Energoefektivitāte ir labākais veids, kā nozarei šobrīd samazināt izmaksas un emisijas

Energoefektivitāte ir labākais veids, kā nozarei šobrīd samazināt izmaksas un emisijas

• Neatkarīgā ziņojumā uzsvērti 10 pasākumi, kas palīdzēs rūpnieciskajiem lietotājiem uzlabot energoefektivitāti jau tagad

• Energoefektivitātes uzlabošana īstermiņā līdz vidējā termiņā ievērojami samazinās enerģijas rēķinus un emisijas, neapdraudot produktivitāti.

• Rūpniecība ir pasaulē lielākais elektroenerģijas, dabasgāzes un akmeņogļu patērētājs, kas izmanto 42 % globālā elektroenerģijas apjoma.

Uzņēmumi visā pasaulē saskaras ar nepieredzētu spiedienu, ko rada pieaugošās enerģijas izmaksas un nepieciešamība pēc steidzamas rīcības klimata pārmaiņu novēršanā. Energoefektivitātes kustības jaunajā ziņojumā norādīts, ka energoefektivitātes uzlabošana ražošanā ir visātrākais un visefektīvākais veids, kā uzņēmums var samazināt enerģijas izmaksas un siltumnīcefekta gāzu emisijas. Energoefektivitātes kustība ir globāls forums, kurā apvienojušās aptuveni 200 organizācijas, kas apmainās ar idejām un paraugpraksi un apņēmušās radīt energoefektīvāku pasauli.

“ABB” Ražošanas energoefektivitātes rokasgrāmatā publicēti desmit pasākumi, ko uzņēmumiem veikt, lai uzlabotu energoefektivitāti, samazinātu enerģijas izmaksas un emisijas jau tagad. Tā koncentrējas uz praksē pārbaudītiem, plaši pieejamiem tehnoloģiskiem risinājumiem, kuri nodrošina ātrus rezultātus un ienākumus no ieguldījumiem (ROI) un kurus ir iespējams īstenot plašā mērogā.

"Energoefektivitāte ir izdevīga gan uzņēmumiem, gan klimatam," norāda Starptautiskās Enerģētikas aģentūras (IEA) vecākais energoefektivitātes programmu vadītājs Kevins Leins (Kevin Lane). “Lai gan ražošanā klimata pārmaiņu izraisītās problēmas jārisina visās perspektīvās, piemēram, palielinot atjaunojamās enerģijas izmantošanu, ieguldot līdzekļus procesos ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un izstrādājot aprites uzņēmējdarbības modeļus, tomēr energoefektivitāte ir uz uzņēmējdarbību vērsta iespēja ar vislabākajām emisiju samazināšanas perspektīvām tuvākajā laikā. Šajā ziņojumā ietvertie 10 pasākumi ir izmaksu efektīvi resursi, tie ir ātri ieviešami un izmantojami plašā mērogā un spēj palīdzēt uzņēmumiem klimata ambīcijas pārvērst reālā rīcībā."

Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datiem rūpniecība ir pasaulē lielākais elektroenerģijas, dabasgāzes un akmeņogļu patērētājs, veidojot 42% no kopējā elektroenerģijas pieprasījuma, kas atbilst vairāk nekā 34 EJ enerģijas. Dzelzs, tērauda, ķīmijas un naftas ķīmijas rūpniecība ir lielākie enerģijas patērētāji visās piecās pasaules valstīs, kas izmanto visvairāk enerģijas - Ķīnā, ASV, Indijā, Krievijā un Japānā. Šāds enerģijas patēriņš pašreizējā inflācijas vidē rada augstas izmaksas. Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras datiem 2021. gadā rūpniecības nozare ir arī atbildīga par deviņām gigatonnām CO₂, kas atbilst 45 % no kopējām tiešajām emisijām no galapatēriņa nozarēm.

Ziņojuma ietvaros aptaujāto organizāciju vidū bija “ABB”, “Alfa Laval”, “DHL Group”, “IEA”, “Microsoft” un Šveices Federālais tehnoloģiju institūts “ETH Zürich”. Ziņojuma autoru ieteikumi ir dažādi, sākot no energoaudita veikšanas un beidzot ar rūpniecisko mašīnu pielāgošanu atbilstošiem izmēriem, kas bieži vien ir pārāk lieli, lai veiktu attiecīgo darbu un tādējādi izšķērdē energoresursus. Datu pārvietošana no serveriem fiziskā vietā uz mākoņkrātuvi var palīdzēt ietaupīt aptuveni 90 % IT sistēmu patērētās enerģijas.1 Efektivitāti paaugstina arī atteikšanās no fosilā kurināmā, elektrificējot rūpnieciskos autoparkus, gāzes katlus nomainot uz siltumsūkņiem vai izmantojot labi uzturētus siltummaiņus.

Turpmākie pasākumi ietver sensoru uzstādīšanu un reāllaika digitālo enerģijas monitoringu, lai atklātu tā saukto "aktīvu spoku" klātbūtni, kas izmanto elektroenerģiju gaidīšanas režīmā, atšķirībā no digitālā dvīņa, kas var simulēt efektivitātes pasākumus, nepārtraucot ražošanu. Izmantojot viedo ēku risinājumus, lai kontrolētu energosistēmas, apgaismojumu, žalūzijas un apsildi, ventilāciju un gaisa kondicionēšanu (HVAC), arī rūpnieciskajās iekārtās tiks ietaupīta enerģija.

Citi ieteikumi ietver mainīga ātruma piedziņu uzstādīšanu, kas var uzlabot ar dzinēju darbinātas sistēmas energoefektivitāti līdz pat 30 %, sniedzot tūlītējus ieguvumus izmaksu un emisiju ziņā. Ja vairāk nekā 300 miljonus ekspluatācijā esošo rūpniecisko sistēmu, ko darbina elektrodzinēji, nomainītu ar optimizētiem, augstas efektivitātes dzinējiem, globālo elektroenerģijas patēriņu varētu samazināt līdz pat 10 %.

"Ir pieejami energoefektivitātes risinājumi, kas var palīdzēt rūpniecībai mazināt klimata pārmaiņas un samazināt enerģijas izmaksas, nemazinot veiktspēju un produktivitāti," norāda Taraks Mehta (Tarak Mehta), “ABB” Elektriskās piedziņas biznesa prezidents. "Ņemot vērā jaunākos tehnoloģiju sasniegumus energoefektivitātes jomā, uzlabojumu potenciāls rūpniecībā ir ievērojams un viegli pieejams. Tāpēc tā vietā, lai taupīšanas nolūkā izslēgtu gaismu un apturētu ražošanu, šajā svarīgajā ziņojumā ir izskaidroti praktiski pasākumi, ko vadītāji var veikt, lai samazinātu enerģijas patēriņu un rēķinus, vienlaikus saglabājot pašreizējo darbību."

Uzņēmumu vadītāji un eksperti, kuri vēlas uzzināt vairāk par to, kā samazināt enerģijas izmaksas un oglekļa emisijas, ir aicināti piedalīties īpašā paneļdiskusijā, kurā tiks padziļināti aplūkotas ziņojumā sniegtās iespējas un to, kā tās izmantot. Pasākums notiks otrdien, 13. decembrī, plkst. 17.00, un pēc tam būs pieejams kā video pēc pieprasījuma.
Reģistrācija webināram: Home | The Industrial Energy Efficiency Playbook (abb.com)

1/3

[1] Download The Carbon Benefits of Cloud Computing: a Study of the Microsoft Cloud from Official Microsoft Download Center

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp