"Digitalizācija kā instruments cīņai ar klimata pārmaiņām" – podkāsts ar ABB pārstāvi Peter Terwiesch

"Digitalizācija kā instruments cīņai ar klimata pārmaiņām" – podkāsts ar ABB pārstāvi Peter Terwiesch

Jaunākajā podkāsta ABB Decoded epizodē ABB procesu automatizācijas biznesa prezidents Peter Terwiesch runā ilgtspējas un digitalizācija ciešo saikni.

Podkāstā tiek apspriestas ABB radītās inovācijas, kas nozarēm palīdz pieņemt labākus uz dat balstītus lēmumus.

Reaģējot uz klimata pārmaiņām, nozares lielu uzmanību pievērš ilgtspējai. Gan ilgtspējas, gan rentabilitātes mērķu sasniegšanā būtiskus uzlabojumus var panākt ieviešot Lietisko internetu (IoT).

Podkāstā tiek apspriesti būtiskākie ABB pētījuma secinājumi par IoT ieviešanu – lietiskā interneta potenciāls uzlabo energoefektivitāti, samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un veicina ilgtspējīgas pārmaiņas dažādās nozarēs.

center

Peter Terwiesch skaidro, kā sistēmu savienošana, izmantojot IoT, ne tikai nodrošina augstāku automatizācijas līmeni, bet arī palīdz indivīdiem un uzņēmumiem pieņemt labākus operatīvos lēmumus, kas atbilst ilgtspējas mērķiem.

Digitalizācijas īstenošana praksē

ABB veiktajā starptautiskajā pētījumā gandrīz 96% uzņēmumu un tehnoloģiju līderu norādīja, ka digitalizācijai ir būtiska loma ilgtspējas nodrošināšanai. Tomēr tikai 35% aptaujāto uzņēmumi savā biznesā ir ieviesuši IoT .

"Digitalizācija ir jauns instruments mūsu darbarīku kastē," saka Tervišs, atsaucoties uz izaicinājumiem ar kuriem saskaras daudzas nozares virzībā uz ilgtspēju. Ilgtspējas uzstādījums ir kā uzņēmuma “darbības licence”, lai apmierinātu gan prasības vides ietekmes samazināšanā, gan klientu vēlmes.

Tāpat P. Terwiesch pievēršas kiberdrošības jautājumiem un to saistībai ar IoT ilgtspējas uzlabošanā, cik svarīgi ir spēt uzticēties datiem un balstīt uzņēmumu vadīšanu uz tiem: "Kiberdrošībai ir jābūt pamatu pamatam ikvienā uzņēmumā, tai jāattīstās kopā ar mainīgo vidi, lai veicinātu priekšrocības, ko sniedz lietiskais internets."

Ilgtspējīgas inovācijas

ABB apvieno digitalizācijas un ilgtspējas risinājumus, kas maksimāli palielina energoefektivitāti, optimizē resursu izmantošanu un samazina emisijas, vienlaikus uzlabojot klientu rentabilitāti.

"Kā inženieris jūs vienmēr meklējat veidus kā uzlabot produktivitāti, un, ja jums ir neizmantots resurss - jūsu dati, ir tikai dabiski domāt, kā šos datus izmantot pēc iespējas efektīvāk. Un šeit talkā nāk lietiskais internets un ar to saistītie risinājumu, ko ABB esam izstrādājuši. Tie patiešām palīdz klientiem labāk izmantot savus datus. Mūsu novērojums ir, ka uzņēmumi, kuri paļaujas uz saviem datiem, sasniedz labākus rezultātus."

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp