Resultater 3. kvartal 2023

Resultater 3. kvartal 2023

Positiv "book-to-bill", høy margin og sterk kontantstrøm

  • Ordrer 8 052 millioner dollar, -2 %; sammenlignbart1 +2 %
  • Inntekter 7 968 millioner dollar, +8 %; sammenlignbart1 +11 %
  • Driftsinntekter 1 259 millioner dollar; margin 15,8 %
  • Operasjonell EBITA1 1392 millioner dollar; margin1 17,4 %
  • Resultat per aksje 0,48 dollar; +149 %2
  • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter4 1 351 millioner dollar; +71 %

KEY FIGURES
CHANGE
CHANGE


($ millions, unless otherwise indicated)

Q3 2023

Q3 2022

US$

Comparable1

9M 2023

9M 2022

US$

Comparable1

Orders

8,052

8,188

-2%

2%

26,169

26,368

-1%

4%

Revenues

7,968

7,406

8%

11%

23,990

21,622

11%

16%

Gross Profit

2,762

2,481

11%


8,366

7,052 19%

    as % of revenues

34.7%

33.5%

+1.2 pts


34.9%

32.6% +2.3 pts

Income from operations

1,259

708

78%


3,755

2,152 74%

Operational EBITA1

1,392

1,231

13%

11% 3

4,094

3,364

22%

22% 3

    as % of operational revenues1

17.4%

16.6%

+0.8 pts


17.0%

15.5% +1.5 pts

Income from continuing operations, net of tax

905

420

115%


2,902

1,469 98%

Net income attributable to ABB

882

360

145%


2,824

1,343 110%

Basic earnings per share ($)

0.48

0.19

149%2


1.52

0.70 116%2

Cash flow from operating activities4

1,351

791

71%


2,393

600 299%
"Tredje kvartal 2023 var et sterkt kvartal for ABB med en  positiv book-to-bill, en operasjonell EBITA-margin igjen over 17 prosent og en sterk kontantstrøm som gir oss gode forutsetninger for å oppnå en årlig fri kontantstrøm på rundt 3 milliarder dollar. "

Björn Rosengren, administrerende direktør

Konsernsjefens sammendrag

Tredje kvartal utviklet seg stort sett som planlagt, og jeg er glad for den sammenlignbare ordreveksten på 2 prosent som støtter en book-to-bill ratio på 1,01. Dette betyr at vi leverte på vår kvartalsvise forventning om positiv book-to-bill, til tross for en tosifret sammenlignbar økning i inntektene. Vi hadde nok et kvartal med sterk operasjonell ytelse på tvers av forretningsområdene, og denne gangen kombinert med en veldig sterk kontantstrømgenerering som satte oss i en god posisjon til å oppnå en fri kontantstrøm på rundt 3 milliarder dollar i 2023.  

Totalt økte operasjonell EBITA med 13 prosent og vi oppnådde en operasjonell EBITA-margin på 17,4  prosent, en forbedring på 80 basispunkter fra tilsvarende periode i fjor. Dette ble støttet av en sterk prisutvikling som oppveide virkningene fra inflasjon i lønnskostnader, med ytterligere støtte fra effektiv gjennomføring av høyere produksjonsvolum. Det var godt å se at vårt fokus på kontantstrømkonvertering ga resultater med kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 1,4 milliarder dollar, en økning på 560 millioner dollar fra i fjor, hovedsakelig støttet av høyere inntjening og bedre styring av netto arbeidskapital.  

Som i de siste kvartalene var ordreutviklingen sterk i de prosjekt- og systemrelaterte virksomhetene som ofte er knyttet til mellomspenningssegmentet. Dette mer enn oppveide virkningen fra en nedgang i deler av kortsyklus-virksomhetene. Samlet sett så vi en stabil eller positiv utvikling i de fleste kundesegmentene, med en  nedgang hovedsakelig innen diskret automasjon og byggsektoren. Ordreveksten var sterkest i forretningsområdet Process Automation, støttet av et sterkt underliggende marked og med ytterligere bidrag fra en stor ordre på ca. 285 millioner dollar. Derimot ble ordreinngangen i Robotics & Discrete Automation hemmet av at kunder gikk tilbake til mer normale ordremønstre i en periode med kortere leveringstider, med økt press fra lagerjusteringer blant robotics-relaterte distribusjonskanaler i Kina.  

Fra et geografisk perspektiv utgjorde Nord- og Sør-Amerika vekstmotoren for ordreinngang, drevet av tosifret sammenlignbar vekst i USA samt av tidspunktet for store ordrebestillinger. Asia, Midtøsten og Afrika forbedret seg også på sammenlignbar basis, og India hadde nok et kvartal med sterke resultater sammenlignet med tidligere år. Derimot falt ordreinngangen i Kina med en lav ensifret sammenlignbar vekstrate, spesielt hemmet av svak etterspørsel i robot- og byggesektoren. Utenfor disse segmentene og mot slutten av kvartalet noterte vi noen tegn på at det underliggende kinesiske markedet stabiliserer seg, selv om usikkerheten fortsatt er høy. Europa falt til en lav tosifret rente, og mens det underliggende markedet svekket seg, ble nedgangen forsterket av høye sammenlignbare tall fra foregående år på grunn av tidspunktet for større ordrebestillinger.  

Bærekraft er integrert i alt vi gjør, og det var gledelig å se at MSCI oppgraderte ABB til den høyeste ESG-ratingen AAA, noe som betyr at vi scorer blant de 10 prosent beste i vår sektor.  

I løpet av kvartalet utvidet Process Automation sitt partnerskap med Northvolt for å tilby elektrifiserings- og automasjonsteknologier for å drive verdens største batterigjenvinningsanlegg, Revolt Ett. Gjenvinningsanlegget vil behandle 125 000 tonn brukte batterier og batteriproduksjonsavfall hvert år – noe som gjør anlegget til det største i sitt slag i verden.  

Nylig tok vi ytterligere skritt for å støtte kundene våre på deres reise mot mer bærekraftig og fleksibel produksjon. Robotics & Discrete Automation utvider robotfamilien sin med fire modeller i 22 varianter som gir energibesparelser på opptil 20 prosent. Vi har også annonsert våre planer om å investere 280 millioner dollar i robotvirksomheten vår i Sverige. Anlegget vil fungere som et europeisk knutepunkt og ytterligere styrke vår evne til å betjene våre kunder i Europa med lokalt produserte produkter i et voksende marked. Vi vil dermed erstatte de eksisterende Robotics-fasilitetene og den nye campusen skal etter planen åpne i slutten av 2026.  

For å markere fullføringen av alle divisjonsporteføljesalg annonsert på slutten av 2020, avsluttet vi salget av Power Conversion-divisjonen. Som en del av ABB Ways driftsmodell vil vi i fremtiden kontinuerlig gjennomgå produktgruppene innenfor alle divisjoner for å optimalisere porteføljen.

<b>Björn Rosengren</b>, administrerende direktør
Björn Rosengren, administrerende direktør
center

Utsikter

I løpet av fjerde kvartal 2023 forventer vi lav til middels ensifret sammenlignbar inntektsvekst. I tillegg forventer vi at det historiske mønsteret gjentar seg, hvor den operasjonelle EBITA-marginen i fjerde kvartal er sekvensielt lavere enn tredje kvartal, og vil ligge på rundt 16 prosent.

For hele året 2023 forventer vi at sammenlignbar inntektsvekst vil være i det såkalte «low-teens» og vi forventer at operasjonell EBITA-margin vil ligge i området 16,5-17,0 prosent.  

Engelsk original gjelder ved eventuelle uoverensstemmelser. Den kan leses i komplett versjon ved å klikke her

1For a reconciliation of non-GAAP measures, see “supplemental reconciliations and definitions” in the attached Q3 2023 Financial Information.2EPS growth rates are computed using unrounded amounts.3Constant currency (not adjusted for portfolio changes).4Amount represents total for both continuing and discontinued operations.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp