ABB hjelper bedrifter med å kartlegge en vei til energibesparelser med ny online-kalkulator

ABB hjelper bedrifter med å kartlegge en vei til energibesparelser med ny online-kalkulator

  • I forkant av IEAs globale konferanse om energieffektivisering, ønsker ABB å vise beslutningstakere hvordan energieffektivisering kan bidra til å kutte utslipp og øke produktiviteten  
  • ABBs online kalkulator hjelper bedrifter med å estimere besparelsen ved å forbedre energieffektiviteten til lavspenningsmotorer i pumpe- og vifteapplikasjoner  
  • Kalkulatoren er en enklere versjon av ABBs mer omfattende energianalyse «Energy Efficiency Audit» og er basert på samme algoritme 

Det internasjonale energibyråets (IEA) 9. globale konferanse 21. - 22. mai i Nairobi nærmer seg raskt og bedrifter over hele verden står overfor målet om å doble økningen av energieffektivisering innen 2030 for å møte utslippsmålene til COP28 og kutte energikostnader. En fersk rapport fra Energy Efficiency Movement viser imidlertid at mens det er optimisme og interesse blant bedrifter for å investere i energieffektivisering, identifiserte undersøkelsen også barrierer som mangel på spesialistressurser (33 prosent).

For å håndtere manglende ressurser og hjelpe bedrifter med å ta det første skrittet på veien til energieffektivisering, lanserer ABB en online kalkulator som enkelt gir tilgang til innsikt basert på energiforbruket til motordrevne systemer. Ved å legge inn grunnleggende data om motorene, driftstimer og gjennomsnittlig driftseffekt, kan kunden estimere energi- og utslippsbesparelser og tilbakebetalingstid. Online kalkulatoren er en forenklet versjon av den mer omfattende energianalysen «Energy Efficiency Audit» som benyttes av ABBs eksperter i en full-skale studie og er basert på den samme algoritmen.     

– Forbedring av energieffektiviteten er en av de raskeste og mest kostnadseffektive måtene for industrien å redusere driftskostnader og miljøpåvirkning på, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for forretningsområde Motion i ABB Norge. – Mange virksomheter mangler imidlertid innsikten som trengs for å handle. Vår nye online kalkulator forenkler tilgangen til denne informasjonen og hjelper bedrifter med å forstå potensialet.

Kalkulatoren gir et første estimat av potensielle energi- og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å oppgradere pumpe- og viftesystemer uten turtallregulering. Kalkulatoren fokuserer på lavspenningsmotorer med virkningsgradsklasse  IE3 og lavere. Den estimerer energibesparelsene som kan oppnås ved å oppgradere til den nyeste teknologien – IE5 SynRM - for å oppnå optimal energibesparelse.   

Etter å ha vurdert potensialet er neste trinn en fullskala energianalyse, der ABBs eksperter samler spesifikke data for nøyaktig å identifisere driftene med størst spare-potensiale. Når anbefalingene er implementert, er det neste steg siste trinnet å beskytte investeringene med tilpassede serviceavtaler, som sørger for at utstyret fungerer effektivt og pålitelig gjennom hele levetiden.

Den nye energisparekalkulatoren finner du på denne lenken.  

ABB Motion, en global leder innen motorer og frekvensomformere, står sentralt i en verden med fokus på økt produktivitet og bærekraftig fremtid. Vi utvikler og presser grensene for å muliggjøre en lavutslipps-fremtid for industrien og samfunnet. Med våre drivsystemer, motorer og digitale tjenester oppnår våre kunder og partnere bedre ytelse, sikkerhet og pålitelighet. Vi tilbyr en kombinasjon av fagkunnskap og teknologi for å levere optimale drivsystemer for en rekke bruksområder i alle industrielle segmenter. Gjennom vår globale tilstedeværelse er vi alltid nær våre kunder. Bygget på over 140 års samlet erfaring innen elektriske drivsystemer, og med mer enn 22 000 ansatte og i over 100 land, lærer og forbedrer vi oss hver dag. go.abb/motion   

For mer information kontakt :

Mediekontakt

E-post : motion@no.abb.com

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp