Droša, gudra un ilgtspējīga elektrifikācija zaļākai nākotnei

Droša, gudra un ilgtspējīga elektrifikācija zaļākai nākotnei

Pieprasījums pēc elektroenerģijas pasaulē pieaug, bet tās ražošanai nepieciešamie resursi samazinās. ABB kā tehnoloģiju līderis strādā pie risinājumiem, lai droši, gudri un ilgtspējīgi elektrificētu pasauli. Sadarbībā ar klientiem un partneriem mēs darbojamies pie ilgtspējīgas nākotnes veidošanas visai sabiedrībai, un, izmantojot ABB produktus, risinājumus un digitālās tehnoloģijas, palīdzam uzlabot energoefektivitāti.

Dainiuss Bružas, Elektrifikācijas biznesa vadītājs Baltijas valstīs, norāda uz vienu no ABB galvenajiem mērķiem enerģētikas nozarē – nodrošināt sekmīgu un ilgtspējīgu pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem.

Dainiuss Bružas, Elektrifikācijas biznesa vadītājs Baltijas valstīs
Dainiuss Bružas, Elektrifikācijas biznesa vadītājs Baltijas valstīs
center

Jautājums par energoefektivitāti uzņēmumu dienaskārtībā nekad nav bijis tik klātesošs kā tagad. Jaunie regulējumi un standarti, kā arī sabiedrības gaidas liek uzņēmumiem kļūt daudz energoefektīvākiem un samazināt ekoloģiskās pēda nospiedumu. Paralēli pasaulē vērojama arvien dinamiskāka urbanizācija un straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, arī tehnoloģiskās iespējas arvien attīstās. Tas viss veicina arvien lielāku pieprasījumu pēc energoresursiem – tiek paredzēts, ka līdz 2050. gadam elektrības pieprasījums vismaz divkāršosies.

“Mēs esam sasnieguši elektrifikācijas zelta laiku. Viss tirgus meklē veidus, kā izmanīt esošo darbības modeli. ABB ir svarīgi būt šo procesu līderim un piedāvāt drošus, gudrus un ilgtspējīgus risinājumus, “ skaidro D. Bružas.

Drošība ir ABB prioritāte

Proaktīva rīcība attiecībā uz veselības, drošības un apkārtējās vides riskiem ir neatņemama uzņēmuma sastāvdaļa. “Mums ir pastāvīgi jārunā par drošību,” norāda D. Bružas. “Jāpatur prātā, ka elektrība var radīt dažādus riskus kā cilvēkiem, tā citām dzīvām būtnēm. Viss, kas saistīts ar drošības aspektu, – risku pārzināšana, izvērtēšana, kā arī izglītošanas pasākumi, ir jāuztver ļoti nopietni.”

Krīze kā iespēja

Energokrīzi ABB uztver arī kā iespēju veicināt energoefektivitāti un attīstīt digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas. Ilgtspēja ir viena no elektrifikācijas tehnoloģiju prioritātēm, tādēļ ABB ļoti izsvērti attiecas pret resursu izmantošanu gan iekšējos procesos, gan sadarbojoties ar klientiem, kuri vēlas atrast līdzsvaru starp emisijām un energoresursu izmaksām, vienlaicīgi uzlabojot savas darbības sniegumu un drošību. Ir pilnīgi skaidrs, ka ilgtspējas jautājumi nevar tikt risināti atrauti no pārējiem procesiem uzņēmumā. Risinājumiem ir jābūt gan finansiāli izdevīgiem, gan labvēlīgiem apkārtējai videi.

“Klienti ir krietni vairāk motivēti veikt izmaiņas – tirgus un investori arvien vairāk tiecas uz atjaunīgo resursu izmantošanu,” stāsta Dainius Bružas. “Jau tagad tiek veiktas nozīmīgas investīcijas saules enerģijas ražošanā, saules parkos, vēja enerģijas ražošanā un turbīnās un citos atjaunīgajos resursos,” Bružas norāda. Fosilā kurināmā straujais cenu kāpums atjaunīgos resursus ir padarījis krietni pievilcīgākus, un investīciju atmaksāšanās laiks ir krietni īsāks.

Elektroenerģijas nozares tendenču noteicējs

Saskaņā ar D. Bružas teikto, atjaunīgās enerģijas attīstība ir galvenais tendenču noteicējs elektrifikācijas sektorā. Tās ietekme uz tirgu būs nozīmīga arī tuvākajā nākotnē. Atjaunīgie resursi kļūst arvien pieejamāki, kas nozīmē lielāku ražošanas jaudu vietējā līmenī. Šīs izmaiņas rada ievērojamus izaicinājumus sistēmas operatoriem, kuriem jāspēj pārvaldīt reorganizāciju un pārmaiņas elektrotīklā.

center

“Šī nav tāda pati struktūra kā pirms 20 gadiem, kad mums bija viens liels spēkstaciju tīkls katrā Baltijas valstī vai tuvākajā reģionā, kas ražoja elektroenerģiju, un mēs varējām aprēķināt optimālās cenas,” norāda Bružas. “Tagad ražošanas jaudas ir izkliedētas pa valstīm. Katrā valstī rezultāts ir atšķirīgs, ņemot vērā laikapstākļus, gadalaiku un elektrotīkla jaudu.”

Vēl viena tendence, uz ko norāda D. Bružas, ir aktīvā datu centru attīstība: “Visā pasaulē, tai skaitā arī Baltijas valstīs, vērojama strauja datu centru būvniecība. Datu centru attīstība būtiski ietekmē un sekmē digitalizāciju, turklāt datu centri kļūst par arvien lielākiem enerģijas patērētājiem," saka Bružas, "tāpat mēs redzam, ka paši centri ir vērsti uz ilgtspējīgiem risinājumiem un cenšas samazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Tie vēlas iesaistīties elektroenerģijas ražošanā, izmantojot saules vai vēja ģeneratoru parkus, un ieviest zaļo uzņēmējdarbības modeli.”

center

Trešā tendence - elektromobilitāte. “Situācija transporta sektorā tuvāko gadu laikā drastiski mainīsies, pāreja no iekšdedzes transporta uz elektrotransportu norisinās arvien straujāk,” norāda Bružas. “Tirgus attīstās ātri. Tomēr Baltijas valstīm vēl jāveic daudzi uzdevumi, lai sekmētu šo procesu un izveidotu efektīvu uzlādes infrastruktūru.”

Panākumi sākas ar klientiem

ABB elektrifikācijas bizness cieši sadarbojas ar klientiem, lai izstrādātu jaunas platformas, produktus un sistēmas, kas atbilstu konkrēti viņu vajadzībām. Sadarbība ar klientiem ir vērsta uz to, lai pēc iespējas precīzāk izprastu viņu vajadzības un radītu vislabākos risinājumus.

Tāpat ABB investē jaunuzņēmumos, lai atbalstītu inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un attīstību.

Uzņēmums ir pārliecināts, ka panākumi sākas ar klientu un pēc tam aptver darbiniekus, partnerus, akcionārus un kopienas.

Elektrifikācijas jomā ABB ir trīs galvenie klientu segmenti, ar kuriem notiek aktīva sadarbība: būvnieki un attīstītāji, elektroenerģijas uzņēmumi un rūpniecības uzņēmumi.

Šobrīd ABB piedāvā klientiem izcilu elektroenerģijas produktu, risinājumu un pakalpojumu klāstu, kas atbilst galvenajām globālajām tendencēm un ietver sadales iekārtas, elektromobilitātes infrastruktūras komponentes, instalāciju daļu, ēku automātiku un viedās elektrovadības risinājumus, ierīces, kas paredzētas enerģijas taupīšanai un tīkla uzticamības nodrošināšanai, kā arī visu iepriekšminēto uzturēšanas pakalpojumus.

Cilvēki un vienotās vērtības

"Atceros, kad mācījos desmitajā klasē, laikrakstā lasīju ABB darba sludinājumuun domāju, ka kādu dienu es gribētu strādāt šajā uzņēmumā," stāsta Bružas. ABB viņš strādā jau no 2005. gada un uzņēmumā ieņēmisdažādus amatus. Viņš lepojas ar karjeru, ko izveidojis ABB, un cer, ka būs nozīmīgs paraugs citiem, kuri vēl tikai domā, kādu virzienu izvēlēties savā profesionālajā dzīvē.

D. Bružas atceras, ka ABB bija viens no pirmajiem starptautiskajiem uzņēmumiem, kas pienācīgi nostiprinājās Baltijas valstīs. uzņēmums Baltijas valstīs ne tikai ienesa Rietumu tehnoloģijas, domāšanas veidu, tehnoloģijas un vadības kultūru, bet arī iestrādāja uzņēmējdarbības principus un mainīja tirgus noteikumus.

Nekas no minētā nebūtu iespējams bez kopējām vērtībām un cilvēkiem, kuri tās respektē. “Šīs vērtības ir mūsu uzņēmuma pamatā. Mēs uz tām paļaujamies, un tās ir klātesošas mūsu ikdienā.”

Tūkstošiem cilvēkus, kuri šo trīsdesmit gadu laikā ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu, lai uzņēmums būtu veiksmīgs, vieno šīs vērtības. “Cilvēki ir ABB lielākā vērtība,” uzsver Bružas. “Tieši mūsu darbinieku profesionalitāte ir tas, kādēļ klienti mums uztic savus lielākos izaicinājumus. Mēs strādājam kopā, lai radītu jaunus uzņēmējdarbības modeļus un rastu jaunus veidus, kā sniegt labumu mūsu partneriem un sabiedrībai kopumā.”

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp