ABB åpner nytt senter for å styrke forsyningssikkerheten i Norge

Nybygd servicesenter i Drammen utfører service på transformatorer og høyspenningsprodukter, sentrale deler for et pålitelig kraftnett

ABBs nye servicesenter for transformatorer og høyspenningsprodukter bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i Norge
ABBs nye servicesenter for transformatorer og høyspenningsprodukter bidrar til å styrke forsyningssikkerheten i Norge

Med dette videreføres aktivitetene fra det tidligere anlegget på Brakerøya i Drammen hvor et nytt sykehus er planlagt. ABBs serviceaktiviteter dekker blant annet transformatorer, høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer.

– ABBs nye servicesenter for transformatorer og høyspenningsprodukter setter en ny standard for slike tjenester i Norge, forteller Steffen Waal, administrerende direktør for ABB. – Lokal service på kritisk infrastruktur, som det elektriske kraftsystemet, er et viktig bidrag til beredskapen i Norge.

Servicesenteret er blant annet utrustet med det siste innen tørking og testing av transformatorer, og analyse og regenerering av transformatorolje. Mobile løsninger gjør at reparasjoner og service, inklusive høyspenningstester, kan utføres på anlegget, noe som kan spare verdifull tid.

Gir transformatorer nytt liv

Blant tjenestene i det nye servicesenteret finner vi diagnostikk, ingeniørtjenester, beredskapsløsninger, reparasjon og rehabilitering av transformatorer fra alle produsenter, samt høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer. ABB har sertifiserte fagarbeidere og over en million designtegninger for transformatorer i Norge, bygget opp gjennom mer enn 100 års tilstedeværelse.

Kvalitetstransformatorer kan ha en driftstid på over 50 år ved riktig vedlikehold. Reparasjon og oppgradering av transformatorer og annet høyspentutstyr har normalt en betydelig kortere leveringstid og lavere totalkostnad enn en nyanskaffelse. ABB har også oppgradert transformatorer til høyere ytelse innenfor de samme byggemålene, slik at endringer i kundens bygninger og anlegg dermed ikke er nødvendig.

Transformatorer sørger for effektiv transport av elektrisk kraft over store avstander. For å minske overføringstapene økes spenningen til flere hundre tusen volt med transformatorer. Høyere spenning reduserer mengden strøm som skal overføres, noe som gir langt lavere friksjonstap i kabelen.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no 

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp