetehtaalla on viime vuosina panostettu innovatiivisiin robotteihin, työstökoneisiin ja laadunvalvontaa tarkentaviin mittausjärjestelmiin.  

HewSaw®-sahakoneiden energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti, esimerkiksi käyttöjen optimoinnilla. ”Osasta hydrauliikkakäyttöjä olemme siirtyneet sähkökäyttöihin. Myös jäljelle jäävien hydrauliikkakäyttöjen hyötysuhdetta on parannettu uudella säätötekniikalla”, Rautio kertoo. ”Juuri hydrauliikassa on isoin energiansäästöpotentiaali.”  

Veiston kehittämän uusimman sahakoneen voimayksikön pumppua pyöritetään vain silloin kun tarvitaan tilavuusvirtaa, mikä tuottaa vähemmän lämpöä, ja pumppu toimii siten korkeammalla hyötysuhteella. ABB:n moottori ja taajuusmuuttaja hoitavat taustalla energiatehokkuuden. ”Pienempi jäähdytyksen tarve on selkeä etu etenkin lämpimiin maihin suuntautuvassa kaupassa. Tekemämme kehitystyön tuloksena voimme auttaa asiakkaitamme kohti kestävämpää liiketoimintaa”, Rautio kuvaa.  

Kestävät ratkaisut täytyy huomioida myös omassa toiminnassa. ”Konepajamme lämmitetään täysin bioenergialla hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi. Lisäksi pääkonttorimme on rakennettu puusta, ja käytämme puurakentamista kaikissa mahdollisissa kohteissamme hiilen sitomiseksi”, Rautio sanoo.  

”Energiatehokkuuden lisääminen on yksi vaikuttavimmista keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Veisto Oy:n saharatkaisuissa hyödynnetään energiatehokkaita moottoreita ja taajuusmuuttajia, millä on merkittävä vaikutus sahateollisuuden hiilidioksidipäästöihin ympäri maailman”, Suomen ABB:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen sanoo. "On ilo saada alansa suunnannäyttäjä Veisto osaksi ABB:n Energy Efficiency Movementia."

ABB:n käynnistämä Energy Efficiency Movement kokoaa yhteen ekosysteemin, jonka tavoitteena on nopeuttaa energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia. Mukana on jo noin 200 organisaatiota. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) mukaan energiatehokkuudella voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 40 prosenttia seuraavien 20 vuoden aikana. Energy Efficiency Movement julkaisi äskettäin ”Industrial energy efficiency playbookin”, jonka 10 toimenpiteellä yritykset voivat parantaa energiatehokkuuttaan, alentaa energiakustannuksiaan ja vähentää päästöjään jo nyt.

Veisto Oy:llä on satavuotiset juuret puuosaamisessa. Veisto tuo HewSaw®-ratkaisuihinsa viimeisimmän sahakoneteknologian kuten konenäön, huipputarkan mittaamisen ja teollisen internetin sovellukset, joilla syntyvä tehokkuus tukee kestävää kehitystä. Veisto työllistää lähes 300 henkeä kahdeksassa maassa. Yhtiö aloitti kansainväliset toimitukset 1980-luvulla, ja sen jälkeen Veiston valmistamia sahakoneita on toimitettu yli kolmeenkymmeneen maahan, kuudelle eri mantereelle.

Linkit

Yhteydenotto

Liitteet

Jaa tämä artikkeli

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp