ABB publiserer sin første integrerte rapport, dekker økonomi og bærekraft

ABB publiserer sin første integrerte rapport, dekker økonomi og bærekraft

• Rapporten omfatter ABBs økonomiske- og bærekraftsresultater for 2022

• Nye, mellomsiktige bærekraftsmål for 2025 for utslipp i egen drift og hos leverandører

• Selskapet har redusert egne klimagassutslipp med 65 % siden 2019

ABB har publisert sin første integrerte rapport, som løfter frem hvor langt selskapets har nådd mot sin strategi og viser hvordan ABB skaper verdier helhetlig for sine interessenter på kort, mellomlang og lang sikt. Som ABBs primære rapport på konsernnivå, er den rettet mot et bredt spekter av interessenter og integrerer den viktigste materielle informasjonen om selskapet og dets strategi, virksomhet, styring samt dets økonomiske og bærekraftige resultater. I tillegg til den integrerte rapporten, inkluderer ABBs årsrapport for 2022 finansrapport, selskapsstyringsrapport, kompensasjonsrapport, bærekraftsrapport samt Form 20-F som ble levert til United States Securities and Exchange Commission.

Les mer ved å trykke her.

Alle rapportene kan lastes ned ved å trykke her.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp