Pētījums: Enerģētikas riski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, darbaspēku un dekarbonizācijas plānus

Pētījums: Enerģētikas riski ietekmē uzņēmumu konkurētspēju, darbaspēku un dekarbonizācijas plānus

• 92% aptaujāto uzņēmumu vadītāju uzskata, ka energoresursu izmaksu svārstības un situācijas nestabilitāte joprojām apdraud uzņēmumu konkurētspēju.

• Uzņēmumi plāno samazināt ieguldījumus darbinieku apmācībā un atteikties no jaunu darbinieku piesaistes.

• Četri no pieciem respondentiem ir nobažījušies arī par energoapgādes drošību. Savukārt vairāk nekā puse uzsver, ka esošā situācija var paildzināt virzību uz oglekļa neitralitāti.

Saskaņā ar ABB Elektrifikācijas nodaļas pētījumu “Energy Insights Report 2023 (abb.com)”1 uzņēmumi visā pasaulē joprojām ir nobažījušies par energoapgādes drošību un cenu kāpumu, kas var izraisīt virkni vides, sociālo un ekonomisko problēmu. Aptaujā, kurā piedalījās 2300 mazo un lielo uzņēmumu vadītāji no dažādām nozarēm, 92 % respondentu norādīja, ka esošā enerģijas tirgus nestabilitāte apdraud uzņēmumu rentabilitāti un konkurētspēju. Energoresursu izmaksas un nestabilā situācija būtiski ietekmē arī darbaspēku, uzņēmumi plāno samazināt ieguldījumus darbinieku apmācībā un kvalifikācijas celšanā. Tāpat vadītāji norāda, ka, iespējams, izvirzītie ilgtspējas mērķi netiks sasniegti tik ātri, kā plānots.

Investīciju un izaugsmes ierobežošana

Pieaugošās energoresursu izmaksas un situācijas nedrošība liek vadītājiem pārskatīt uzņēmumu darbību un ieguldījumu stratēģiju, lai spētu turpināt izaugsmi un saglabāt konkurētspēju. Cenu pieauguma dēļ lielākoties uzņēmumiem ir samazināts peļņas procents (34 % aptaujāto), tāpat tiek plānots samazināt izdevumus dažādām jomām (34 %), piemēram, pētniecībai, kā arī citām ar uzņēmējdarbības izaugsmi saistītām iniciatīvām. Vairāk nekā trešdaļa (38 %) uzņēmumu ir samazinājuši vai plāno samazināt investīcijas tehnoloģijās, savukārt trešdaļa (33 %) plāno mazināt izdevumus, kas saistīti ar infrastruktūru, bet 31% paredz mazāk ieguldīt mārketinga aktivitātēs.

Ietekme uz darbaspēku

Lai kompensētu pieaugošās energoresursu izmaksas, uzņēmumi pēdējā gada laikā ir samazinājuši ieguldījumus darbinieku attīstībā. Ja problēmas enerģētikas jomā saglabāsies, investīcijas darbaspēkā arī turpmākajos trīs līdz piecos gados tiks mazinātas.

No piecām galvenajām uzņēmējdarbības jomām, kurās tiek apsvērts budžeta samazinājums, trīs ir saistītas ar darbaspēku: 42 % norādīja, ka samazinās izdevumus personāla atlasei,
38 % samazinās izdevumus algām, virsstundām un prēmijām un 37 % samazinās ieguldījumu personāla apmācībā un attīstībā.

Ilgtspējas mērķu sasniegšanas tempu samazināšana

Uzņēmumu vadītāji norāda, ka elektroenerģijas cenas un neskaidrā situācija nozarē varētu aizkavēt progresu klimata pārmaiņu jomā. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana pašlaik tiek uzskatīta par mazāk svarīgu prioritāti nekā elektroenerģijas izmaksu samazināšana. Vairāk nekā puse (58 %) aptaujāto uzņēmumu vadītāju norādīja, ka enerģijas izmaksas varētu aizkavēt ilgtspējas un oglekļa emisiju samazināšanas mērķu sasniegšanu par vienu līdz pieciem gadiem. Enerģijas izmaksu samazināšana ir galvenā prioritāte 61 % uzņēmumu, tikmēr oglekļa emisiju samazināšanu kā prioritāte ir 40 % procentiem uzņēmumu.

Energoapgādes drošība

Lielāko daļu (83 %) uzņēmumu vadītāju satrauc uzņēmuma energoapgādes drošība, un daudzi uzņēmumi jau uzsākuši vairākus pasākumus iespējamo risku novēršanai. Vairāk nekā trešdaļu (36 %) satrauc turpmākais enerģijas izmaksu pieaugums, 31 % uztrauc iespējamie pārtraukumi elektroenerģijas padevē, bet ceturto daļu uztrauc enerģijas patēriņa ierobežošana. Pamatojoties uz aptaujāto uzņēmumu atbildēm, 34 % uzņēmumu jau ir veikuši investīcijas risku mazināšanā, it īpaši energoefektivitātes uzlabošanā. 40 % meklē risinājumus alternatīvo enerģijas avotu izmantošanā.

Komentējot aptaujas rezultātus, ABB Elektrifikācijas prezidents Mortens Vīrods (Morten Wierod) norāda: ”Uzņēmumi meklē veidus, kā nodrošināties pret elektroenerģijas cenas kāpumu un esošās situācijas nedrošību, tādēļ rūpīgi pārskata esošos un plānotos izdevumus. Uzsākt konkrētas aktivitātes, kas varētu mazināt riskus, nepārprotami ir prioritāte, taču to nevajadzētu veikt uz darbaspēka vai vides rēķina. Ieguldot viedos un ilgtspējīgos atjaunojamos energoresursos un tehnoloģijās, kas palīdz būt energoefektīvākiem, uzņēmumi var vienlaikus samazināt gan izmaksas, gan emisijas. Izvēloties pareizu pieeju, nozare var samazināt izmaksas, nezaudējot konkurētspēju un darbaspēku un neatsakoties no virzības uz oglekļa neitralitāti.”

center

Laiks rīkoties

Lai gan uzņēmumi kopumā vēlas rīkoties proaktīvi un laicīgi risināt ar energokrīzi saistītos izaicinājumus, trešo daļu no tiem attur energoefektivitātes ieviešanas šķietamās augstās izmaksas. Gandrīz puse (49 %) uzskata, ka viņiem nav zināšanu vai resursu, lai veiktu pasākumus, kas uzlabotu uzņēmumu energoefektivitāti.

Liela daļa tehnoloģiju, kas var palīdzēt uzņēmumiem - gan lieliem, gan maziem - optimizēt enerģijas pārvaldību un samazināt izmaksas, jau ir plaši pieejama un par pieņemamu cenu.

Piemēram, telekomunikāciju uzņēmums Hanojā, izmantojot viedo ēku tehnoloģiju, samazināja enerģijas izmaksas par 20 %. ABB rūpnīcai Itālijā, modernizējot iekārtas un izmantojot energopārvaldības risinājumus, izdevies samazināt enerģijas patēriņu par 30 %.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā ABB sadarbojas ar klientiem, lai mazinātu energokrīzes radītās problēmas, apmeklējiet vietni Ilgtspēja elektrifikācijā. Aicinām uzņēmumus pievienoties ABB Energoefektivitātes kustībai - globālam forumam, kurā piedalās vairāk nekā 300 organizāciju, kas dalās ar idejām un risinājumiem, kā nozarei samazināt izmaksas, risināt enerģētikas problēmas un veicināt uzlabojumus klimata jomā.

1 Energy Insights Report 2023 (abb.com) 2023. gada janvāra aptauja piedalījās 2300 vadītāji un izpilddirektori, kuri pieņem lēmumus lielos un mazos uzņēmumos tādās nozarēs kā ražošana, IT un komunikācija, mazumtirdzniecība, būvniecība, izglītība, inženierzinātnes, veselības aprūpe, transports un loģistika, finanses un pārtikas un dzērienu. Aptauju veica 3Gem Global Market Research & Insights, 2022. gada 12. decembrī - 2023. gada 6. janvārī. Respondenti bija no Austrālijas, Brazīlijas, Ķīnas, Vācijas, Indijas, Itālijas, Zviedrijas, AAE, Apvienotās Karalistes, Apvienotās Karalistes un ASV. 3Gem Research & Insights izmanto nozares standarta paneļu pārvaldības sistēmas un ievēro stingras kvalitātes kontroles procedūras, nodrošinot dubultās izvēles, GDPR prasībām atbilstošus patērētāju un B2B paneļus. 

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp