ABB: Vår vei fremover

ABB var i går vertskap for en investorer-webcast der konsernsjef Björn Rosengren ga sine første inntrykk rundt konsernets strategi siden han tiltrådte på begynnelsen av året. Björn Rosengren beskrev også sine umiddelbare prioriteringer. Høydepunktene omfattet:

  • En utviklet operativ modell – ABB Way – erstatter tidligere ABB-OS
  • Tydelig fokus på en desentralisert forretningsmodell og 18 fullt ansvarlige divisjoner
  • Stabilitet og lønnsomhet prioriteres før vekst
  • Aktiv porteføljeforvaltning vil spille en nøkkelrolle
  • Kombinasjonen av COVID-19 og fall i oljeprisen vil føre til utfordringer de kommende kvartalene
  • Konsernet økonomiske mål på mellomlang sikt forblir på plass
  • Avhending av Power Grids i rute for å bli fullført på slutten av 2. kvartal 2020
  • ABB i rute med 500 millioner dollar kostnadsbesparelser fra ABB-OS

- Etter mine første 100 dager som konserndirektør kan jeg konstatere at ABB har et godt grunnlag å bygge videre på. Vår teknologi og produkter er godt tilpasset viktige markedstrender og kundebehov som elektrifisering av transport, automatisert produksjon, digitale løsninger og økt, bærekraftig produktivitet, sier Björn Rosengren. - Vi vil nå utnytte denne sterke posisjonen for å skape høyere verdi for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Dette vil vi gjøre ved å utvikle vår desentraliserte forretningsmodell, styrke vår resultatstyringskultur, prioritere stabilitet og lønnsomhet før vekst og drive aktiv porteføljeforvaltning.

Selskapets økonomiske mål på mellomlang sikt om 3-6 prosent i årlig omsetningsvekst, en operasjonell EBITA-margin på 13-16 prosent, tilnærmet 100 prosent kontantkonvertering, 15-20 prosent avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) og at gevinsten per aksje (EPS) vokser raskere enn inntektsveksten, forbli på plass. En oppdatering av strategien, inkludert langsiktige bærekraftsmål for 2030, vil bli presentert senere i år på konsernets kapitalmarkedsdag i november 2020.

ABB står fortsatt overfor utfordrende kvartaler på grunn av den globale COVID-19-pandemien og fallet i oljeprisen. Dette har ført til en nedgang i etterspørselen på sluttmarkedene innen for eksempel bilindustri og kraftproduksjon. Samtidig påvirkes også virksomheten av reiserestriksjoner og begrensninger i forsyningskjeden. Likevel fortsetter det kinesiske markedet å komme seg, mens sektorene for transport, næringsmiddel og datasentre forblir relativt solide.

- Helse og sikkerhet for alle våre interessenter er fortsatt hovedprioriteten i disse vanskelige tider. Vi intensiverer samtidig vår innsats for å dempe effektene av krisen ved å øke antallet virtuelle kundebesøk, tilpasse produksjonskapasitet til etterspørsel og tett håndtering av kontantstrømmen, sier Rosengren .

Under gårsdagens presentasjon kommentere finansdirektør Timo Ihamuotila ABBs prioritering av kapitalfordeling, som forblir uendret. Salget av Power Grids-virksomheten til Hitachi forventes å være fullført i slutten av andre kvartal i 2020, og ABB forblir forpliktet til et tilbakekjøpsprogram ved bruk av netto kontantinntekter fra transaksjonen. ABB planlegger å gjennomføre dette på en effektiv og ansvarlig måte ved å ta hensyn til de rådende omstendighetene. Kontanter vil også bli returnert til aksjonærene i form av økende, bærekraftig utbytte per aksje, og ABB tar sikte på å beholde en ”single A” -kredittvurdering.

Overlegen verdiskapning gjennom den nye driftsmodellen, ABB Way

En viktig del av ABBs strategi for overlegen verdiskaping er den pågående desentraliseringen av forretningsmodellen. ABB har gjennom de siste 18 månedene avviklet sin mangeårige matriseorganisasjon og flyttet mer ansvar til de fire forretningsområdene, Electrification, Industrial Automation, Motion og Robotics & Discrete Automation.

Fremover vil en ny virksomhetsmodell kalt ABB Way gi et rammeverk for styring av prosesser og retningslinjer, som kobler sammen forretningsområdene og divisjonene til ABBs hovedkontor og ledelse, der hele konsernet forenes under merkevaren ABB. ABB Way er en utvikling av den nåværende ABB-OS-modellen, som er i rute til å nå målet om kostnadsbesparelser på 500 millioner dollar, med full effekt i løpet av 2021.

ABBs digitale plattform ABB Ability ™ ble lansert med suksess i 2016 og kommer fremover til å administreres av forretningsområdene og ikke lenger på konsernnivå. Dette vil gjøre dem i stand til å lage programvareløsninger raskere og mer effektivt. ABB Ability ™ har mer enn 160 digitale løsninger, og programvareløsninger med ledende aktører som Microsoft, Hewlett Packard Enterprises og Ericsson.

I et ytterligere steg med å flytte driftsaktiviteter enda nærmere kunden, vil ABB gi større mandat til de 18 divisjonene innen de fire forretningsområdene. Flere detaljer om divisjonene, samt oppdaterte strategier for forretningsområdene, vil bli gitt på Capital Markets Day i november 2020. ABB vil fortsette å rapportere sine økonomiske resultater basert på de fire forretningsområdene.

- Vi vil styrke vår resultatstyring gjennom et nytt scorecard-system basert på et veldig gjennomsiktig og standardisert sett med nøkkeltallsindikatorer, KPI-er. Her forventer jeg at ledelsen fokuserer på stabilitet og lønnsomhet før de tar fatt på vekst, sier Rosengren. - Utgangspunktet er at hver av divisjonene skal være nummer én eller to i sitt respektive markedssegment.

Som en del av det nye divisjonsfokuset vil ABB også ytterligere styrke sin prosess for porteføljeanalyse for å fastslå om ABB til syvende og sist er den beste eieren av en divisjon utfra kriteriene: Strategisk attraktiv, potensial for verdiskaping og hvordan de passer strukturelt innenfor ABB.

- Porteføljeforvaltning vil spille en enda viktigere rolle fremover, og vi kommer ikke til å skygge unna for å fikse, gå ut av eller utvide divisjoner, sier Rosengren. - Samtidig planlegges ingen større anskaffelser innen ABB på mellomlang sikt.

Som en del av ABB Way vil konsernfunksjonene i fremtiden kun fokusere på finans, strategi og styring, noe som innebærer at antall ansatte i sentrale funksjoner på verdensbasis vil være under 1000. I begynnelsen av 2019 var det fortsatt rundt 18 000 ansatte i konsernfunksjoner, hvorav de fleste gradvis ble overført til forretningsområdene.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av 144 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land.

Viktig varsel om fremtidsrettet informasjon

Denne pressemeldingen inkluderer fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på nåværende forventninger, estimater og anslag om faktorer som kan påvirke vår fremtidige utvikling, inkludert de økonomiske forholdene i regionene og bransjene som er store markeder for ABB. Disse forventningene, estimatene og anslagene er generelt identifiserbare ved utsagn som inneholder ord som "forutser", "forventer", "tror", "estimater", "planer", "mål", "på sporet" eller lignende uttrykk. Imidlertid er det mange risikoer og usikkerheter, hvorav mange er utenfor vår kontroll, som kan føre til at de faktiske resultatene våre avviker vesentlig fra den fremtidsrettede informasjonen og uttalelsene i denne pressemeldingen, og som kan påvirke vår evne til å oppnå en eller alle av våre uttalte mål. De viktige faktorene, som kan forårsake slike forskjeller, inkluderer blant annet forretningsrisiko forbundet med det ustabile, globale, økonomiske miljøet og politiske forhold, kostnader forbundet med overholdelsesaktiviteter, markedsaksept for nye produkter og tjenester, endringer i statlige regler og valutakurser og andre faktorer som kan diskuteres fra tid til annen i ABB Ltds innleveringer til US Securities and Exchange Commission, inkludert dens årsrapporter på Form 20-F. Selv om ABB Ltd mener at forventningene som reflekteres i en slik fremtidsrettet uttalelse er basert på rimelige forutsetninger, kan det ikke gis noen forsikring om at forventningene vil bli oppnådd.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp