ABB fullfører salget av Power Grids til Hitachi

  • Hitachi ABB Power Grids joint venture-selskap starter driften
  • ABBs portefølje fokuserer på industrikunder
  • Nettolikviditeten tilbakeføres til aksjonærene som planlagt

ABB har nådd en betydelig milepæl i selskapets omstilling mot et desentralisert, globalt teknologiselskap, med salget av 80,1 prosent av Power Grids-virksomheten til Hitachi, som planlagt.

Salget gjør at ABB kan fokusere på viktige markedstrender og kundebehov som elektrifisering av transport og industri, automatisert produksjon, digitale løsninger og økt, bærekraftig produktivitet.

- Dagens kunngjøring markerer et viktig vendepunkt i ABBs historie. Siden kunngjøringen av vår intensjon om å selge Power Grids til Hitachi, har ABB gjort betydelige fremskritt med å bli en mer kundefokusert og forenklet organisasjon. Vi tror Hitachi er den beste eieren av Power Grids og dets neste utviklingsstadium, som bygger på et solid fundament som er oppnådd under ABBs tidligere eierskap, sier Peter Voser, styreleder i ABB. - ABB forblir forpliktet til å bruke netto kontantinntekter fra transaksjonen for et tilbakekjøpsprogram. Målet vårt er å utføre dette på en effektiv og ansvarlig måte, ved å ta hensyn til de rådende omstendighetene.

I samsvar med ABBs kapitalstrukturoptimaliseringsprogram, planlegger ABB å returnere en netto kontantgevinst på 7,6–7,8 milliarder dollar fra salget av Power Grids. ABB planlegger å lansere et tilbakekjøpsprogram på (maksimum) 10 prosent av selskapets utstedte aksjekapital rett etter lanseringen av resultatet for andre kvartal 2020. Dette representerer om lag 180 millioner aksjer, eksklusive egne aksjer.

Aksjegjenkjøpsprogrammet vil bli utført på en annen handelslinje på SIX Swiss Exchange og planlegges å løpe frem til selskapets ordinære generalforsamling 25. mars 2021. På generalforsamlingen vil ABB be om aksjonærenes godkjenning for å kansellere aksjer kjøpt gjennom dette programmet og kunngjøre ytterligere detaljer om det pågående kapitalstrukturoptimaliseringsprogrammet. ABB har som mål å opprettholde sin ”single A” kredittvurdering.

- Med salget er ABB godt posisjonert for fremtiden med et sterkt fokus på industrikunder. Ved å utnytte vårt teknologilederskap og entusiasme for innovasjon, vil vi nå fokusere på å skape overlegen verdi for våre kunder, ansatte og aksjonærer. Vi vil gjøre dette ved å utvikle vår desentraliserte forretningsmodell, styrke vår resultatstyringskultur og aktiv porteføljestyring, sier Björn Rosengren, konserndirektør i ABB.

ABB er en langsiktig samarbeidspartner til Hitachi og vil i utgangspunktet beholde en 19,9 prosent eierandel i joint venture-selskapet som vil operere under navnet Hitachi ABB Power Grids og ha hovedkontor i Sveits. Joint venture-selskapet er en global leder innen kraftsystemer, med en årlig inntekt på cirka 10 milliarder dollar og omtrent 36 000 ansatte som betjener kunder i over 90 land. Styret i joint venture-selskapet inkluderer Timo Ihamuotila, finansdirektør i ABB, og Frank Duggan, tidligere medlem av ABBs globale ledergruppe. Hitachi ABB Power Grids vil bli ledet av Claudio Facchin som konserndirektør.

Transaksjonsvilkårene med Hitachi forblir som kunngjort 17. desember 2018, med en bedriftsverdi på 11 milliarder dollar for 100 prosent av virksomheten. ABB har en forhåndsdefinert opsjon på å overdra den beholdte eierandelen på 19,9 prosent tre år etter salget.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom banebrytende ingeniørkunst, der programvare koples sammen med produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 110 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com

Viktig varsel om fremtidsrettet informasjon

Denne pressemeldingen inkluderer fremtidsrettet informasjon og uttalelser som er basert på nåværende forventninger, estimater og anslag om faktorer som kan påvirke vår fremtidige utvikling, inkludert de økonomiske forholdene i regionene og bransjene som er store markeder for ABB. Disse forventningene, estimatene og anslagene er generelt identifiserbare ved utsagn som inneholder ord som "forutser", "forventer", "tror", "estimater", "planer", "mål", "på sporet" eller lignende uttrykk. Imidlertid er det mange risikoer og usikkerheter, hvorav mange er utenfor vår kontroll, som kan føre til at de faktiske resultatene våre avviker vesentlig fra den fremtidsrettede informasjonen og uttalelsene i denne pressemeldingen, og som kan påvirke vår evne til å oppnå en eller alle av våre uttalte mål. De viktige faktorene, som kan forårsake slike forskjeller, inkluderer blant annet forretningsrisiko forbundet med det ustabile, globale, økonomiske miljøet og politiske forhold, kostnader forbundet med overholdelsesaktiviteter, markedsaksept for nye produkter og tjenester, endringer i statlige regler og valutakurser og andre faktorer som kan diskuteres fra tid til annen i ABB Ltds innleveringer til US Securities and Exchange Commission, inkludert dens årsrapporter på Form 20-F. Selv om ABB Ltd mener at forventningene som reflekteres i en slik fremtidsrettet uttalelse er basert på rimelige forutsetninger, kan det ikke gis noen forsikring om at forventningene vil bli oppnådd.

Merk: Dette er en norsk oversettelse av ABBs engelske pressemelding datert 1. juli 2020, som kan leses i sin helhet inkludert vedlegg på abb.com/news. Hvis det oppstår tolkningsspørsmål, gjelder den engelske pressemeldingen.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp