ABB 2021. gada ilgtspējas ziņojums

ABB 2021. gada ilgtspējas ziņojums

- Spēcīgs starts ilgtspējas stratēģijas 2030. gadam mērķu sasniegšanai
- 2021. gadā ABB samazinājis CO2 emisijas par 39 % salīdzinājumā ar 2019. (bāzes gadu)
- ABB ir viens no pirmajiem nozares uzņēmumiem, kura ilgtspējas pasākumi atbilst jaunajai ilgtspējas klasifikācijas sistēmai "ES taksonomija"

ABB ir publicējis 2021. gada ilgtspējas ziņojumu, uzsverot sasniegumus, kas balstīti uz četriem uzņēmuma 2030. gada ilgtspējas stratēģijas pīlāriem. "Ilgtspējas nodrošināšana ir ABB centrālais mērķis, tāpat kā spēja sniegt vērtību dažādām iesaistītajām pusēm visā uzņēmuma vērtību ķēdē," sacīja ABB izpilddirektors Bjerns Rozengrēns (Björn Rosengren. "Esmu ļoti gandarīts, ka 2021. gadā mēs lieliski uzsākām īstenot mūsu 2030. gada ilgtspējas stratēģijas vērienīgos mērķus.” ABB ir viens no pirmajiem uzņēmumiem savā nozarē, kura ilgtspējas piedāvājums atbilst Eiropas Savienības jaunajai ilgtspējīgas saimnieciskās darbības klasifikācijas sistēmai, kas pazīstama kā "ES taksonomija". ES taksonomijas mērķis ir izveidot skaidru ilgstspējas definīciju, lai veicinātu ieguldījumus tādā saimnieciskajā darbībā, kas vērsta uz ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšanu un atbalsta Eiropas zaļo kursu.

Mēs veicinām zema oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Jau pirmajā gadā, uzsākot ABB ilgtspējas stratēģiju 2030. gadam, uzņēmuma produkti, pakalpojumi un risinājumi ļāvuši klientiem samazināt CO2 ekvivalenta emisijas par
11,5 megatonnām. ABB mērķis ir atbalstīt savus klientus, lai līdz 2030. gadam samazinātu CO2 ekvivalenta gada emisijas par vairāk nekā 100 megatonnām, kas ir līdzvērtīgi 30 miljonu iekšdedzes automobiļu gada emisijām. ABB novērtēšanas metodiku ir pārbaudījusi trešā persona.

"Mēs uzskatām, ka tehnoloģijas ir atslēga uz ilgtspējīgu nākotni un cīņu pret klimata pārmaiņām," sacīja galvenais komunikācijas un ilgtspējas speciālists Teodors Svēdjemārks (Theodor Swedjemark). "Lai gan esam uz pareizā ceļa mūsu mērķu sasniegšanā  - oglekļa neitralitāte mūsu pašu darbībā līdz 2030. gadam, lielākā ietekme tomēr tiks sasniegta izmantojot tehnoloģijas, ko ABB sniedz saviem klientiem."

Vislielākais energoefektivitātes potenciāls ir ABB augstas efektivitātes motoriem un piedziņas iekārtām. Elektromotori, kas plaši lietoti rūpniecībā un būvēs, veido 45% no pasaules elektroenerģijas patēriņa, kas nozīmē, ka pat nelieli efektivitātes uzlabojumi spēj sniegt milzīgu enerģijas ietaupījumu. Piemēram, Šveices papīra iepakojuma ražotājs Model Group, ieviešot jaunus ABB motorus un diskus, samazināja enerģijas patēriņu par gandrīz 900 000 kWh gadā, kas ir līdzvērtīgas aptuveni 200 vienģimeņu māju enerģijas patēriņam.

Pagājušajā gadā ABB guva ievērojamus panākumus virzībā uz oglekļa neitralitāti savā darbībā līdz 2030. gadam, spējot samazināt CO2 emisijas par 39 % salīdzinājumā ar 2019.(bāzes gadu).

Līdz 2030. gadam ABB apņēmies elektrificēt visu savu transportlīdzekļu parku, kurā ir vairāk nekā 10 000 transportlīdzekļu, un iegūt 100 % atjaunojamās elektroenerģijas. 2021. gadā
44 % no ABB jaunajiem transportlīdzekļu pasūtījumiem bija nu elektriskie vai uzlādējamie hibrīdautomobiļi. Sertificētas zaļās un pašražotās saules elektroenerģijas īpatsvars palielinājās līdz 51%, salīdzinot ar 31% iepriekšējā gadā. Tika īstenots vairāk nekā 100 energoefektivitātes projektu, ietaupot 17,5 GWh enerģijas.

Pekinā (Ķīnā), Porvo (Somijā) un Edā (Nīderlandē) 2021. gadā tika uzņemti vēl trīs ABB "Mission to Zero™" objekti, kuros visos darbojas ABB digitālie un viedie energopārvaldības risinājumi, kas atbilst grupas uzstādītajam mērķim – būt par paraugu emisiju samazināšanā.

Mēs saglabājam resursus

gada decembrī ABB paziņoja par jaunu pieeju aprites principam. Plānots, ka līdz 2030. gadam šī pieeja attieksies uz vismaz 80% ABB produktu un risinājumu. ABB apņēmies darboties tā, lai uzņēmuma iekšienē radušies atkritumi nebūtu jāsūta apglabāšanai atkritumu poligonos (tur, kur to atļauj vietējie apstākļi un normatīvais regulējums). Pašlaik jau 40% no tikpat kā 440 ABB filiālēm visā pasaulē vispār nerada atkritumus, kuri jānoglabā poligonos. Viena no tām ir ABB Smart Power ("Gudrās enerģijas") zemsprieguma automātslēdžu rūpnīca Frozinones pilsētā, Itālijā. Šo ražošanas kompleksu Itālijas valdība atzinusi par paraugrūpnīcu (lighthouse plant), jo tajā izdevies sasniegt "nulles atkritumu" mērķi, 2020. gadā neradot poligonos apglabājamus ražošanas atkritumus, un tādējādi pārsniegt Eiropas Savienības Aprites ekonomikas rīcības plāna mērķi līdz 2035. gadam sasniegt mazāk par 10% apglabājamo atkritumu.

Mēs veicinām sociālo progresu

2021. gadā ABB sasniedza ievērojamus panākumus vēl daudzveidīgākas un iekļaujošākas darba vides radīšanā. Sieviešu īpatsvars vadošos amatos palielinājās līdz 16,3 %, salīdzinot ar 13,5 % iepriekšējā gadā. Saskaņā ar daudzveidības un iekļaušanas stratēģiju 2030. gadam ABB mērķis ir palielināt šo proporciju līdz 25%. ABB ieviesa jaunu vispasaules dzimumneitrālu bērna kopšanas atvaļinājuma programmu, piešķirot visiem ABB darbiniekiem visā pasaulē divpadsmit nedēļu apmaksātu atvaļinājumu primārajiem aprūpētājiem un četras nedēļas otrajiem aprūpētājiem. Grupa veicināja arī sociālo progresu, izmantojot vairāk nekā 400 kopienu veidošanas iniciatīvas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanu, daudzveidību, iekļaušanu un aprūpi.

Pirmo reizi desmit gadu laikā ABB 2021. gadā nefiksēja nevienu ar darbu saistītu nāves gadījumu. Turklāt traumu izraisītais zaudētais laiks tika samazināts par 44%, kas norāda uz uzņēmuma centieniem attīstīt augstākā mēroga drošības praksi, kas ir neatņemama ilgtspējas sastāvdaļa.

Mēs veicinām integritāti un pārredzamību

ABB pastāvīgi pilnveido pārvaldības un integritātes programmas. Godprātīga un pārredzama darbība ietver atbildīgu materiālo resursu ieguvi. Lai vēl vairāk stiprinātu piegādes ķēdes ilgtspēju, ABB ieviesis "ilgtspējīgas piegādes bāzes pārvaldību", kas aptver visus vides, sociālās un pārvaldības (VSP) darbības aspektus. ABB mērķis līdz 2030. gadam ir segt 80 % no piegādes izdevumiem mērķa valstīs.

Lai sasniegtu 2030. gada ilgtspējas mērķus, ABB VSP mērķi ir sasaistīti arī ar vadības iniciatīvas apbalvojumiem. VSP "robežnosacījums" 2021. gadam bija stratēģisko un īstenošanas plānu izstrāde, kuros izklāstītas galvenās darbības un rīcības, lai samazinātu vai kompensētu SEG 1. un 2. līmeņa emisijas un līdz 2030. gadam panāktu oglekļa neitralitāti ABB darbībā (salīdzinājumā ar 2019. gada bāzes robežu).

Pilna ilgtspējas atskaite un stratēģija līdz 2030. gadam pieejama šeit.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ir vadošais starptautiskais inženiertehniskais uzņēmums, kas veicina sabiedrības, rūpniecības un infrastruktūras pārveidošanu produktīvākas un ilgtspējīgākas nākotnes virzienā. Apvienojot programmatūras risinājumus ar produktu portfeli elektrisko iekārtu, robotikas, automatizācijas un elektropiedziņas jomā, ABB paplašina tehnoloģiju robežas un paaugstina to efektivitāti jaunā līmenī. ABB var atskatīties uz veiksmīgo vēsturi vairāk nekā 130 gadu garumā. Uzņēmuma panākumu pamatā ir aptuveni 105 000 darbinieku talants vairāk nekā 100 valstīs. www.abb.com

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp