Anglies emisijos sumažinimas 11 proc. ir galimybė kasmet sutaupyti 437 mlrd. JAV dolerių. Nauji pramonės sprendimai padės tai pasiekti iki 2030

  • Tyrimą atliko Energijos vartojimo efektyvumo judėjimas („Energy Efficiency Movement“)
  • Taip pat prisidėjo pasaulinės atitinkamų pramonės šakų lyderės, įskaitant ABB, „Alfa Laval“ ir „Microsoft“
  • Taikant 10 pagrindinių veiksmų, kuriems pasitelkiamos brandžios ir greitai diegiamos technologijos, išmetamos anglies kiekį galima sumažinti 4 gigatonomis.

Pramonei susiduriant su neregėtu iššūkiu skubiai pasiekti pasaulinius dekarbonizacijos tikslus ir tuo pat metu patenkinti augančią paklausą, naujoji Energijos vartojimo efektyvumo judėjimo (EEVJ) ataskaita atskleidžia, kad verslas gali imtis veiksmų nedelsiant. EEVJ yra pasaulinis ABB įkurtas forumas, kurį šiuo metu sudaro daugiau nei 400 organizacijų ir kuris dalijasi idėjomis, geriausia praktika ir įsipareigojimais kurti pasaulį, kuriame energija vartojama efektyviau.

Neseniai paskelbtame straipsnyje „The Case for Industrial Energy Efficiency“ („Kodėl verta siekti energijos vartojimo efektyvumo“) įmonių vadovams pateikiama esminių įžvalgų apie 10 brandžiomis technologijomis grįstų priemonių, kurios reikšmingai sumažintų sąnaudas ir emisijas, ir kurias galima greitai įgyvendinti nerengiant sudėtingų ar brangių projektų. Remiantis EEVJ 2022 m. paskelbta „Industrial Energy Efficiency Playbook“ („Energijos vartojimo efektyvumo taisyklėmis pramonei“), naujosios gairės padeda korporacijoms siekti energijos vartojimo efektyvumo nesukūrus savo verslo plano, kuris yra viena iš didžiausių kliūčių. Kai kuriais atvejais, dėl vartojimo efektyvumo priemonėmis sumažintų sąnaudų transformavimo projektai atsiperka patys. Kitais atvejais, remiantis ataskaita, investicijos į efektyvų vartojimą gali apsaugoti nuo energijos ir anglies kainų nestabilumo bei padėti pasiekti savarankiškai užsibrėžtų tikslų ir reguliavimo siekių.

Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) duomenimis, iki 2030 m. padvigubinus energijos vartojimo efektyvumą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos galėtų sumažėti beveik trečdaliu, lyginant su dabartiniu lygiu.[1] Pramonės įmonėms tai atveria milžiniškas galimybes. Energijos vartojimo efektyvumo judėjimo skaičiavimais, visose pramonės šakose pritaikius šiose gairėse pateiktas 10 paprastų priemonių, iki 2024 m. išmetamos anglies kiekį galima sumažinti 1,5 gigatonos, o iki 2030 metų – 4 gigatonomis. Tai sudaro maždaug tris penktadalius visų pasaulio automobilių su vidaus degimo varikliais išmetamos anglies kiekio. Nors šie skaičiavimai grįsti santūriais scenarijais, jie vis vien lemtų 11 proc. metinio pasaulinio išmetamos anglies kiekio sumažėjimą iki 2030 m. Taikant ambicingesnį scenarijų, išmetamos anglies kiekį galima sumažinti iki 5,3 gigatonos, t. y. beveik 15 proc. viso 2030 m. išmetamų teršalų kiekio. Iš 10 veiksmų pritaikius penkis, kurių finansinę naudą galima realiai apskaičiuoti, 2024 m. pramonė galėtų sutaupyti apie 172 mlrd. JAV dolerių per metus, o 2030 m. – apie 437 mlrd. JAV dolerių per metus. Pagal ambicingesnį scenarijų iki 2030 m. kasmet galima sutaupyti iki 590 mlrd. JAV dolerių. Ataskaitoje pristatomus veiksmus sudaro energijos vartojimo auditas, pramonei priklausančių įrengimų sumažinimas iki optimalaus dydžio,  įrengimų stebėjmas ir susiejimas nuotoliniu ryšiu, didelio efektyvumo variklių naudojimas ir kt. 

„Prieš COP28 svarbu pademonstruoti, kad jau yra tinkamų brandžių technologinių sprendimų, kurie galėtų padėti spręsti nūdienos globalinio atšilimo problemas,“ – teigia ABB variklių ir pavarų verslo prezidentas Tarak Mehta.

„Kadangi atsinaujinantys energijos ištekliai yra tik sprendimo dalis, negalima paneigti, kad energijos vartojimo efektyvumas atlieka lemiamą vaidmenį spartinant perėjimą prie nulinio teršalų išmetimo iki 2050 m. Privačiajam sektoriui būtina nedelsiant imtis veiksmų. Naujoji ataskaita skirta padėti spartinti geriausios praktikos diegimą, demonstruojant įmonėms, kaip realizuoti visą aplinkosaugos ir finansinės naudos potencialą.“

Anot ABB elektros variklių ir pavarų verslo Lietuvoje vadojo Justino Pesliako, energijos vartojimo efektyvumą labiausiai didina pramonė.

Beveik 45 proc. pasaulyje suvartojamos energijos skirta vien pramoninių elektros variklių darbui palaikyti. 

Tai reiškia, kad pradėjusi taupyti energiją, pramonė gali padaryti reikšmingą poveikį. Atsižvelgiant į energijos kainas, investicijos į efektyvaus energijos vartojimo ir aplinką tausojančias technologijas, neabejotinai atsipirktų bet kuriai įmonei. Kiekviena Lietuvos įmonė privalo turėti aiškų planą, kaip nuolat didinti energijos vartojimo efektyvumą – tvirtina Justinas Pesliakas.

Mums malonu matyti, kad Lietuvos įmonės vis daugiau dėmesio skiria energijos vartojimo efektyvumui ir kad  prie Efektyvaus energijos vartojimo judėjimo prisijungė pirmoji Lietuvos įmonė, – sako Pesliakas, kaip pavyzdį nurodydamas Harju elekter, UAB.

Įmonė yra įsipareigojusi tikslingai mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą savo produktų pasiūloje, didinti aplinkosauginį sąmoningumą, darbuotojų kompetenciją ir atsakingai naudoti išteklius bei taikyti žiedinės ekonomikos principus visoje savo tiekimo grandinėje. Inovacijų ir skaitmenizavimo dėka įmonė prisideda prie tvarios gamybos sprendimų ir anglies pėdsako mažinimo.

Neseniai TEA paragino paspartinti metinę energijos vartojimo efektyvumo pažangą nuo šiandieninių 2,2 proc. iki daugiau kaip 4 proc. kasmet iki 2030 m. Be to, ji rekomenduoja patrigubinti metines investicijas į efektyvų energijos vartojimą, kad ateityje energija būtų vartojama išties efektyviai. TEA taip pat pareiškė, kad siekiant padvigubinti pažangos spartą reikės patrigubinti metines investicijas į efektyvų energijos vartojimą nuo šiandieninių 600 mlrd. JAV dolerių iki 1,8 trln. JAV dolerių iki dešimtmečio pabaigos. EEVJ šias gaires vertina kaip indėlį į šį svarbų TEA raginimą imtis veiksmų.

Išmetamųjų teršalų kiekio ir pramonės sąnaudų mažinimo bei bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo rezultatai grindžiami modeliu, kurį EEVJ užsakė atlikti nepriklausomas ekonominio poveikio vertinimo teikėjas „Development Economics“. Nuo 2023 m. gegužės iki spalio mėn. „Development Economics“ ėmėsi kruopščiai modeliuoti kiekvieno gairėse pateikiamo veiksmo ekonominį ir taršos mažinimo potencialą. Modeliavimui buvo pasitelkti geriausi turimi duomenys, taip pat prisidėjo šios temos ekspertai iš tokių pirmaujančių pramonės įmonių, kaip ABB, „Alfa Laval“ ir „Microsoft“, bei TEA ekspertai.

ABB yra pasaulinė elektrifikacijos ir automatizavimo technologijų lyderė, kuri skatina tvaresnę ir išteklius tausojančią ateitį. Bendrovės sprendimai apjungia inžinerines žinias ir programinę įrangą tam, kad būtų  optimizuota gamyba, elektrifikacija, veikla ir judėjimas. ABB patirtis siekia daugiau nei 130 metų, o apie 105 000 ABB darbuotojų skatina inovacijas, kurios greitina pramonės transformaciją. new.abb.com/lt

Energijos vartojimo efektyvumo judėjimas – tai forumas, vienijantis panašių interesų turinčias šalis, kad jos galėtų ieškoti inovacijų ir padėti siekti efektyvesnio energijos vartojimo visame pasaulyje. Kurdami inovacijas, dalydamiesi žiniomis ir įžvalgomis, diegdami esamas efektyvaus energijos vartojimo technologijas, sumaniai investuodami ir taikydami atitinkamus reglamentus bei paskatas, galime optimizuoti energijos vartojimo efektyvumą ir sparčiau atsikratyti priklausomybės nuo iškastinio kuro. 2021 m. įkūrusi šį judėjimą ABB susilaukė teigiamos visos pramonės reakcijos, o 2023 m. šiame judėjime jau dalyvauja daugiau kaip 400 bendrovių. www.energyefficiencymovement.com

[1] https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-the-decade-for-action

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp