Pirmoji „Energy Efficiency Movement“ iniciatyvos narė Lietuvoje HARJU ELEKTER UAB

HARJU ELEKTER UAB pirmoji įmonė Lietuvoje, kuri prisijungė prie ABB pradėtos iniciatyvos „Energy Efficiency Movement“ (energijos vartojimo efektyvumo judėjimo).

Ši partnerystė atspindi bendrą įsipareigojimą didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti CO2 emisijas ir prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo. Tikimasi, kad tai atvers duris naujoms galimybėms ir paskatins organizacijas kartu žengti link švaresnio ir tvaresnio energijos naudojimo.

Kaip teigia ABB elektros variklių ir pavarų verslo Lietuvoje vadovas Justinas Pesliakas: „Vienas iš svarbiausių ES ir Lietuvos nacionalinių energetikos sektoriaus prioritetų yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas.“

Siekiant įgyvendinti užsibrėžtus 2050 m. žaliojo kurso tikslus energijos vartojimo efektyvumo didinimas tampa ne pasirinkimu, o būtinybe, kuri įpareigoja mus dėti maksimalias pastangas, kad mūsų gaminama produkcija paliktų kuo mažesnį CO2 pėdsaką. Tai ypač aktualu norint tausoti gamtos išteklius ir gyventi tvariame pasaulyje.

Justinas Pesliakas dalinasi: „ABB ir HARJU ELEKTER UAB bendradarbiauja daugiau nei 10 metų. Vertiname šią partnerystę ir džiaugiamės, kad mūsų partneriai yra vedami tų pačių verslo vertybių ir principų. Sveikiname HARJU ELEKTER UAB prisijungus prie ABB inicijuoto globalaus energijos vartojimo efektyvumo judėjimo, kuris jungia daugiau nei 400 organizacijų visame pasaulyje, ir dėkojame už pavyzdį bei lyderystę, skatinant kitus rinkos dalyvius savo pavyzdžiu naudoti energetiškai efektyvius ir tvarius aplinkai sprendimus.“

Kaip teigė UAB HARJU ELEKTER vykdantysis direktorius Tomas Prūsas, prisijungimas prie energijos efektyvumo judėjimo tinklo yra savaime suprantamas žingsnis.

„Mūsų tvarumo strategija orientuota į tas pačias vertybes kaip ir paties judėjimo. UAB HARJU ELEKTER matome vertę būti pasaulinio tinklo, kuris vienija tvarius ir ekologiškus veiklos būdus, dalimi. Mūsų partnerystė su ABB prisideda prie CO2 emisijų mažinimo ir prie veiklos būdų, kurie skatina efektyvesnį energijos vartojimą“, - paaiškino Tomas Prūsas.

Priemonės, kurių ėmėsi HARJU ELEKTER UAB energijos vartojimo efektyvumui skatinti

HARJU ELEKTER UAB įsipareigoję mažinti atliekas ir didinti perdirbimo ir pakartotinio naudojimo normą, užtikrinti, kad cheminės ir pavojingos medžiagos būtų tvarkomos, sandėliuojamos ir šalinamos aplinkai saugiu būdu. Įmonė tikslingai siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą savo produktų pasiūloje, didinti aplinkosauginį sąmoningumą, darbuotojų kompetenciją šiais ir panašiais klausimais, atsakingai naudoja išteklius ir taiko žiedinės ekonomikos principus visoje savo tiekimo grandinėje. Inovacijų ir skaitmenizavimo dėka įmonė prisideda prie tvarios gamybos sprendimų ir anglies pėdsako mažinimo.

Kodėl mums reikalingas energijos efektyvumo judėjimas

Apskaičiuota, kad iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius padidės iki 9,7 mlrd., palyginus su 7,7 mlrd. 2019 m. Tikimasi, kad per tą patį laikotarpį pasaulio ekonomika padidės daugiau nei dvigubai. Urbanizacija, automatizacija ir gyvenimo lygio kilimas gerokai padidins energijos poreikį visame pasaulyje. Energijos vartojimo efektyvumo skatinimas – kelias į dekarbonizaciją. ABB inicijuotu „Energy Efficiency Movement“ (energijos vartojimo efektyvumo judėjimu) siekiama atkreipti visuomenės, ypač pramonės įmonių, dėmesį į klimato kaitą ir būtinybę kurti tvaresnius sprendimus. Judėjime dalyvaujančios organizacijos turi galimybę užmegzti partnerystę ir kartu siekti pozityvių pokyčių.

Globalus judėjimas kviečia akademinę bendruominę, technologijų ir pramonės įmones, viešąsias ir valdžios institucijas vienytis, ir tokiu būdu skatinti naujų ir jau esamų sprendimų diegimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

HARJU ELEKTER UAB

HARJU ELEKTER UAB - 100% estų kapitalo  „Harju Elekter“ grupei priklausanti įmonė. Jau nuo 1991 metų, pagal užsakymus gaminanti unikalias elektrotechnines sistemas laivams ir pramonei, sėkmingai įsikūrusi Panevėžyje ir sparčiai auganti įmonė džiaugiasi prisijungus prie šios iniciatyvos, kurios vykdantysis direktorius Tomas Prūsas tikisi, kad prie energijos vartojimo efektyvumo judėjimo ateityje prisijungs ir „Harju Elekter Group“. 

Prie ABB iniciatyvos HARJU ELEKTER UAB prisijungia su didžiuliu džiaugsmu. Galbūt ateityje prie Energy Efficiency Movement prisijungs ir visa „Harju Elekter“ grupė, juk tai abipusiai palankus bendradarbiavimas.

Elektros skirstymo srityje pirmaujanti tarptautinė pramonės grupė, turi gamyklų Estijoje (336 darbuotojų), Suomijoje (213 darbuotojų), Švedijoje (48 darbuotojų) ir Lietuvoje (369 darbuotojų). Pagrindinė organizacijos veikla tiesiogiai prisideda prie tvaraus vystymosi, nes didelio masto ekologiškesnė elektrifikacija / elektros įranga leidžia pakeisti aplinkai kenksmingus energijos gamybos būdus. Visa „Harju Elekter Group“ skiria ypatingą dėmesį aplinkos, socialinio poveikio ir valdymo klausimams (ESG – Environmental, Social, Governance). Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JT) 2015 m. priimtus 17 darnaus vystymosi tikslų, „Harju Elekter Group“ išsikėlė kelis aktualiausius tikslus: 7 (užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija), 8 (skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą), 12 (užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius), 13 (imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų).

Nuo darnaus vystymosi tikslų neatsilieka ir HARJU ELEKTER UAB: „Dirbame kryptingai, atsižvelgdami į pasaulinius veiksnius ir tikslus, kuriais siekiama sumažinti visuotinį atšilimą, pavyzdžiui: Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos, Europos žaliasis kursas ir žalioji pertvara. „Harju Elekter Group" remia darnų vystymą ir per kitas veiklos sritis, tokias kaip nekilnojamojo turto segmentas, o mes stengiamės tikslingai rinktis projektus. Vienas iš tokių projektų yra „Yara Birkeland“ – pirmasis pasaulyje nulinių emisijų autonominis konteinerių laivas. „Sėkmingai įgyvendinus šį projektą, sumažinama tarša, gerinamas vietinių kelių saugumas ir mažinamos NOx bei CO2 emisijos“, – dalinasi HARJU ELEKTER UAB vykdantysis direktorius Tomas Prūsas.

Kas paskatino HARJU ELEKTER UAB prisijungti prie ABB „Energy Efficiency Movement“?

2022 m., „Harju Elekter Group“ atliko analizę, kurios metu įsivertino teigiamą ir (arba) neigiamą organizacijos ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį poveikį. Šios analizės tikslas – užtikrinti, kad grupė sutelktų savo išteklius ir veiklą į tas kryptis, kurios turi didžiausią reikšmę suinteresuotoms šalims. „Harju Elekter Group“ taip pat sukūrė savo tvarumo strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama keturioms temoms: dėmesys klientui, darbuotojų gerovė, aplinka ir atsakingas valdymas. Šių dėmesio sričių pasirinkimą lėmė reikšmingumo analizė ir tvarumo plėtros tikslai. Kaip teigia Tomas Prūsas: „Analizės rezultatų ir strateginių tikslų vedini sutikome prisijungti prie ABB „Energy Efficiency Movement“ iniciatyvos.“

HARJU ELEKTER UAB direktoriaus Tomo Prūso nuomone, elektrifikacijos proceso dalyviai turi suvokti kur investuoja: „Tiek ABB, tiek HARJU ELEKTER UAB yra elektrifikacijos dalyviai, investuojantys savo resursus, kad marine pramonės segmento elektrifikacija įvyktų kuo sklandžiau.

HARJU ELEKTER UAB įgyvendinti projektai, kurie skatina tvarumą ir efektyvina energijos suvartojimą

 Itin reikšmingas ir tvarumą skatinantis projektas – „HARJU ELEKTER Akademija“, įsteigta 2021 m. Panevėžyje. Akademija suteikia  darbuotojams galimybę tobulinti jų kompetencijas, o esant poreikiui ir persikvalifikuoti. Taip pat ši akademija yra atvira moksleiviams. Čia mokoma elektrotechnikos teorijos, montavimo ir litavimo pagrindų, 3D projektavimo su Solid Edge programa, schemų projektavimo su EPLAN programa, skirstyklų projektavimo su SIMARIS programa ir dar daugiau.

ABB prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo dovanojant įrangą ir taip prisidedant prie būsimų profesionalų švietimo ir darbuotojų kompetencijų auginimo. „Esame dėkingi ABB už inžinerinės krypties mokslų ir profesijos rėmimą“ – dalinasi UAB HARJU ELEKTER direktorius.

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp