ABB un "Microsoft" sadarbojas energoefektivitātes jomā, lai veicinātu sabiedrības pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

  • ABB paziņo, ka "Microsoft" pievienojas ABB Energoefektivitātes kustībai.
  • Sadarbības galvenais mērķis ir mazināt uzņēmuma radītās oglekļa emisijas un veicināt CO2 samazināšanu rūpniecībā.

ABB paziņo, ka “Microsoft” pievienojas ABB Energoefektivitātes kustībai. 2021. gada martā ABB uzsāka kustību #energyefficiencymovement. Šajā iniciatīvā iesaistās organizācijas, kuru mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un oglekļa emisijas un apkarot klimata pārmaiņas. Uzņēmumi tiek aicināti pievienoties kustībai un publiski apņemties veicināt energoefektivitāti, tā iedvesmojot arī citus uz aktīvu rīcību. “Microsoft” ir viens no lielākajiem korporatīvajiem partneriem, kas līdz šim pievienojies iniciatīvai

Energoefektivitāte kļūst aizvien aktuālāka visā nozarē, uzņēmumi meklē veidus, kā samazināt emisijas laikā, kad strauji pieaug enerģijas izmaksas un klientu, darbinieku un valdību prasības virzīties uz ilgtspēju kļūst arvien noteiktākas. Nesen veiktajā aptaujā, ko pasūtīja ABB, uzņēmumu vadītāji visā pasaulē norādīja, ka energoefektivitāte ir to uzmanības centrā. 89 % no aptaujātajiem ražošanas nozares vadītājiem atzina, ka tuvāko piecu gadu laikā palielinās ieguldījumus, lai uzlabotu energoefektivitāti, 54 % no tiem plāno šajā laika posmā sasniegt nulles emisijas.

““Microsoft” pievienojas ABB Energoefektivitātes kustībai, lai palīdzētu paātrināt globālo virzību uz energoefektivitāti un samazinātu oglekļa dioksīda emisijas," komentē Elizabete Brintona (Elisabeth Brinton), “Microsoft” korporatīvā viceprezidente ilgtspējīgas attīstības jautājumos. “”Microsoft" apņēmies līdz 2030. gadam kļūt par uzņēmumu, kas nerada oglekļa dioksīda emisijas, un līdz 2025. gadam izmantot 100 % atjaunojamo elektroenerģiju. Šie mērķi saskan gan ar ABB, gan ar kustības mērķiem. Tas vēl vairāk uzlabos līdzšinējo sadarbību, palīdzot klientiem ražošanas un transporta nozarēs un pilsētu pārvaldēs pieņemt labākus lēmumus un panākt ievērojamu efektivitātes pieaugumu."

2021. gadā ABB samazināja siltumnīcefekta gāzu emisijas par aptuveni 28 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savā Ilgtspējas stratēģijā 2030. gadam ABB apņemas līdz desmitgades beigām sasniegt oglekļa neitralitāti. Tāpat ABB apņemas palīdzēt saviem klientiem līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas vismaz par 100 megatonnām gadā, kas ir līdzvērtīgi 30 miljonu automašīnu ar iekšdedzes dzinējiem izņemšanas no aprites.

Kopā ar tādiem partneriem kā “Microsoft”, “Deutsche Post DHL Group” un “Alfa Laval” ABB Energoefektivitātes kustība apvieno līdzīgi domājošu nozares līderu ekosistēmu, lai paātrinātu centienus oglekļa emisiju samazināšanā.

Nesen tika atzīmēti abu uzņēmumu pieci veiksmīgas sadarbības gadi darbā pie ABB AbilityTM, ABB digitālo risinājumu portfeļa. Paziņojums par Energoefektivitātes kustību vēl vairāk nostiprina Microsoft un ABB kopīgos centienus paplašināt tehnoloģiju robežas, lai sniegtu klientiem iespēju risināt ilgtspējas jautājumus. Izmantojot Microsoft Azure platformu kopā ar mākslīgo intelektu un mašīnmācīšanos, kas balstīta analītikā, mākoņdatošanu unperifērdatošanas tehnoloģijas, ABB Ability nodrošina virkni risinājumu uzņēmumiem ražošanas procesā, palīdzot organizācijām optimizēt enerģijas izmantošanu. Jaunajā ABB e-grāmatā ir izceltas vairākas digitalizācijas un rūpnieciskā lietu interneta sniegtajās iespējas, lai panāktu energoefektīvāku darbību.

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp