COVID-19-oppdatering

ABB overvåker kontinuerlig den pandemiske situasjonen rundt COVID-19 (koronaviruset). Helse og sikkerhet for ansatte, kunder og samarbeidspartnere er fortsatt høyeste prioritet, og vi jobber hardt for å vurdere og minimere risiko på alle områder.

Veiledning som ble gitt ut 5. februar 2020, inkluderte ikke påvirkninger fra koronaviruset, hvis virkning hovedsakelig var begrenset til Kina på det tidspunktet. Vi har senere opplevd en nedgang i forretningsdriften på grunn av utbruddet, som er ytterligere påvirket av en svekket oljepris.

Situasjonen i Kina har stabilisert seg etter omfattende, regjeringsledet innsats i februar og operasjoner i ABBs tre hovedproduksjonsområder Shanghai, Beijing og Xiamen har stort sett kommet tilbake til det normale. Mens svekket kundebehov i Kina, vårt nest største marked, også vil påvirke resultatene i første kvartal, er Kina-virksomheten forbedret den siste tiden. Samtidig har COVID-19 spredt seg raskt til den vestlige halvkule i mars, noe som resulterte i at myndigheter og kunder iverksatte tiltak som har vesentlige økonomiske konsekvenser over hele kloden.

Q1 2020 påvirkning

Selv om det er for tidlig å bestemme den eksakte effekten av COVID-19 på ABBs resultat i første kvartal, forventer ABB at inntektene vil synke i alle virksomhetene i forhold til for et år siden, mens ordrene er noe mindre påvirket. Robotics & Discrete Automation, som allerede hadde betydelige motvind fra bilindustrien, er fortsatt utfordret, med ordrer og inntekter i første kvartal som begge forventes å avta med mer enn 20 prosent fra i fjor.

Operasjonelle EBITA-marginer forventes også å avta i alle ABBs virksomheter, tynget av lavere volum, delvis oppveid av selvhjelpsinnsats. Selvhjelpstiltak støttes av det rammeverket ABB allerede har på plass for å implementere ABBs operativsystem (ABB-OS). Samtidig intensiverer selskapet betydelig avhjelpende tiltak og reduserer aktivt alle ikke-essensielle kostnader, og alle ABBs virksomheter er nøye fokusert på å betjene sine kunder samtidig som de opprettholder kontantstrømmen.

Utsikter for 2020

Hver av våre virksomheter overvåker nåværende og potensielle effekter av utbruddet nøye. For tiden er de fleste av ABBs produksjonsanlegg helt eller delvis operative, og virkningene av forsyningskjeden har vært minimale. Imidlertid forventes utbruddet å fortsette å ha innvirkning globalt, og potensielt skape forstyrrelser på produksjonssteder og ytterligere begrense produktetterspørsel, prosjekt- og serviceaktivitet.

I tillegg til kortsiktig motvind som påvirker alle våre virksomheter, forventer vi at prosjektvirksomheten vil dempes av de svakere utsiktene for olje- og gassinvesteringer og et fall i cruiseskipaktiviteten. Derimot ser transportprosjekter mer motstandsdyktige ut og utsiktene for utvalgte områder med høy vekst, for eksempel datasentre, er fortsatt robuste. System- og serviceaktiviteter hemmes av begrensninger for reiser over landegrensene for spesialiserte salgs- og serviceingeniører.

ABB akselererer og utvider sine avhjelpende tiltak før det som ser ut til å være et vanskelig andre kvartal, med fokus på å justere kapasiteten for å møte redusert etterspørsel.

Gitt fortsatt usikkerhet, inkludert den nylige nedgangen i oljeprisen, gir ABB ikke lenger økonomisk utsikter for hele året 2020.

ABB fortsetter å arbeide for milepæler i omstillingen, inkludert avhending av Power Grids som er planlagt for ferdigstillelse i slutten av andre kvartal.

Til tross for forstyrrelser på kort sikt, er ABB trygg på den underliggende styrken i virksomhetene og driftsmodellen, og at det kortsiktige likviditetsbehovet dekkes godt av den økonomiske rammen som er på plass.

- Jeg vil benytte anledningen i denne ekstraordinære situasjonen å takke hele ABB-teamet for å holde sammen og håndtere denne globale pandemien på høyt profesjonelt nivå, sier ABBs konsernsjef Björn Rosengren. - Helsen og sikkerheten til alle interessenter, fremfor alt alle våre ansatte, er fortsatt vår første prioritet på dette tidspunktet, mens vi også prøver vårt ytterste for å sikre forretningskontinuitet. Vi er forberedt på et hvilket som helst scenario og vil iverksette sterke tiltak for å dempe virkningen for våre kunder, aksjonærer og ansatte.

- Videre har styret og ledergruppen i ABB frivillig besluttet en umiddelbar reduksjon på 10 prosent i styrets kompensasjon og lønn under krisen, med sikte på å utvide dette tegnet på solidaritet til andre toppledernivåer innen selskapet. Vi må være sterke sammen for hele ABB og for samfunnet vårt. Pengene som spares gjennom kompensasjonen og lønnsreduksjonene, vil bli donert av ABB til innsats rettet mot å bekjempe virkningene av Coronavirus-krisen, sier konsernsjefen.

- Etter mange møter siden jeg begynte i ABB tidligere i år, er inntrykkene mine av selskapet og de ansatte veldig positive. ABB er et solid selskap, med en enorm vilje og de rette produktene og teknologien for å drive den positive og bærekraftige utviklingen av verden i fremtiden, legger Rosengren til.

ABB planlegger virtuell kommunikasjon

I lys av den nåværende situasjonen rundt COVID-19, planlegger ABB å øke bruken av virtuelle medier for å lette fortsatt kommunikasjon med finansmiljøet.

Følgende websendinger er for øyeblikket planlagt:

Dato

Tema

Vert

28. april 2020

Q1-resultater: webcast

CEO, CFO

10. juni 2020

Konsernsjefen første perspektiver: webcast

CEO, CFO

Fullstendige detaljer og tilleggsarrangementer vil bli oppdatert på www.abb.com/investorrelations når det er tilgjengelig.

Engelsk original gjelder, den kan leses her.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp