Terugblik inspiratiemiddag ‘Robotica in de bouwsector’

Terugblik inspiratiemiddag ‘Robotica in de bouwsector’

Op 30 maart vond bij Living Tomorrow in België een exclusieve inspiratiemiddag plaats. Specialisten van Living Tomorrow en ABB Robotics zaten met experts in de bouwsector aan tafel om samen de trends, kansen en uitdagingen op vlak van automatisering en robotica in de Vlaamse bouwsector te bespreken, met een boeiende middag als uitkomst.

De bouwsector kent vandaag diverse uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn het tekort aan goede werkkrachten, stijgende materiaalkosten, de bouwshift en de tekorten aan materialen. Innovaties zoals robotica en digitale oplossingen kunnen hier een antwoord bieden. Welke toepassingen bestaan er vandaag en hoe evolueert dit nog verder in de toekomst?  

Het eerste deel van de middag bestond uit enkele presentaties van ABB Robotics en een praktijkcase van Tebulo Industrial Robotics. Media berichten regelmatig over het nijpende tekort aan geschikte woningen en de stagnering in de woningmarkt, zowel in Nederland als België. Een hogere productiviteit in de bouwsector dankzij automatisering en robotica kan een deel van de oplossing zijn. Onderzoeksrapporten als die van ABN AMRO van februari 2022 bevestigen het beeld dat robots in de bouwsector terrein winnen en dat de markt hiervoor zal verdriedubbelen in 2030.

Praktijkcase Tebulo

Tebulo Industrial Robotics presenteerde een gerobotiseerde assemblagelijn voor prefab wanden en vloeren. Het project is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de eindklant Vadeko, Tebulo, IMaxPro en ABB. De bereidheid van alle partijen om het proces om te denken van manuele productie naar een gerobotiseerde lijn vergde aanpassingen van het product en het proces. Door middel van een uitgebreide processcan op de werkvloer tijdens de manuele productie werd de complexiteiten duidelijk en daardoor ook de oplossing. Deze oplossing is modulair en dus schaalbaar om het volume van de toekomst te kunnen bouwen. Het betreft een twintig meter lange robottrack met daarop twee heavy duty mechanische robotarmen en uitwisselbare tooling, aangestuurd door intelligente software die de vertaalslag van CAD-data naar robothandelingen maakt. Hierdoor kan volledig geautomatiseerd beplating worden aangebracht op het hout skelet van wanden en vloeren in de meest uiteenlopende vormvariaties. Met als belangrijkste resultaat het terugbrengen van de productietijd van 40 naar 9 minuten per paneel. Robotisering resulteert in het oplossen van personeelstekorten, verbeterde ergonomie en veiligheid, productie schaalvergroting en kostprijsreductie.

Breakout-sessies

In het tweede deel van de middag ging de groep het gesprek met elkaar aan onder leiding van twee specialisten van Living Tomorrow. Aan de hand van vier stellingen werd er flink gediscussieerd. Zo was een grote meerderheid het niet eens met de stelling dat robotica in het bouwproces pas zal doorbreken als we overschakelen van maatwerk naar standaardisatie. Dit laatste woord wekte overigens diverse associaties op en werd nadien nader toegelicht. Een betere term om te gebruiken is ‘parametriseren’ of wel parametrisch ontwerpen, gebruikmakend van ‘gestandaardiseerde’ productiemethoden. Door het parametrisch ontwerpen van producten waarbij de productiemethodieken ‘standaard’ zijn, kun je door enkel de parameters te veranderen veel vormvariatie creëren en is het mogelijk het proces te automatiseren/robotiseren. Een andere stelling over welke toepassingen van robotica in de bouwsector het meest rendabel zijn, leverde een duidelijke top 3 op: prefabben van hout/beton-structuur, repetitieve manuele handelingen en 3D-printing.

Conclusie van de dag

De bouwsector kent vele uitdagingen en kan grote efficiëntieslagen maken door meer samen te werken in de keten en door middel van procesinnovaties, hetgeen een verschuiving naar modulaire bouwproductie mogelijk maakt. Investeren in automatisering steunend op nieuwe technologieën en robotisering helpen hierbij. De bereidheid van alle partijen om deze omslag te maken en het vormgeven van nieuwe normeringen zullen de komende jaren heel uitdagend worden in deze sector.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden van robotica in de bouwsector voor uw bedrijf kunt u voor Nederland contact opnemen via martijn.dubbelman@nl.abb.com en voor België via gerrit.de-rore@be.abb.com.

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp