Norske havner kutter miljøutslipp med kraft fra land-teknologi fra ABB

Nye anlegg for landstrøm til skip i havner kan gi CO2-kutt på nærmere 15 000 tonn årlig

Landstrømanleggene vil kunne gi en reduksjon i CO2-utslippene på opptil 15 000 tonn årlig
Landstrømanleggene vil kunne gi en reduksjon i CO2-utslippene på opptil 15 000 tonn årlig

Supplybåter kan nå i skru av dieselgeneratorene og koble seg til landstrøm ved NorSea Group AS’ forsyningsbaser i Kristiansund, Tananger, Dusavik og Hammerfest. NorSea Group er en leverandør av tjenester til offshore-industrien, og benytter omformere fra ABB for å kunne tilby landstrøm til skip ved anleggene sine.

– En supplybåt ligger normalt til kai i to og et halvt døgn, og bruker 2000 liter drivstoff i døgnet. På bakgrunn av dette har vi anslått at landstrømanleggene vil gi en reduksjon i CO2-utslippene på opptil 15 000 tonn årlig. Det tilsvarer utslippene fra rundt 7000 vanlige biler, sier Ralf Larsen, prosjektdirektør i NorSea. – Det vil også redusere utslippene av nitrogen- og svoveldioksid, i tillegg til at det reduserer støy, sier Larsen.

Kundene er pådrivere

NorSeas offshore-kunder er pådrivere i arbeidet med å redusere utslipp. For eksempel har Equinor, Norges største energiselskap, sagt at de har som mål å kutte sine CO2-utslipp på norsk sokkel med 50 prosent innen 2030. Selskapet ønsker å ha en miljøtilnærming i alle deler av sin virksomhet, og ser strøm fra land som en nøkkelfaktor for å lykkes med dette.

Norske myndigheter støtter prosjektet gjennom Enova, en statlig pådriver for miljøvennlig produksjon og forbruk av kraft. Enova ser betydningen av prosjektet, og har bidratt med rundt 90 prosent av investeringskostnadene på 20 millioner kroner.

ABBs omformere sentrale i løsningen

Totalleverandør av systemet er Teknisk Bureau i Bergen, som har bestilt 16 statiske omformere fra ABB til basene som skal forsyne skip med landstrøm.

– Omformerne spiller en sentral rolle ved å omforme 50 Hz vekselstrøm fra landsiden til 60 Hz som benyttes på skip. De har en Optimal Grid Control-funksjon (OGC) som er utviklet for å støtte microgrid-drift. Det er første gang vi leverer et produkt med OGC til en kunde, sier Ivar Dyrendahl, Salgsleder omformervirksomhet.

Det er Teknisk Bureau som har hatt utfordringen med å plassere utstyret i en standard 20-fot konteiner samtidig som det skal være mulig å komme til for å drifte systemet. En annen utfordring har vært håndteringen av varmeutvikling fra utstyret.

– ABBs kompakte luftkjølte ACS880-omformere med OGC er en ideell og kostnadseffektiv løsning. Vi er også trygge på at ABB har gjennomført grundige tester og at utstyret er i stand til å takle det tøffe norske klimaet, sier Andre Aarthun, prosjektansvarlig i Teknisk Bureau.

Som ledende teknologiselskap har ABB levert omformere til 16 konteinere som gir landstrømstilkobling for skip i Kristiansund, Dusavik, Tananger og Hammerfest.

For ytterligere informasjon: https://new.abb.com/substations/port-electrification-and-shore-to-ship-power

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering og roboter og drivsystemer, med kunder innen energiforsyning, vann og avløp, industri samt transport og infrastruktur. Ved å bygge videre på over 130 års innovasjonshistorie former ABB i dag fremtiden for industriell digitalisering med to klare verditilbud: overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter. Som hovedpartner for ABB Formel E, den helelektriske internasjonale FIA motorsportklassen, flytter ABB grensene for elektrisk transport og bidrar til en bærekraftig fremtid. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 147 000 ansatte. www.abb.no

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp