ABB technologijos padeda stebėti svarbius atmosferos pokyčius iš kosmoso

Palydove įrengtas optinis ABB įrenginys, naudojamas žemės atmosferoje esančių šiltnamio dujų matavimui, suteikia labai svarbios informacijos apie klimatą.

ABB technologijos padeda stebėti svarbius atmosferos pokyčius iš kosmoso

Dešimtmečiais ABB kuria sudėtingus mokslinius instrumentus, matuojančius ir analizuojančius atmosferoje esančias dujas, ir padedančius mokslininkams geriau suprasti jų sudėtį ir evoliuciją. Šiuo metu ABB padeda tiksliau išmatuoti šiltnamio dujas (ŠD), kurios sulaiko šilumą prie Žemės paviršiaus ir todėl kyla bendra žemės paviršiaus temperatūra.

Vienas iš kokių instrumentų yra ABB interferometras, įrengtas Šiltnamio dujų stebėjimo palydove (Greenhouse Gases Observing Satellite-2) (GOSAT-2), paleistame 2018 m. spalio mėnesį kaip dalis Japonijos Vyriausybės projekto. Šie interferometrai matuoja ir analizuoja energijos kiekius daugelyje taškų visame optiniame spektre (GOSAT-2 atskiria apie 10 000 skirtingų spalvų). Dar svarbiau, jog šie instrumentai gali susekti molekulinius „pirštų antspaudus”, paliekamus ant atspindėto ar perduoto šviesos spindulio. Naudojant šią techniką, kuri vadinama absorbcijos spektroskopija, galima stebėti emisijas iš pramoninių šaltinių ir tiksliai nustatyti jų kiekius netgi iš kosmoso.

ABB interferometras
ABB interferometras

„Šią technologiją galima naudoti begalėje sričių, pradedant žemės ūkyje nustatant kultūrinių augalų sveikumą, iki orų prognozavimo, teršėjų užfiksavimo; ieškant planetų, kuriose galėtų būti gyvybė, už saulės sistemos ribų,”- sako ABB Kvebeke „Space & Defense Systems”, kur ir buvo sukurtas interferometras, Technologijų ir verslo plėtros vadovas Frederic Grandmont.

„Pagrindinis GOSAT misijos tikslas yra patvirtinti mūsų supratimą apie šiltnamio dujas”, - papildo Grandmont. „Mes norime žinoti, kur jos yra išmetamos, kur yra absorbuojamos ir kaip atmosferos reiškiniai stumdo šias mases aplink žemę.”

GOSAT-2 palydovas apskrieja orbita aplink žemę 15 kartų per dieną, 613 kilometrų aukštyje, ABB interferometro dėka atlikdamas daugiau nei 100 000 tikslių anglies dioksido, metano, ozono, vandens garų, anglies monoksido ir azoto dioksido matavimus žemės atmosferoje.

Instrumento orbitoje surinkti atmosferiniai duomenys yra perduodami Nacionaliniam Aplinkos tyrimo institutui (National Institute for Environmental Study) (NIES) Japonijoje. NIES mokslininkai juos archyvuoja, apdoroja ir transformuoja į išsamius ir suprantamus žemėlapius, kurie rodo ŠD koncentracijas abiejuose pusrutuliuose. Vienas iš stulbinančių iš orbitos nustatytų dalykų yra paliudijimas pasauliniu mastu kaip augalų augimas pavasario sezono metu pašalina didžiumą per žiemą sukauptų šiltnamio dujų. Iš orbitos taip pat galima stebėti didelį ŠD išmetimą iš intensyviai industrializuotų zonų.

GOSAT-2 esančio šiltnamio dujų jutiklio parodymus šiuo metu vertina NIES mokslininkai, lygindami iš palydovo gautus duomenis su ant žemės, orlaiviuose ar balionuose esančių instrumentų parodymais, kad būtų galima patvirtinti didelį jų tikslumą.

Iš GOSAT-2 gaunami matavimai pateikia svarbių duomenų, leidžiančių geriau suprasti klimatologiją, ir todėl yra labai efektyvus indėlis formuojant tarptautinę emisijų mažinimo politiką. Tarpvalstybinė klimato pasikeitimų grupė (TKPG), Jungtinių Tautų organas rengiantis ataskaitas pagal valstybes apie ŠD problemas, labai intensyviai naudojasi GOSAT duomenimis kaip pagrindu diskusijoms vedant derybas dėl tarptautinių sutarčių, liečiančių emisijų mažinimą.

Tęstinis ŠD matavimas yra būtinas siekiant geriau įvertinti kaip žemė jas absorbuoja ir kaupia augmenijoje, kultūriniuose augaluose ir medžiuose. Jei mokslininkai geriau supras šiuos mechanizmus, jie galės tobulinti anglies emisijas mažinančius metodus. Pastovus emisijų matavimas taip pat yra reikalingas įvairiuose lygmenyse (šalies, miesto, pramonės), nes tai leidžia taikyti apribojimo ir prekybos (cap & trade) priemones konkuruojančiose aplinkose.

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp