ABB publicē 2023. gada integrēto atskaiti

ABB publicē 2023. gada integrēto atskaiti

  • Atskaite ietver ABB 2023. gada stratēģijas, uzņēmējdarbības, pārvaldības, finanšu un ilgtspējas rādītājus.
  • Kopš 2019. gada panākts 1. un 2. darbības jomas SEG emisiju samazinājums par 76 % .
  • 2023. gadā pārdoto produktu dzīves cikla laikā tiks novērstas 74 megatonnu CO₂e emisijas.

ABB publicējis Integrēto atskaiti – ABB grupas līmeņa būtiskāko pārskatu. Atskaitē apkopota nozīmīgākā informācija par uzņēmuma stratēģiju, uzņēmējdarbību, pārvaldību, kā arī finanšu un ilgtspējas rādītājiem. Papildus Integrētajai atskaitei ABB 2023. gada pārskatu paketē ir ietverts finanšu, korporatīvās pārvaldības, atlīdzību un ilgtspējības pārskats, kā arī 20-F forma, kas iesniegta ASV Vērtspapīru un biržu komisijai.

ABB priekšsēdētājs Pēters Vosers (Peter Voser) norāda: "Apvienojot mūsu līderpozīcijas elektrifikācijas un automatizācijas tehnoloģiju jomā un decentralizēto “ABB Way” darbības modeli, mēs spējam radīt visaptverošu vērtību visām ieinteresētajām pusēm, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgāku un resursu ziņā efektīvāku nākotni. 2023. gadā mēs izmantojām pozitīvo tirgus vidi un spēcīgo ilgtermiņa pieprasījumu, un mūsu finanšu un ilgtspējības sasniegumi liecina, ka ejam pareizajā virzienā."

ABB vērtības radīšanas modelis sniedz visaptverošu uzņēmuma radīto vērtību apkopojumu, kas aktuāls visām ieinteresētajām pusēm visā vērtību ķēdē, tostarp klientiem, darbiniekiem, investoriem un piegādātājiem. Tajā ir norādīti resursi, kas nepieciešami vērtības radīšanai, un parādīts, kā grupa, izmantojot decentralizēto darbības modeli, pārvērš šos resursus pozitīvā gala rezultātā.

Komentējot ABB sasniegumus 2023. gadā, izpilddirektors Bjerns Rūsengrens (Björn Rosengren) norāda: "2023. gads ABB bija rekordveiksmīgs. Mēs uzrādījām labus rezultātus un kā elektrifikācijas un automatizācijas līderis ABB turpināja ieņemt noteicošo pozīciju pārejā uz atjaunīgo enerģiju, lai sasniegtu neto nulles nākotni. Mūsu risinājumi palīdzēja optimizēt, elektrificēt un dekarbonizēt rūpniecību, ēkas, enerģētiku un transportu - nozares, kas kopā veido lauvas tiesu no globālajām ar enerģiju saistītajām oglekļa emisijām. Tādējādi mēs padarījām ilgtspējīgāku ne tikai transporta un ražošanas nozari, bet arī veidu, kā sabiedrība strādā un dzīvo, un turpinājām veiksmīgi īstenot savus ilgtspējas mērķus. Es lepojos ar ABB komandu, kas ir sasniegusi tik labus rezultātus un radījusi vērtību visām iesaistītajām pusēm."

Ievērojama virzība ilgtspējas mērķu sasniegšanā

Kā daļu no ABB centieniem izveidot sabiedrību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni uzņēmums iesniedza apstiprināšanai atjauninātus CO2e emisiju samazināšanas mērķus, kas saskaņoti ar Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīvas (SBTi) neto nulles standartu. Šie mērķi ietver ABB 1. un 2. darbības jomas emisijas, kuras uzņēmums vēlas samazināt par 80 % līdz 2030. gadam un par 100 % līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 2019. gada bāzes līmeni, kā arī 3. darbības jomas emisijas, kas aptver pārējo vērtību ķēdi un kuras uzņēmums vēlas samazināt par25 % līdz 2030. gadam un par 90 % līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 2022. gada bāzes līmeni.

2023. gadā ABB panāca 1. un 2. darbības jomas emisiju samazinājumu par 76%, salīdzinot ar 2019. gadu, un 3. darbības jomas emisijas saglabājās nemainīgas salīdzinājumā ar 2022. gadu, pamatojoties uz izmērītajiem enerģijas zudumiem (reprezentatīvs scenārijs). Aprēķinot izmantoto enerģiju (stingrais scenārijs), uzņēmums ziņo par 11 % pieaugumu 3. darbības jomas emisijās salīdzinājumā ar 2022. gadu.

Uzņēmums arī samazināja enerģijas patēriņu par 21%, salīdzinot ar 2019. gadu. 2023. gada beigās 64 % no ABB enerģijas patēriņa un 94 % elektroenerģijas tika iegūti no atjaunīgajiem enerģijas avotiem.

2023. gadā klientiem pārdotās ABB preces visā to ekspluatācijas laikā novērsīs 74 megatonnas emisiju. Tas veicina uzņēmuma apņemšanos atbalstīt klientus, lai no 2022. līdz 2030. gadam izvairītos no vismaz 600 megatonnām SEG emisiju, pamatojoties uz šajā periodā plānoto preču pārdošanas apjomu.

ABB Ilgtspējas programmas pīlārs ir resursu saglabāšana, tādēļ uzņēmums nopietni strādā pie atkritumu samazināšanas. 2023. gadā uz poligoniem tika nosūtīti 6,3 % atkritumu, kas ir par 40 % mazāk nekā 2019. gadā. Vienlaikus tika pārstrādāti 86 % atkritumu.

Līdz 2023. gada beigām ABB izdevās nodrošināt, ka 31 % no pašreizējā preču portfeļa jau sastāda vismaz 80 % no Aprites Programmas preču un risinājumu portfeļa, ko plānots izstrādāt līdz 2030. gadam.

Visbeidzot, saskaņā ar mērķi veicināt sociālo progresu, 2023. gadā ABB par 9% tika samazināta dīkstāve, ko izraisījušas darbinieku traumas (LTIFR), tā sasniedzot nozares līderpozīcijas. Sieviešu skaits augstākajos vadības amatos ir sasniedzis 21 %, salīdzinot ar
17,8 % 2022. gadā. Tāpat uzņēmums paplašināja arī savas sabiedrības iesaistes programmas, ietverot izglītību, palīdzību ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos, kopienu iespēju palielināšanu, kā arī vides un dabas saglabāšanu, 2023. gadā atbalstot vairāk nekā 500 sabiedrības projektus un labdarības organizācijas.

Pilns ABB gada pārskats, tai skaitā Integrētā atskaite un Ilgtspējas atskaite, ir pieejams un lejupielādējams šeit: go.abb/reports.

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp