Resultater første kvartal 2020

COVID-19 påvirker resultatene; Tynger utsiktene

  • Ordrer 7,3 milliarder dollar, -4%; sammenlignbart +1%
  • Inntekter 6,2 milliarder dollar, -9%; sammenlignbart -7%1
  • Driftsinntekter 373 millioner dollar; driftsmargin 6,0%
  • Operativ EBITA-margin1 636 millioner dollar; margin 10,2%; inkludert 30 basispunkter i avskrivinger
  • Nettoinntekt 376 millioner dollar, -30%
  • Basis EPS 0,18 dollar, -30%2; Operativ EPS1 0,30 dollar, -2%
  • Kontantstrøm fra driften -577 millioner dollar

- COVID-pandemien påvirket resultatene i første kvartal, og senket inntektene og driftsmarginene i alle våre virksomheter, selv om ordreveksten holdt godt. Vi gjør vårt ytterste for å sikre våre ansattes helse og sikkerhet, samtidig som vi opprettholder forretningskontinuitet, betjener kundene våre og fortsetter å investere i FoU på lang sikt, sier Björn Rosengren, konsernsjef i ABB.

- I andre kvartal forventer vi at ABBs virksomhet vil bli betydelig utfordret av et kraftig fall i etterspørselen på grunn av nedstenging mange steder i verden. Likevel vil vi fremskynde arbeidet med å styre kostnadene og ivareta likviditeten, mens vi går videre med å desentralisere konsernet og vårt mål om å fullføre avhendingen av Power Grids i slutten av andre kvartal.

Sammendrag:

På bakgrunn av COVID-19 forble ordreinngangen for første kvartal stabil, og både Motion og Industrial Automation hadde fordel av sterk inngang av store ordre. Inntektene falt imidlertid i alle virksomheter, noe som reflekterte en nedgang i etterspørselen på grunn av pandemien, først i Kina og senere i andre deler av verden. Mobilitetsrestriksjoner førte også til begrensninger på systeminstallasjoner og serviceaktiviteter. Denne utviklingen påvirket i sin tur driftsmarginen for alle virksomheter, og gjenspeiler at visse kostnader forblir viktige for forretningsdriftens kontinuitet.

Les komplett pressemelding på engelsk her.

Fotnoter:

1 For en avstemming av ikke-GAAP-tiltak, se "supplemental reconciliations and definitions" i vedlagte finansiell informasjon for 1. kvartal 2020.

2 EPS-vekstrater beregnet med urundede tall. Sammenlignbart driftsresultat per aksje er i konstant valuta (valutakurs for 2019 er ikke justert for endringer i virksomhetsporteføljen).

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 144 000 ansatte.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp