ABB utnevner Peter Voser som midlertidig konsernsjef

Ulrich Spiesshofer fratrer

Styret i ABB og konsernsjef Ulrich Spiesshofer (55) har blitt enige om at han fratrer sin rolle, som han har hatt siden 2013. Styrets leder, Peter Voser (61), blir midlertidig konsernsjef i tillegg til sin nåværende rolle, med umiddelbar effekt. En offisiell prosess for å finne en ny konsernsjef er innledet.

Peter Voser: - På vegne av styret og ansatte i ABB vil jeg personlig takke Ulrich for hans engasjement og forpliktelse for ABBs kunder og ansatte, ikke bare som konsernsjef, men også i andre ledende roller for ABB siden 2005. Under hans ledelse, har ABB blitt omdannet til en global teknologileder med fokus på digitalisering. Han reposisjonerte strategisk selskapet og bygget vekstmoment på tvers av alle virksomheter. Vi ønsker ham alt det beste for hans fremtidige arbeid.

Voser legger til: - Vi vil fortsette å fokusere på å implementere ABBs strategi og levere verdier til alle våre interessenter. For å oppnå våre viktige finansielle mål vil vi fortsette utsalget av ABBs Power Grids virksomhet som planlagt, forenkle konsernets organisasjonsstruktur og levere kostnadsbesparelser. Til slutt vil våre fire nye ledende virksomheter være fullt dedikert til å møte kundenes behov for digitalisering, elektrifisering, automatisering og robotteknologi.

Ulrich Spiesshofer: - Etter 14 år med fullt engasjement og fokus på alle våre ansatte og kunder, overleverer jeg til Peter et trimmet ABB-skip som er på fullt fart fremover. Jeg vil gjerne takke kolleger over hele verden, kunder og samarbeidspartnere, samt styret, for muligheten til å jobbe for dette flotte selskapet i nesten et og et halvt tiår i ulike roller i styret og som konsernsjef. Jeg vil nå bruke litt tid før jeg bestemmer meg for neste kapittel av mitt profesjonelle liv. Jeg ønsker ABBs globale team det aller beste for fremtiden.

Peter Voser, sveitsisk statsborger, har vært styreformann i ABB siden april 2015. Før dette var han konsernsjef for Royal Dutch Shell fra 2009-2013, og finansdirektør mellom 2004-2009. Fra 2002 til oktober 2004 var han CFO i ABB og en viktig bidragsyter til selskapets suksess. Voser bringer også med seg stor erfaring fra styreposisjoner i ledende selskaper som Roche, IBM, Catalyst, Temasek Holdings og PSA International i Singapore.

ABB holder sin ordinære generalforsamling 2. mai 2019, i Zürich, som planlagt.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte. www.abb.no

Til informasjon: Dette er en norsk oversettelse av ABBs engelske pressemelding datert 17. april 2019, som kan leses i sin helhet via lenken under. Hvis det oppstår tolkningsspørsmål er det den engelske versjonen som gjelder.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp