ABB vant viktig kontrakt i unikt oppdrettsprosjekt

ABB har et omfattende systemansvar når Arctic Offshore Farming får utviklet et anlegg for lakseoppdrett i fjernstyrte nedsenkbare merder

To store merder plasseres ved kysten av Troms, i et område der vær- og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene
To store merder plasseres ved kysten av Troms, i et område der vær- og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene
center

Arctic Offshore Farming får utviklet et helt nytt konsept for lakseoppdrett i fjernstyrte nedsenkbare produksjonsanlegg basert på offshore-teknologi. ABB har fått et omfattende systemansvar for elektro, automasjon, instrumentering og telecom-løsningene.

Bak Arctic Offshore Farming står Norway Royal Salmon (NRS), som har fått 7,68 utviklingstillatelser. Tillatelsene betyr at selskapet til sammen kan ha inntil 5990 tonn laks i anlegget.

Tøffe omgivelser

Anlegget består av to store merder som plasseres i havet utenfor kysten av Troms, i et område der vær- og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene, der de tradisjonelle oppdrettsanleggene ligger.

center

Å flytte merdene til havs gir et redusert miljøfotavtrykk, samtidig som man får prøvd ut om dette kan gi bedre vilkår for fisken. Men det tøffe klimaet betyr også strengere krav til sikkerhet. ABB vil ha ansvaret for å designe overvåknings- og kontrollsystemene som skal gjøre det mulig å drifte anlegget på en sikker måte. Det betyr blant annet at det finnes back up-løsninger, eller redundans, i kritiske systemer som energiforsyning og kommunikasjon.

Systemet inngår i ABB Ability™-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets samlede digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil.

Høye krav til stabilitet

Over- og underliggende flytepongtonger skal holde merdene på plass i to ulike posisjoner. I servicestilling løftes anlegget så det blir tilgang til utstyret. I normal driftsstilling vil taket på noten ligge 10 meter under havoverflaten. Dette skal gi redusert lusepåslag, samtidig som det gir lavere risiko for rømming. Ved ballastering og de-ballastering (heving og senkning) vil anlegget være delvis under vann.

Noe av det mest kritiske er pongtongenes balastvannsystem, som skal sørge for at merdene hele tiden flyter stabilt. ABB leverer kontrollsystemet med sensorer, monitorering, automatisering og grensesnitt for fjernstyrt betjening av pumpene. Det tøffe klimaet i Norskehavet gir utfordringer med marin groe og ising, som vil gi tidsvarierende vektendringer på konstruksjonen.

Omfattende datainnsamling

Systemet samler også miljødatadata som meteorologiske forhold, havstrømmer, oksygennivå og sjøtemperatur. Det overvåker også pH-verdien på ulike dybder og mengden av biomasse i merdene, for å nevne noe.

– Noe av hensikten med tildeling av utviklingskonsesjoner er å finne løsninger på enkelte av utfordringene næringen har i dag slik at næringen kan fortsette å vokse på en bærekraftig måte. Merdene vil være ubemannet og skal kunne senkes og virke i nedsenket drift. Anlegget fjernstyres fra en fórflåte som ligger rundt 400 meter fra merdene. Rent teknisk kan anlegget like gjerne styres fra et kontrollrom på land, sier Lars Wasa Andersen. I nær ett år har han vært ansvarlig for ABBs kundedialog med NRS, og ledet teamet som har jobbet for å få detaljene i avtalen på plass.

– Strategisk er kontrakten meget viktig for ABBs satsning innenfor havbruk. Med dette prosjektet går ABB inn som leverandør til fremtidens oppdrettsanlegg som stiller nye krav til både sikker drift og tekniske løsninger. ABB har systemansvar for flere pakker, noe som betyr at det er ABB som har totalansvar for teknisk løsning innenfor flere disipliner, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB Norge.

Kontrakten er en av de største ABB noen gang har inngått innen akvakultur. Hele løsningen skal være på plass innen utgangen tredje kvartal neste år.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en banebrytende teknologileder med et omfattende tilbud innen digitalisering. Med over 130 års innovasjonshistorie er ABB i dag ledende innen digitalisering med fire kundeorienterte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation, som støttes av den felles digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs markedsledende virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte. www.abb.no

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp